پرویز خرسند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خرسند، پرویز

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

پرویز خرسند

 پرویز خرسند

‏وقتی در جامعه ای، انقلابی در حال شکل گیری باشد بالتبع حوادث‏‎ ‎‏متعدد تلخ و شیرینی را در کنار دارد و این حوادث باعث می شود که‏‎ ‎‏عواطف هنرمندان تحت تأثیر قرار گیرد و این تأثیر باعث حرکت شعرا و‏‎ ‎

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 71

‏ نویسندگان می شود که به پیدایش خیزشهای ادبی منجر می گردد. این‏‎ ‎‏خیزشها در طول انقلاب، انقلاب را به پیش می برند و باعث روند آن‏‎ ‎‏می گردند. انقلاب و ادبیات با تأثیر متقابل باعث حرکت و روند یکدیگر‏‎ ‎‏می شوند و در یکدیگر خیزش به وجود می آورند.‏

‏ ‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 72