احکام نماز
نمازهای واجب یومیه
وقت نماز ظهر و عصر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وقت نماز ظهر و عصر

‏ ‏

وقت نماز ظهر و عصر

‏         مسأله 729- اگر چوب یا چیزی مانند آن را،راست در زمین هموار فرو برند صبح ‏‎ ‎‏که خورشید بیرون می‌آید،سایۀ آن به طرف مغرب می‌افتد و هر چه آفتاب بالا می‌آید ‏‎ ‎‏این سایه کم می‌شود و در شهرهای ما در اول ظهر شرعی به آخرین درجۀ کمی ‏‎ ‎‏می‌رسد و ظهر که گذشت،سایه آن به طرف مشرق بر می‌گردد و هر چه خورشید رو ‏‎ ‎‏به مغرب می‌رود،سایه زیادتر می‌شود بنابراین وقتی سایه به آخرین درجۀ کمی رسید ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 132

‏و دو مرتبه رو به زیاد شدن گذاشت،معلوم می‌شود ظهر شرعی شده است ولی در ‏‎ ‎‏بعضی شهرها مثل مکه که گاهی موقع ظهر سایه به کلی از بین می‌رود،بعد از آن که ‏‎ ‎‏سایه دوباره پیدا شد،معلوم می‌شود ظهر شده است.‏

‏         مسأله 730- چوب یا چیز دیگری را که برای معیّن کردن ظهر به زمین فرو می‌برند ‏‎ ‎‏شاخص گویند.‏

‏         مسأله 731- نماز ظهر و عصر هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند:وقت ‏‎ ‎‏مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتی که از ظهر به اندازۀ خواندن نماز ظهر ‏‎ ‎‏بگذرد،و وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازۀ خواندن نماز عصر، ‏‎ ‎‏وقت به مغرب مانده باشد،که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند،نماز ظهر او ‏‎ ‎‏قضا شده و باید نماز عصر را بخواند،و ما بین وقت مخصوص نماز ظهر و وقت ‏‎ ‎‏مخصوص نماز عصر،وقت مشترک نماز ظهر و نماز عصر است،و اگر کسی اشتباهاً ‏‎ ‎‏نماز ظهر یا عصر را در وقت مخصوص دیگری بخواند نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 732- اگر پیش از خواندن نماز ظهر،سهواً مشغول نماز عصر شود و در بین ‏‎ ‎‏نماز بفهمد اشتباه کرده است،چنانچه در وقت مشترک باشد،باید نیت را به نماز ظهر ‏‎ ‎‏برگرداند؛یعنی نیت کند که آنچه تا حال خوانده‌ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد ‏‎ ‎‏می‌خوانم همه نماز ظهر باشد،و بعد از آن که نماز را تمام کرد،نماز عصر را بخواند و ‏‎ ‎‏اگر در وقت مخصوص به ظهر باشد،باید نیت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام ‏‎ ‎‏کند،و بعد نماز عصر را بخواند و احتیاط آن است که دوباره نماز عصر را هم بعد از آن ‏‎ ‎‏بخواند و این احتیاط خیلی خوب است.‏

‏         مسأله 733- در روز جمعه انسان می‌تواند به جای نماز ظهر دو رکعت نماز جمعه ‏‎ ‎‏بخواند،ولی احتیاط مستحب آن است که اگر نماز جمعه خواند نماز ظهر را هم ‏‎ ‎‏بخواند.و این احتیاط خیلی مطلوب است.‏

‏         مسأله 734- احتیاط واجب آن است که نماز جمعه را از موقعی که عرفاً اول ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 133

‏ظهر می‌گویند تأخیر نیندازد و اگر از اوایل ظهر تأخیر افتاد به جای نماز جمعه نماز ‏‎ ‎‏ظهر بخواند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 134