احکام نماز
مکان نمازگزار
احکام مسجد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام مسجد

‏ ‏

احکام مسجد

‏         مسأله 900- نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد حرام است ‏‎ ‎‏و هر کس بفهمد که نجس شده است باید فوراً نجاست آن را برطرف کند.و احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند،و اگر نجس شود ‏‎ ‎‏نجاستش را برطرف نمایند،مگر آن که واقف آن را جزء مسجد قرار نداده باشد.‏

‏         مسأله 901- اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید،یا کمک لازم داشته باشد و پیدا نکند، ‏‎ ‎‏تطهیر مسجد بر او واجب نیست،ولی اگر بی‌احترامی به مسجد باشد بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب،باید به کسی که می‌تواند تطهیر کند اطلاع دهد.‏

‏         مسأله 902- اگر جایی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن ‏‎ ‎‏ممکن نیست باید آن‌جا را بکنند،یا اگر خرابی زیاد لازم نمی‌آید خراب نمایند،و ‏‎ ‎‏هزینۀ پر کردن چاله و تعمیر خرابی بر کسی است که مسجد را نجس کرده است و بر ‏‎ ‎‏اشخاصی که برای تطهیر مسجد جایی از آن را کندند،یا قسمتی از آن را خراب ‏‎ ‎‏نمودند،پر کردن جایی که کنده‌اند،و ساختن جایی که خراب کرده‌اند واجب نیست. ‏

‏ولی اگر آن کس که نجس کرده بکند یا خراب کند در صورت امکان باید پر کند و ‏‎ ‎‏تعمیر نماید.‏

‏         مسأله 903- اگر مسجدی را غصب کنند و به جای آن خانه و مانند آن بسازند،که ‏‎ ‎‏دیگر به آن مسجد نگویند بازهم بنابر احتیاط واجب نجس کردن آن حرام و تطهیر آن ‏‎ ‎‏واجب است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 163

‏         مسأله 904- نجس کردن حرم امامان علیهم السلام حرام است.و اگر یکی از آنها نجس شود، ‏‎ ‎‏چنانچه نجس ماندن آن بی‌احترامی باشد،تطهیر آن واجب است،بلکه احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که اگر بی‌احترامی هم نباشد آن را تطهیر کنند.‏

‏         مسأله 905- اگر حصیر مسجد نجس شود،بنابر احتیاط واجب باید آن را آب ‏‎ ‎‏بکشند ولی چنانچه به واسطۀ آب کشیدن،خراب می‌شود و بریدن جای نجس بهتر ‏‎ ‎‏است،باید آن را ببرند و اگر کسی که نجس کرده ببرد باید خودش اصلاح کند.‏

‏         مسأله 906- بردن عین نجس مانند خون در مسجد اگر بی‌احترامی به مسجد باشد ‏‎ ‎‏حرام است،و همچنین بردن چیزی که نجس شده،در صورتی که بی‌احترامی به ‏‎ ‎‏مسجد باشد حرام است.‏

‏         مسأله 907- اگر مسجد را برای روضه‌خوانی چادر بزنند و فرش کنند و سیاهی ‏‎ ‎‏بکوبند و اسباب چای در آن ببرند،در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و ‏‎ ‎‏مانع نماز خواندن نشود اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 908- بنابر احتیاط واجب مسجد را به طلا نباید زینت نمایند و همچنین نباید ‏‎ ‎‏صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد در مسجد نقش کنند.و نقاشی ‏‎ ‎‏چیزهایی که روح ندارد،مثل گل و بوته مکروه است.‏

‏         مسأله 909- اگر مسجد خراب هم شود نمی‌توانند آن را بفروشند یا داخل ملک و ‏‎ ‎‏جاده نمایند.‏

‏         مسأله 910- فروختن در و پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام است و اگر مسجد ‏‎ ‎‏خراب شود،باید اینها را صرف تعمیر همان مسجد کنند.و چنانچه به درد آن مسجد ‏‎ ‎‏نخورد،باید در مسجد دیگر مصرف شود،ولی اگر به درد مسجدهای دیگر هم ‏‎ ‎‏نخورد،می‌توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان ‏‎ ‎‏مسجد وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 164

‏         مسأله 911- ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی می‌باشد مستحب ‏‎ ‎‏است و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد،می‌توانند آن را ‏‎ ‎‏خراب کنند و دوباره بسازند بلکه می‌توانند مسجدی را که خراب نشده،برای احتیاج ‏‎ ‎‏مردم خراب کنند و بزرگ‌تر بسازند.‏

‏         مسأله 912- تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن مستحب است،و کسی که ‏‎ ‎‏می‌خواهد مسجد برود،مستحب است خود را خوشبو کند و لباس پاکیزه و قیمتی ‏‎ ‎‏بپوشد،و ته کفش خود را وارسی کند که نجاستی به آن نباشد،و موقع داخل شدن به ‏‎ ‎‏مسجد،اول پای راست و موقع بیرون آمدن،اول پای چپ را بگذارد،و همچنین ‏‎ ‎‏مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر از مسجد بیرون رود.‏

‏         مسأله 913- وقتی انسان وارد مسجد می‌شود،مستحب است دو رکعت نماز به ‏‎ ‎‏قصد تحیت و احترام مسجد بخواند،و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند ‏‎ ‎‏کافی است.‏

‏         مسأله 914- خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد و صحبت کردن راجع به ‏‎ ‎‏کارهای دنیا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد ‏‎ ‎‏مکروه است.و نیز مکروه است آب دهان و بینی و اخلاط سینه را در مسجد بیندازد ‏‎ ‎‏و گمشده‌ای را طلب کند و صدای خود را بلند کند ولی بلند کردن صدا برای اذان ‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 915- راه دادن بچه و دیوانه به مسجد مکروه است و کسی که پیاز و سیر و ‏‎ ‎‏مانند اینها خورده که بوی دهانش مردم را اذیت می‌کند مکروه است به مسجد برود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 165