احکام طهارت
مطهّرات
4-اِستِحاله
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

4-اِستِحاله

‏ ‏

4-اِستِحاله

‏         مسأله 195- اگر جنس چیز نجس به طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی در ‏‎ ‎‏آید پاک می‌شود،و می‌گویند استحاله شده است.مثل آن که چوب نجس بسوزد و ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 35

‏خاکستر گردد.یا سگ در نمکزار فرو رود و نمک شود،ولی اگر جنس آن عوض نشود ‏‎ ‎‏مثل آن که گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند پاک نمی‌شود.‏

‏         مسأله 196- کوزه گِلی و مانند آن که از گِل نجس ساخته شده نجس است،و باید از ‏‎ ‎‏زغالی که از چوب نجس درست شده اجتناب نمایند.‏

‏مسأله 197- چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه نجس است.‏

‏         مسأله 198- اگر شراب به خودی خود یا به واسطۀ آن که چیزی مثل سرکه و نمک ‏‎ ‎‏در آن ریخته‌اند سرکه شود پاک می‌گردد.‏

‏         مسأله 199- شرابی که از انگور نجس درست کنند،به سرکه شدن پاک نمی‌شود، ‏‎ ‎‏بلکه اگر نجاستی هم از خارج به شراب برسد احتیاط واجب آن است که بعد از سرکه ‏‎ ‎‏شدن از آن اجتناب نمایند.‏

‏         مسأله 200- سرکه‌ای که از انگور و کشمش و خرمای نجس درست کنند نجس ‏‎ ‎‏است.‏

‏         مسأله 201- اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل آنها باشد و سرکه بریزند ضرر ‏‎ ‎‏ندارد.و نیز اگر پیش از آن که خرما و کشمش و انگور سرکه شود خیار و بادنجان و ‏‎ ‎‏مانند اینها در آن بریزند اشکال ندارد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 36