احکام زکات
زکات فطره
مصرف زکات فطره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مصرف زکات فطره

‏ ‏

مصرف زکات فطره

‏         مسأله 2014- اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات ‏‎ ‎‏مال گفته شد برسانند کافی است.ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای ‏‎ ‎‏شیعه بدهد.‏

‏         مسأله 2015- اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد،انسان می‌تواند فطره را به مصرف او ‏‎ ‎‏برساند،یا به واسطۀ دادن به ولیّ طفل،ملک طفل نماید.‏

‏         مسأله 2016- فقیری که فطره به او می‌دهند،لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که به شرابخوار و کسی که آشکارا معصیت کبیره می‌کند فطره ندهند.‏

‏مسأله 2017- به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‌کند نباید فطره بدهند.‏

‏         مسأله 2018- احتیاط واجب آن است که به یک فقیر بیشتر از مخارج سالش و کمتر ‏‎ ‎‏از یک صاع که تقریباً سه کیلو است فطره ندهند.‏

‏         مسأله 2019- اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلاً از ‏‎ ‎‏گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است،نصف صاع که معنای آن در ‏‎ ‎‏مسألۀ پیش گفته شد بدهد کافی نیست.و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد ‏‎ ‎‏کفایت نمی‌کند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 348

‏         مسأله 2020- انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم و نصف دیگر ‏‎ ‎‏آن را از جنس دیگر مثلاً جو بدهد.و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال ‏‎ ‎‏دارد،بلکه کافی نیست.‏

‏         مسأله 2021- مستحب است در دادن زکات فطره،خویشان فقیر خود را بر دیگران ‏‎ ‎‏مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را،بعد اهل علم فقیر را،ولی اگر دیگران از جهتی ‏‎ ‎‏برتری داشته باشند،مستحب است آنها را مقدم بدارد.‏

‏         مسأله 2022- اگر انسان به خیال این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد ‏‎ ‎‏بفهمد فقیر نبوده چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد،می‌تواند پس بگیرد و ‏‎ ‎‏به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته ‏‎ ‎‏باشد،در صورتی که گیرندۀ فطره می‌دانسته یا احتمال می‌داده آنچه را گرفته فطره ‏‎ ‎‏است،باید عوض آن را بدهد و الّا دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره ‏‎ ‎‏فطره را بدهد.‏

‏         مسأله 2023- اگر کسی بگوید فقیرم،نمی‌شود به او فطره داد،مگر آن که اطمینان ‏‎ ‎‏پیدا کند یا از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است یا انسان بداند که قبلاً فقیر ‏‎ ‎‏بوده است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 349