احکام طهارت
در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد:
سوم:از موارد تیمم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سوم:از موارد تیمم

‏ ‏

سوم:از موارد تیمم

‏         مسأله 669- اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد،یا بترسد که به واسطۀ ‏‎ ‎‏استعمال آن،مرض یا عیبی در او پیدا شود،یا مرضش طول بکشد یا شدت کند،یا به ‏‎ ‎‏سختی معالجه شود،باید تیمم نماید،ولی اگر آب گرم برای او ضرر ندارد،باید با آب ‏‎ ‎‏گرم وضو بگیرد یا غسل کند.‏

‏         مسأله 670- لازم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد،بلکه اگر احتمال ضرر ‏‎ ‎‏بدهد،چنانچه احتمال او در نظر مردم به‌جا باشد و از آن احتمال ترس برای او پیدا ‏‎ ‎‏شود باید تیمم کند.‏

‏         مسأله 671- کسی که مبتلا به درد چشم است و آب برای او ضرر دارد باید ‏‎ ‎‏تیمم نماید.‏

‏         مسأله 672- اگر به واسطۀ یقین یا ترس ضرر،تیمم کند و پیش از نماز بفهمد ‏‎ ‎‏که آب برایش ضرر ندارد،تیمم او باطل است.و اگر بعد از نماز بفهمد،نمازش ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 673- کسی که می‌داند آب برایش ضرر ندارد،چنانچه غسل کند یا وضو ‏‎ ‎‏بگیرد و بعد بفهمد که آب برای او ضرر داشته،وضو و غسل او صحیح است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 122