احکام طهارت
در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد:
چهارم:از موارد تیمم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چهارم:از موارد تیمم

‏ ‏

چهارم:از موارد تیمم

‏         مسأله 674- هرگاه بترسد که اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند خود او ‏‎ ‎‏یا عیال و اولاد او،یا رفیقش و کسانی که با او مربوطند مانند نوکر و کلفت از ‏‎ ‎‏تشنگی بمیرند یا مریض شوند،یا به قدری تشنه شوند که تحمل آن مشقت دارد، ‏‎ ‎‏باید به جای وضو وغسل تیمم نماید و نیز اگر بترسد حیوانی که مانند اسب و ‏‎ ‎‏قاطر معمولاً برای خوردن،سرش را نمی‌برند از تشنگی تلف شود،باید آب را به ‏‎ ‎‏آن بدهد و تیمم نماید اگرچه حیوان مال خودش نباشد و همچنین است اگر کسی ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 122

‏که حفظ جان او واجب است به طوری تشنه باشد که اگر انسان آب را به او ندهد ‏‎ ‎‏تلف شود.‏

‏         مسأله 675- اگر غیر از آب پاکی که برای وضو یا غسل دارد آب نجسی هم به ‏‎ ‎‏مقدار آشامیدن خود و کسانی که با او مربوطند داشته باشد،باید آب پاک را برای ‏‎ ‎‏آشامیدن بگذارد و با تیمم نماز بخواند ولی چنانچه آب را برای حیوانش بخواهد باید ‏‎ ‎‏آب نجس را به آن بدهد و با آب پاک،وضو و غسل را انجام دهد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 123