احکام طهارت
احکام جنابت
احکام غسل کردن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام غسل کردن

‏ ‏

احکام غسل کردن

‏         مسأله 372- در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد ولی در غسل ترتیبی پاک ‏‎ ‎‏بودن تمام بدن لازم نیست.و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از غسل ‏‎ ‎‏دادن آن قسمت آب بکشد کافی است.‏

‏         مسأله 373- عرق جنب از حرام نجس نیست و کسی که از حرام جنب شده اگر با ‏‎ ‎‏آب گرم هم غسل کند صحیح است.‏

‏         مسأله 374- اگر در غسل به اندازۀ سر مویی از بدن نشسته بماند،غسل باطل ‏‎ ‎‏است،ولی شستن جاهایی از بدن که دیده نمی‌شود،مثل توی گوش و بینی، ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 65

‏         مسأله 375- جایی را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن،شستن آن لازم ‏‎ ‎‏نیست،ولی احتیاط در شستن است.‏

‏         مسأله 376- اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن ‏‎ ‎‏دیده شود،باید آن را شست و اگر دیده نشود شستن داخل آن لازم نیست.‏

‏         مسأله 377- چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است،باید برطرف کند و اگر پیش ‏‎ ‎‏از آن که یقین کند برطرف شده غسل نماید،غسل او باطل است.‏

‏         مسأله 378- اگر موقع غسل شک کند،چیزی که مانع از رسیدن آب باشد،در بدن ‏‎ ‎‏او هست یا نه،چنانچه شکش منشأ عقلایی داشته باشد باید وارسی کند تا مطمئن شود ‏‎ ‎‏که مانعی نیست.‏

‏         مسأله 379- در غسل باید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب می‌شود،بشوید ‏‎ ‎‏و بنابر احتیاط شستن موهای بلند هم لازم می‌باشد.‏

‏         مسأله 380- تمام شرطهایی که برای صحیح بودن وضو گفته شد،مثل پاک بودن ‏‎ ‎‏آب و غصبی نبودن آن،در صحیح بودن غسل هم شرط است ولی در غسل لازم ‏‎ ‎‏نیست بدن را از بالا به پایین بشوید،و نیز در غسلِ ترتیبی،لازم نیست بعد از شستن ‏‎ ‎‏هر قسمت فوراً قسمت دیگر را بشوید،بلکه اگر بعد از شستن سر و گردن مقداری ‏‎ ‎‏صبر کند و بعد طرف راست را بشوید و بعد از مدتی طرف چپ را بشوید اشکال ‏‎ ‎‏ندارد.ولی کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند،اگر به ‏‎ ‎‏اندازه‌ای که غسل کند و نماز بخواند،بول و غائط از او بیرون نمی‌آید،چنانچه وقت ‏‎ ‎‏تنگ باشد،باید هر قسمت را فوراً بعد از قسمت دیگر غسل دهد و بعد از غسل هم ‏‎ ‎‏فوراً نماز بخواند.و همچنین است حکم زن مستحاضه که بعداً گفته می‌شود.‏

‏         مسأله 381- کسی که قصد دارد پول حمامی را ندهد یا بدون این که بداند حمامی ‏‎ ‎‏راضی است،بخواهد نسیه بگذارد،اگرچه بعد حمامی را راضی کند،غسل او باطل است.‏

‏         مسأله 382- اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 66

‏غسل می‌کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد،یا از مال حرام بدهد غسل او ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 383- اگر بخواهد پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به حمامی بدهد، ‏‎ ‎‏غسل او باطل است.‏

‏         مسأله 384- اگر مخرج غائط را در آب خزینه تطهیر کند و پیش از غسل شک کند ‏‎ ‎‏که چون در خزینه تطهیر کرده حمامی به غسل کردن او راضی است یا نه،غسل او ‏‎ ‎‏باطل است،مگر این که پیش از غسل حمامی را راضی کند.‏

‏         مسأله 385- اگر شک کند که غسل کرده یا نه،باید غسل کند ولی اگر بعد از غسل ‏‎ ‎‏شک کند،که غسل او درست بوده یا نه،لازم نیست دوباره غسل نماید.‏

‏         مسأله 386- اگر در بین غسل حَدَث اصغر از او سر زند،مثلاً بول کند،غسل باطل ‏‎ ‎‏نمی‌شود.‏

‏         مسأله 387- هرگاه به خیال این که به اندازۀ غسل و نماز وقت دارد برای نماز غسل ‏‎ ‎‏کند،اگرچه بعد از غسل بفهمد که به اندازۀ غسل وقت نداشته غسل او صحیح است.‏

‏         مسأله 388- کسی که جنب شده اگر شک کند غسل کرده یا نه نمازهایی را که ‏‎ ‎‏خوانده صحیح است،ولی برای نمازهای بعد باید غسل کند.‏

‏         مسأله 389- کسی که چند غسل بر او واجب است می‌تواند به نیت همۀ آنها یک ‏‎ ‎‏غسل به‌جا آورد،یا آنها را جدا جدا انجام دهد.‏

‏         مسأله 390- کسی که جنب است اگر بر جایی از بدن او آیۀ قرآن یا اسم خداوند ‏‎ ‎‏متعال نوشته شده باشد،حرام است دست به آن نوشته بگذارد و اگر بخواهد غسل کند ‏‎ ‎‏باید آب را طوری به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد.‏

‏         مسأله 391- کسی که غسل جنابت کرده،نباید برای نماز وضو بگیرد ولی با ‏‎ ‎‏غسل‌های دیگر نمی‌شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 67