احکام طهارت
در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد:
هفتم:از موارد تیمم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

هفتم:از موارد تیمم

‏ ‏

هفتم:از موارد تیمم

‏         مسأله 678- هرگاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد،یا غسل کند تمام ‏‎ ‎‏نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‌شود،باید تیمم کند.‏

‏         مسأله 679- اگر عمداً نماز را به قدری تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته ‏‎ ‎‏باشد،معصیت کرده،ولی نماز او با تیمم صحیح است،اگرچه احتیاط مستحب آن ‏‎ ‎‏است که قضای آن نماز را بخواند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 123

‏         مسأله 680- کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد،یا غسل کند وقت برای نماز ‏‎ ‎‏او می‌ماند یا نه،باید تیمم کند.‏

‏         مسأله 681- کسی که به واسطۀ تنگی وقت تیمم کرده،چنانچه بعد از نماز آبی که ‏‎ ‎‏داشته از دستش برود،اگرچه تیمم خود را نشکسته باشد در صورتی که وظیفه‌اش ‏‎ ‎‏تیمم باشد،باید دوباره تیمم نماید.‏

‏         مسأله 682- کسی که آب دارد،اگر به واسطۀ تنگی وقت با تیمم مشغول نماز شود ‏‎ ‎‏و در بین نماز آبی که داشته از دستش برود،برای نمازهای بعد می‌تواند با همان تیمم ‏‎ ‎‏نماز بخواند.‏

‏         مسأله 683- اگر انسان به قدری وقت دارد که می‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند و ‏‎ ‎‏نماز را بدون کارهای مستحبی آن مثل اقامه و قنوت بخواند،باید غسل کند یا وضو ‏‎ ‎‏بگیرد و نماز را بدون کارهای مستحبی آن به‌جا آورد بلکه اگر به اندازۀ سوره هم وقت ‏‎ ‎‏ندارد باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 124