احکام طهارت
غسل های واجب
استحاضه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

استحاضه

‏ ‏

استحاضه

‏یکی از خون‌هایی که از زن خارج می‌شود خون استحاضه است و زن را در موقع ‏‎ ‎‏دیدن خون استحاضه،مستحاضه می‌گویند.‏

‏         مسأله 392- خون استحاضه در بیشتر اوقات زردرنگ و سرد است و بدون فشار و ‏‎ ‎‏سوزش بیرون می‌آید و غلیظ هم نیست ولی ممکن است گاهی سیاه یا سرخ و گرم و ‏‎ ‎‏غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید.‏

‏         مسأله 393- استحاضه سه قسم است:قلیله و متوسطه و کثیره.استحاضۀ قلیله آن ‏‎ ‎‏است،که خون،پنبه‌ای را که زن داخل فرج می‌نماید سوراخ نکند و از طرف دیگر ‏‎ ‎‏ظاهر نشود.‏

‏استحاضۀ متوسطه آن است که خون در پنبه فرو رود و از طرف دیگر ظاهر شود ‏‎ ‎‏ولی به دستمالی که معمولاً زن‌ها برای جلوگیری از خون می‌بندند،جاری نشود. ‏

‏استحاضۀ کثیره آن است که خون از پنبه به دستمال جاری شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 68