احکام طهارت
نجاسات
4-مردار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

4-مردار

‏ ‏

4-مردار

‏         مسأله 88- مردار حیوانی که خون جهنده دارد،نجس است،چه خودش مرده ‏‎ ‎‏باشد یا به غیر دستوری که در شرع معیّن شده،آن را کشته باشند.و ماهی چون خون ‏‎ ‎‏جهنده ندارد،اگرچه در آب بمیرد،پاک است.‏

‏         مسأله 89- چیزهایی از مردار که مثل پشم و مو و کرک و استخوان و دندان،روح ‏‎ ‎‏نداشته اگر از غیر حیوانی باشد که مثل سگ نجس است،پاک می‌باشد.‏

‏         مسأله 90- اگر از بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد و در حالی که زنده ‏‎ ‎‏است گوشت یا چیز دیگری را که روح دارد جدا کنند،نجس است.‏

‏         مسأله 91- پوست‌های مختصر لب و جاهای دیگر بدن که موقع افتادنشان رسیده، ‏‎ ‎‏اگرچه آنها را بکنند پاک است،ولی بنابر احتیاط واجب باید از پوستی که موقع ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 18

‏افتادنش نرسیده و آن را کنده‌اند اجتناب نمایند.‏

‏         مسأله 92- تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون می‌آید،اگر پوست روی آن ‏‎ ‎‏سفت شده باشد،پاک است،ولی ظاهر آن را باید آب کشید.‏

‏         مسأله 93- اگر بره و بزغاله،پیش از آن که علف‌خوار شوند بمیرند،پنیر مایه‌ای که ‏‎ ‎‏در شیردان آنها می‌باشد پاک است،ولی ظاهر آن را باید آب کشید.‏

‏         مسأله 94- دواجات روان و عطر و روغن و واکس و صابون که از خارجه می‌آورند ‏‎ ‎‏اگر انسان یقین به نجاست آنها نداشته باشد،پاک است.‏

‏         مسأله 95- گوشت و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته شود پاک است،و ‏‎ ‎‏همچنین است اگر یکی از اینها در دست مسلمان باشد،ولی اگر بدانند آن مسلمان از ‏‎ ‎‏کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، ‏‎ ‎‏نجس می‌باشد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 19