احکام طهارت
نجاسات
5-خون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

5-خون

‏ ‏

5-خون

‏         مسأله 96- خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد؛یعنی حیوانی که اگر رگ ‏‎ ‎‏آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند،نجس است،پس خون حیوانی که مانند ماهی و ‏‎ ‎‏پشه خون جهنده ندارد،پاک می‌باشد.‏

‏         مسأله 97- اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که در شرع معیّن شده بکشند و ‏‎ ‎‏خون آن به مقدار معمول بیرون آید،خونی که در بدنش می‌ماند،پاک است،ولی اگر به ‏‎ ‎‏علت نفس کشیدن یا به واسطۀ این که سر حیوان در جای بلندی بوده خون به بدن ‏‎ ‎‏حیوان برگردد،آن خون نجس است.‏

‏         مسأله 98- خونی که در تخم مرغ می‌باشد نجس نیست،ولی به احتیاط واجب باید ‏‎ ‎‏از خوردن آن اجتناب کند،و اگر خون را با زردۀ تخم مرغ به‌هم بزنند که از بین برود، ‏‎ ‎‏خوردن زرده هم مانعی ندارد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 19

‏         مسأله 99- خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می‌شود نجس است و شیر را ‏‎ ‎‏نجس می‌کند.‏

‏         مسأله 100- خونی که از لای دندان‌ها می‌آید،اگر به واسطۀ مخلوط شدن با آب ‏‎ ‎‏دهان از بین برود،پاک است،و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 101- خونی که به واسطۀ کوبیده شدن،زیر ناخن یا زیر پوست می‌میرد،اگر ‏‎ ‎‏طوری شود که دیگر به آن خون نگویند،پاک است،و اگر به آن خون بگویند در صورتی ‏‎ ‎‏که ناخن یا پوست سوراخ شود،اگر مشقت ندارد باید برای وضو و غسل خون را ‏‎ ‎‏بیرون آورند و اگر مشقت دارد باید اطراف آن را به طوری که نجاست زیاد نشود، ‏‎ ‎‏بشویند و پارچه یا چیزی مثل پارچه،بر آن بگذارند و روی پارچه دست تر بکشند.‏

‏         مسأله 102- اگر انسان نداند که خون،زیرپوست مرده یا گوشت به واسطۀ کوبیده ‏‎ ‎‏شدن به آن حالت در آمده،پاک است.‏

‏         مسأله 103- اگر موقع جوشیدن غذا ذره‌ای خون در آن بیفتد،تمام غذا و ظرف آن ‏‎ ‎‏نجس می‌شود،و جوشیدن و حرارت و آتش پاک کننده نیست.‏

‏         مسأله 104- زردابه‌ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می‌شود،اگر ‏‎ ‎‏معلوم نباشد که با خون مخلوط است،پاک می‌باشد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 20