احکام طهارت
آب مطلق و مضاف
احکام آب ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام آب ها

‏ ‏

احکام آب‌ها

‏         مسأله 47- آب مضاف که معنی آن گفته شد،چیز نجس را پاک نمی‌کند،وضو و ‏‎ ‎‏غسل هم با آن باطل است.‏

‏         مسأله 48- اگر ذره‌ای نجاست به آب مضاف برسد نجس می‌شود،ولی چنانچه ‏‎ ‎‏از بالا با فشار روی چیز نجس بریزد،مقداری که به چیز نجس رسیده نجس،و ‏‎ ‎‏مقداری که بالاتر از آن است پاک می‌باشد.مثلاً اگر گلاب را از گلابدان روی دست ‏‎ ‎‏نجس بریزند،آنچه به دست رسیده نجس،و آنچه به دست نرسیده پاک است،و نیز ‏‎ ‎‏اگر مثل فواره با فشار از پایین به بالا برود اگر نجاست به بالا برسد،پایین نجس ‏‎ ‎‏نمی‌شود.‏

‏         مسأله 49- اگر آب مضافِ نجس،طوری با آب کر یا جاری مخلوط شود که دیگر ‏‎ ‎‏آب مضاف به آن نگویند،پاک می‌شود.‏

‏         مسأله 50- آبی که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یا نه،مثل آب مطلق ‏‎ ‎‏است؛یعنی چیز نجس را پاک می‌کند،وضو و غسل هم با آن صحیح است.و آبی که ‏‎ ‎‏مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه،مثل آب مضاف است؛یعنی چیز نجس را ‏‎ ‎‏پاک نمی‌کند،وضو و غسل هم با آن باطل است.‏

‏         مسأله 51- آبی که معلوم نیست مطلق است یا مضاف،و معلوم نیست که قبلاً مطلق ‏‎ ‎‏یا مضاف بوده،نجاست را پاک نمی‌کند،وضو و غسل هم با آن باطل است.ولی اگر ‏‎ ‎‏به اندازۀ کر یا بیشتر باشد و نجاست به آن برسد،حکم به نجس بودن آن نمی‌شود.‏

‏         مسأله 52- آبی که عین نجاست،مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزۀ آن ‏‎ ‎‏را تغییر دهد اگرچه کر یا جاری باشد نجس می‌شود.ولی اگر بو یا رنگ یا مزۀ آن ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 12

‏به واسطۀ نجاستی که بیرون آن است عوض شود،مثلاً مرداری که پهلوی آب است ‏‎ ‎‏بوی آن را تغییر دهد نجس نمی‌شود.‏

‏         مسأله 53- آبی که عین نجاست مثل خون و بول در آن ریخته و بو یا رنگ یا مزۀ ‏‎ ‎‏آن را تغییر داده،چنان که به کر یا جاری متصل شود،یا باران بر آن ببارد،یا باد، ‏‎ ‎‏باران را در آن بریزد،یا آب باران در موقع باریدن از ناودان در آن جاری شود، ‏‎ ‎‏و تغییر آن از بین برود پاک می‌شود.ولی باید آب باران یا کر یا جاری با آن مخلوط ‏‎ ‎‏گردد.‏

‏         مسأله 54- اگر چیز نجس را در آب کر یا جاری فرو برند،و در چیزهایی که قابل ‏‎ ‎‏فشار دادن است مانند فرش و لباس،طوری فشار،یا در داخل آب حرکت دهند که ‏‎ ‎‏آب داخل آن خارج شود چنانچه از چیزهایی باشد که در دفعه اول پاک می‌شود،آبی ‏‎ ‎‏که بعد از بیرون آوردن،از آن می‌ریزد پاک است و اگر از چیزهایی باشد که باید دو ‏‎ ‎‏مرتبه آن را در آب فرو برند تا پاک شود،آبی که بعد از دفعه دوم از آن می‌ریزد،پاک ‏‎ ‎‏می‌باشد.‏

‏         مسأله 55- آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه،پاک است.و آبی که ‏‎ ‎‏نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه نجس است.‏

‏         مسأله 56- نیم خورده سگ و خوک و کافر،نجس و خوردن آن حرام است و نیم ‏‎ ‎‏خوردۀ حیوانات حرام گوشت پاک و خوردن آن مکروه می‌باشد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 13