احکام طهارت
مطهّرات
3-آفتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

3-آفتاب

‏ ‏

3-آفتاب

‏         مسأله 191- آفتاب،زمین و ساختمان و چیزهایی که مانند درب و پنجره در ‏‎ ‎‏ساختمان به کار برده شده،و همچنین میخی را که به دیوار کوبیده‌اند و جزء ساختمان ‏‎ ‎‏حساب می‌شود با شش شرط پاک می‌کند.اول:آن که چیز نجس به طوری تر باشد که ‏‎ ‎‏اگر چیز دیگری به آن برسد تر شود،پس اگر خشک باشد باید به وسیله‌ای آن را تر ‏‎ ‎‏کنند تا آفتاب خشک کند.دوم:آن که اگر عین نجاست در آن چیز باشد پیش از تابیدن ‏‎ ‎‏آفتاب آن را برطرف کنند.سوم:آن که چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند،پس اگر ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 34

‏آفتاب از پشت پرده یا ابر و مانند اینها بتابد و چیز نجس را خشک کند،آن چیز پاک ‏‎ ‎‏نمی‌شود،ولی اگر ابر به قدری نازک باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند اشکال ‏‎ ‎‏ندارد.چهارم:آن که آفتاب به تنهایی چیز نجس را خشک کند پس اگر مثلاً چیز نجس ‏‎ ‎‏به واسطۀ باد و آفتاب خشک شود پاک نمی‌گردد،ولی اگر باد به قدری کم باشد که ‏‎ ‎‏نگویند به خشک شدن چیز نجس کمک کرده،اشکال ندارد.پنجم:آن که آفتاب ‏‎ ‎‏مقداری از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته،یک مرتبه خشک کند،پس اگر ‏‎ ‎‏یک مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک کند،و دفعۀ دیگر زیر ‏‎ ‎‏آن را خشک نماید،فقط روی آن پاک می‌شود و زیر آن نجس می‌ماند.ششم:آن که ما ‏‎ ‎‏بین روی زمین یا ساختمان که آفتاب به آن می‌تابد با داخل آن،هوا یا جسم پاک ‏‎ ‎‏دیگری فاصله نباشد.‏

‏         مسأله 192- آفتاب حصیر نجس را پاک می‌کند و همچنین درخت و گیاه به واسطۀ ‏‎ ‎‏آفتاب پاک می‌شود.‏

‏         مسأله 193- اگر آفتاب به زمین نجس بتابد،بعد انسان شک کند که زمین موقع ‏‎ ‎‏تابیدن آفتاب تر بوده یا نه،یا تری آن به واسطۀ آفتاب خشک شده یا نه،آن زمین نجس ‏‎ ‎‏است،و همچنین است اگر شک کند که پیش از تابش آفتاب،عین نجاست از آن ‏‎ ‎‏برطرف شده یا نه،یا شک کند که چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه.‏

‏         مسأله 194- اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد،طرفی که آفتاب به آن نتابیده ‏‎ ‎‏پاک نمی‌شود،ولی اگر دیوار به قدری نازک باشد که به واسطۀ تابش به یک طرف، ‏‎ ‎‏طرف دیگرش هم خشک شود پاک می‌گردد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 35