احکام نماز
نمازهای واجب یومیه
وقت نماز مغرب و عشا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وقت نماز مغرب و عشا

‏ ‏

وقت نماز مغرب و عشا

‏         مسأله 735- مغرب موقعی است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب ‏‎ ‎‏پیدا می‌شود،از بین برود.‏

‏مسأله 736- نماز مغرب و عشا هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند:‏

‏وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است،تا وقتی که از مغرب به اندازۀ ‏‎ ‎‏خواندن سه رکعت نماز بگذرد،که اگر کسی مثلاً مسافر باشد و تمام نماز عشا را سهواً ‏‎ ‎‏در این وقت بخواند احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز مغرب نماز عشا را دوباره ‏‎ ‎‏بخواند،و وقت مخصوص نماز عشا موقعی است که به اندازۀ خواندن نماز عشا به ‏‎ ‎‏نصف شب مانده باشد که اگر کسی تا این موقع نماز مغرب را عمداً نخواند باید اول ‏‎ ‎‏نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند و بین وقت مخصوص نماز مغرب و وقت ‏‎ ‎‏مخصوص نماز عشا وقت مشترک نماز مغرب و عشا است که اگر کسی در این وقت ‏‎ ‎‏اشتباهاً نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود،نمازش ‏‎ ‎‏صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 737- وقت مخصوص و مشترک که معنی آن در مسألۀ پیش گفته شد برای ‏‎ ‎‏اشخاص فرق می‌کند،مثلاً اگر به اندازۀ خواندن دو رکعت نماز از اول ظهر بگذرد، ‏‎ ‎‏وقت مخصوص نماز ظهر کسی که مسافر است تمام شده و داخل وقت مشترک ‏‎ ‎‏می‌شود،و برای کسی که مسافر نیست،باید به اندازۀ خواندن چهار رکعت نماز ‏‎ ‎‏بگذرد.‏

‏         مسأله 738- اگر پیش از خواندن نماز مغرب،سهواً مشغول نماز عشا شود و در ‏‎ ‎‏بین نماز بفهمد که اشتباه کرده،چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته است،باید نیت را ‏‎ ‎‏به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و بعد نماز عشا را بخواند،و اگر به رکوع ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 134

‏رکعت چهارم رفته باید نماز را تمام کند،بعد نماز مغرب را بخواند.اما اگر تمام آنچه را ‏‎ ‎‏خوانده،در وقت مخصوص نماز مغرب خوانده باشد و پیش از رکوع رکعت چهارم ‏‎ ‎‏یادش بیاید،باید نیت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و بعد از آن عشا را ‏‎ ‎‏بخواند،ولی احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز عشا دوباره مغرب و عشا را ‏‎ ‎‏بخواند و این احتیاط خیلی خوب است.‏

‏         مسأله 739- آخر وقت نماز عشا نصف شب است.و احتیاط واجب آن است که ‏‎ ‎‏برای نماز مغرب و عشا و مانند اینها شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب کرد،و ‏‎ ‎‏برای نماز شب و مانند آن تا اول آفتاب حساب نمایند. ‏‎[1]‎

‏         مسأله 740- اگر از روی معصیت،یا به واسطۀ عذری نماز مغرب یا نماز عشا را تا ‏‎ ‎‏نصف شب نخواند،بنابر احتیاط واجب،باید تا قبل از اذان صبح،بدون این که نیت ادا ‏‎ ‎‏و قضا کند به‌جا آورد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 135

  • -بنابراین تقریباً یازده ساعت و یک ربع بعد از ظهر شرعی آخر وقت نماز مغرب و عشا است.