احکام طهارت
[اقسام آب مطلق:]
3-آب جاری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

3-آب جاری

‏ ‏

3-آب جاری

‏         مسأله 28- آب جاری آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد مانند آب ‏‎ ‎‏چشمه و قنات.‏

‏         مسأله 29- آب جاری اگرچه کمتر از کر باشد،چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی ‏‎ ‎‏بو یا رنگ یا مزۀ آن به واسطۀ نجاست تغییر نکرده پاک است.‏

‏         مسأله 30- اگر نجاستی به آب جاری برسد،مقداری از آن،که بو یا رنگ یا مزه‌اش ‏‎ ‎‏به واسطۀ نجاست تغییر کرده نجس است،و طرفی که متصل به چشمه است اگرچه ‏‎ ‎‏کمتر از کر باشد پاک است.و آب‌های دیگر نهر،اگر به اندازه کر باشد یا به واسطۀ آبی ‏‎ ‎‏که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد،پاک،وگرنه نجس است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 9

‏         مسأله 31- آب چشمه‌ای که جاری نیست ولی طوری است که اگر از آن بردارند باز ‏‎ ‎‏می‌جوشد،حکم آب جاری دارد؛یعنی اگر نجاست به آن رسد تا وقتی بو یا رنگ یا ‏‎ ‎‏مزۀ آن به واسطۀ نجاست تغییر نکرده پاک است.‏

‏         مسأله 32- آبی که کنار نهر،ایستاده و متصل به آب جاری است،حکم آب ‏‎ ‎‏جاری دارد.‏

‏         مسأله 33- چشمه‌ای که مثلاً در زمستان می‌جوشد و در تابستان از جوشش ‏‎ ‎‏می‌افتد فقط وقتی که می‌جوشد حکم آب جاری دارد.‏

‏         مسأله 34- آب حوض حمام اگرچه کمتر از کر باشد،چنانچه به خزینه‌ای که آب ‏‎ ‎‏آن به اندازۀ کر است متصل باشد،مثل آب جاری است.‏

‏         مسأله 35- آب لوله‌های حمام که از شیرها و دوش‌ها می‌ریزد اگر متصل به کر ‏‎ ‎‏باشد مثل آب جاری است،و آب لوله‌های عمارات اگر متصل به کر باشد در حکم ‏‎ ‎‏آب کر است.‏

‏         مسأله 36- آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی‌جوشد،چنانچه کمتر از ‏‎ ‎‏کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می‌شود.اما اگر از بالا با فشار به پایین بریزد، ‏‎ ‎‏چنانچه نجاست به پایین آن برسد بالای آن نجس نمی‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 10