احکام طهارت
[اقسام آب مطلق:]
1-آب کُر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

1-آب کُر

‏ ‏

1-آب کُر

‏         مسأله 16- آب کر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر ‏‎ ‎‏یک سه وجب و نیم است بریزند آن ظرف را پر کند.و وزن آن از صد و بیست و هشت ‏‎ ‎‏من تبریز بیست مثقال کمتر است و به حسب کیلوی متعارف بنابر اقرب 377/419 ‏‎ ‎‏کیلوگرم می‌شود.‏

‏         مسأله 17- اگر عین نجس مانند بول و خون به آب کر برسد چنانچه به واسطۀ آن بو ‏‎ ‎‏یا رنگ یا مزۀ آب تغییر کند آب نجس می‌شود،و اگر تغییر نکند نجس نمی‌شود.‏

‏مسأله 18- اگر بوی آب کر به واسطۀ غیر نجاست تغییر کند،نجس نمی‌شود.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 7

‏         مسأله 19- اگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کر است برسد و بو یا رنگ ‏‎ ‎‏یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد،چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر باشد تمام ‏‎ ‎‏آب نجس می‌شود،و اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد فقط مقداری که بو یا رنگ یا مزه ‏‎ ‎‏آن تغییر کرده نجس است.‏

‏         مسأله 20- آب فواره اگر متصل به کر باشد آب نجس را پاک می‌کند در صورتی که ‏‎ ‎‏مخلوط با آن شود،ولی اگر قطره قطره روی آب نجس بریزد آن را پاک نمی‌کند،مگر ‏‎ ‎‏آن که چیزی روی فواره بگیرند تا آب قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود ‏‎ ‎‏و با آن مخلوط گردد.‏

‏         مسأله 21- اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کر است بشویند آبی که از آن ‏‎ ‎‏چیز می‌ریزد اگر متصل به کر باشد و بو یا رنگ یا مزۀ نجاست نگرفته باشد پاک است.‏

‏         مسأله 22- اگر مقداری از آب کر یخ ببندد و باقی آن به قدر کر نباشد چنانچه ‏‎ ‎‏نجاست به آن برسد نجس می‌شود،و هر قدر از یخ هم آب شود نجس است.‏

‏         مسأله 23- آبی که به اندازه کر بوده،اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه مثل ‏‎ ‎‏آب کر است؛یعنی نجاست را پاک می‌کند و اگر نجاستی هم به آن برسد نجس ‏‎ ‎‏نمی‌شود.و آبی که کمتر از کر بوده و انسان شک دارد به مقدار کر شده یا نه حکم آب ‏‎ ‎‏کر ندارد.‏

‏مسأله 24- کر بودن آب به دو راه ثابت می‌شود:‏

‏اول:آن که خود انسان یقین کند.دوم:آن که دو مردِ عادل خبر دهند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 8