احکام نماز
شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد
3-شک بعد از وقت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

3-شک بعد از وقت

‏ ‏

3-شک بعد از وقت

‏         مسأله 1180- اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند که نماز خوانده یا نه،یا گمان ‏‎ ‎‏کند که نخوانده،خواندن آن لازم نیست،ولی اگر پیش از گذشتن وقت،شک کند که ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 211

‏نماز خوانده یا نه،یا گمان کند که نخوانده،باید آن نماز را بخواند بلکه اگر گمان کند که ‏‎ ‎‏خوانده،باید آن را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1181- اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که نماز را درست خوانده یا نه به ‏‎ ‎‏شک خود اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 1182- اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت نماز ‏‎ ‎‏خوانده ولی نداند به نیت ظهر خوانده یا به نیت عصر،باید چهار رکعت نماز قضا به ‏‎ ‎‏نیت نمازی که بر او واجب است بخواند.‏

‏         مسأله 1183- اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا،بداند یک نماز خوانده ‏‎ ‎‏ولی نداند سه رکعتی خوانده یا چهار رکعتی،باید قضای نماز مغرب و عشا را بخواند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 212