احکام طهارت
احکام جنابت
غسل ترتیبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غسل ترتیبی

‏ ‏

غسل ترتیبی

‏         مسأله 361- در غسل ترتیبی باید به نیت غسل،اول سر و گردن،بعد طرف راست ‏‎ ‎‏بعد طرف چپ بدن را بشوید.و اگر عمداً یا از روی فراموشی یا به واسطۀ ندانستن ‏‎ ‎‏مسأله به این ترتیب عمل نکند غسل او باطل است.‏

‏         مسأله 362- نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر ‏‎ ‎‏را باید با طرف چپ بشوید،بلکه بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف ‏‎ ‎‏شسته شود.‏

‏         مسأله 363- برای آن که یقین کند هر سه قسمت؛یعنی سر و گردن و طرف ‏‎ ‎‏راست و طرف چپ،را کاملاً غسل داده،باید هر قسمتی را که می‌شوید مقداری ‏‎ ‎‏از قسمت‌های دیگر را هم با آن قسمت بشوید.بلکه احتیاط مستحب آن است که ‏‎ ‎‏تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن و تمام طرف چپ گردن را با طرف ‏‎ ‎‏چپ بدن بشوید.‏

‏         مسأله 364- اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته و نداند کجای بدن ‏‎ ‎‏است باید دوباره غسل کند.‏

‏         مسأله 365- اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته،چنانچه از طرف ‏‎ ‎‏چپ باشد،شستن همان مقدار کافی است.و اگر از طرف راست باشد باید بعد از ‏‎ ‎‏شستن آن مقدار،دوباره طرف چپ را بشوید.و اگر از سر و گردن باشد باید بعد از ‏‎ ‎‏شستن آن مقدار،دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید.‏

‏         مسأله 366- اگر پیش از تمام شدن غسل،در شستن مقداری از طرف چپ شک ‏‎ ‎‏کند،شستن همان مقدار کافی است.ولی اگر بعد از اشتغال به شستن طرف چپ در ‏‎ ‎‏شستن طرف راست یا مقداری از آن شک کند یا بعد از اشتغال به شستن طرف راست ‏‎ ‎‏در شستن سر و گردن یا مقداری از آن شک نماید نباید اعتنا کند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 64