احکام نماز
نمازهای مستحب
وقت نافله های یومیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وقت نافله های یومیه

‏ ‏

وقت نافله‌های یومیه

‏         مسأله 768- نافلۀ نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می‌شود و وقت آن از اول ‏‎ ‎‏ظهر تا موقعی که آن مقدار از سایۀ شاخص که بعد از ظهر پیدا می‌شود،به اندازۀ دو ‏‎ ‎‏هفتم آن شود،مثلاً اگر درازی شاخص هفت وجب باشد،هر وقت مقدار سایه‌ای که ‏‎ ‎‏بعد از ظهر پیدا می‌شود به دو وجب رسید،آخر وقت نافلۀ ظهر است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 140

‏         مسأله 769- نافلۀ عصر پیش از نماز عصر خوانده می‌شود و وقت آن تا موقعی ‏‎ ‎‏است که آن مقدار از سایۀ شاخص که بعد از ظهر پیدا می‌شود،به چهار هفتم آن برسد ‏‎ ‎‏و چنانچه بخواهد نافلۀ ظهر یا نافلۀ عصر را بعد از وقت آنها بخواند،بهتر است نافلۀ ‏‎ ‎‏ظهر را بعد از نماز ظهر و نافلۀ عصر را بعد از نماز عصر بخواند و بنابر احتیاط واجب، ‏‎ ‎‏نیت ادا و قضا نکند.‏

‏         مسأله 770- وقت نافلۀ مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتی که ‏‎ ‎‏سرخی طرف مغرب که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پیدا می‌شود از بین برود.‏

‏         مسأله 771- وقت نافلۀ عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر ‏‎ ‎‏است بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود.‏

‏         مسأله 772- نافلۀ صبح پیش از نماز صبح خوانده می‌شود و وقت آن بعد از گذشتن ‏‎ ‎‏از نصف شب به مقدار خواندن یازده رکعت نماز شب است،ولی احتیاط آن است که ‏‎ ‎‏قبل از فجر اول نخوانند مگر آن که بعد از نافلۀ شب بلافاصله بخوانند که در این ‏‎ ‎‏صورت مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 773- وقت نافلۀ شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزدیک ‏‎ ‎‏اذان صبح خوانده شود.‏

‏         مسأله 774- مسافر و کسی که برای او سخت است نافلۀ شب را بعد از نصف شب ‏‎ ‎‏بخواند،می‌تواند آن را در اول شب به‌جا آورد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 141