احکام نماز
واجبات نماز
ترتیب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ترتیب

‏ ‏

ترتیب

‏         مسأله 1108- اگر عمداً ترتیب نماز را به‌هم بزند،مثلاً سوره را پیش از«حمد» ‏‎ ‎‏بخواند،یا سجود را پیش از رکوع به‌جا آورد،نماز باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 1109- اگر رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را به‌جا آورد،مثلاً ‏‎ ‎‏پیش از آن که رکوع کند دو سجده نماید،نماز باطل است.‏

‏         مسأله 1110- اگر رکنی را فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و رکن نیست ‏‎ ‎‏به‌جا آورد،مثلاً پیش از آن که دو سجده کند تشهد بخواند،باید رکن را به‌جا آورد و ‏‎ ‎‏آنچه را اشتباهاً پیش از آن خوانده دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 1111- اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آن را به‌جا ‏‎ ‎‏آورد،مثلاً«حمد»را فراموش کند و مشغول رکوع شود،نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 1112- اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و چیزی را که بعد از آن ‏‎ ‎‏است و آن هم رکن نیست به‌جا آورد،مثلاً«حمد»را فراموش کند و سوره را بخواند ‏‎ ‎‏چنانچه مشغول رکن بعد شده باشد،مثلاً در رکوع یادش بیاید که«حمد»را نخوانده، ‏‎ ‎‏باید بگذرد و نماز او صحیح است،و اگر مشغول رکن بعد نشده باشد،باید آنچه را ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 196

‏فراموش کرده به‌جا آورد و بعد از آن،چیزی را که اشتباهاً جلوتر خوانده دوباره ‏‎ ‎‏بخواند.‏

‏         مسأله 1113- اگر سجدۀ اول را به خیال این که سجدۀ دوم است،یا سجدۀ دوم را به ‏‎ ‎‏خیال این که سجدۀ اول است به‌جا آورد،نماز صحیح است و سجدۀ اول او سجدۀ اول ‏‎ ‎‏و سجدۀ دوم او سجدۀ دوم حساب می‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 197