بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر محتوای کتب درسی در دورۀ ابتدایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خاتمی، عیسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر محتوای کتب درسی در دورۀ ابتدایی

بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر محتوای کتب درسی در دورۀ ابتدایی

  دکتر عیسی خاتمی

‏پس از گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تأثیر ژرف‏‎ ‎‏آن بر واژه های ادبی، نگارندۀ این مقاله سعی دارد تا گوشه هایی از این تأثیر‏‎ ‎‏را باز شناساند.‏

‏بدون شک برای درک بهتر کودکان امروز از وقایع روزهای پیروزی انقلاب‏‎ ‎‏و سالهای مقدّس جنگ تحمیلی بایستی به کتابهای درسی آنها؛ از جمله‏‎ ‎‏کتاب فارسی - که نگارش حروف و کلمه ها با آن آغاز می شود - به طور‏‎ ‎‏جدی توجه کرد.‏

‏ گوشه هایی از این مقاله را که به دنبال میزان تأثیرپذیری کتابهای فارسی‏‎ ‎‏اوّل تا پنجم دبستان از تحولات مذکور است؛ در زیر می آید: ‏

‏امروز بتدریج و پس از گذشت این مدّت، بسیاری از امور محال و‏‎ ‎‏ناممکن آن روزها برای ما عادی و تکراری شده و به همین دلیل اهمیّت آن‏‎ ‎‏کمتر ملموس و محسوس است؛ امّا با نگاهی به آن روزها و مقایسۀ‏‎ ‎‏وضعیت، حالات، پیامدها و عوارض آن دوران، می توان شکوه و عظمت و‏‎ ‎‏اعجاز این پدیده را دریافت. ...‏

‏آیا نوباوگان و دانش آموزان دبستانی امروز همانند بیست سال پیش فکر‏‎ ‎‏می کنند؟ غذا می خورند؟ زندگی و معاشرت می کنند؟ آنان اکنون چگونه‏‎ ‎‏می اندیشند و به چه چیزهایی می اندیشند؟ امروز همّ و غمّ آنان چیست؟ آن‏‎ ‎‏روزها فکر آنان به چه ستمی سوق داده می شد و امروز به کدام سو؟...‏

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 62

‏هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس بر عمیقترین جنبه ها و ابعاد‏‎ ‎‏فرهنگی ما تأثیر گذاشت و بسیاری از بنیانها را از بیخ و بن برکند و خود‏‎ ‎‏بنیانی تازه نهاد و اساسی تازه در انداخت. کتابهای فارسی دورۀ دبستان از‏‎ ‎‏این پدیده تا چه اندازه متأثر است؟...‏

‏در اوّلین تصویر از این کتاب، کودکی در آغوش امام است. گر چه‏‎ ‎‏دانش آموز سال اوّل نمی تواند ترکیب امام مهربان را که زیر تصویر نوشته‏‎ ‎‏شده است، بخواند، نمای کلّی تصویر به خوبی گویای این مهربانی است‏‎ ‎‏و آشکارا آنرا می نمایاند. ...‏

‏کتاب فارسی پایۀ چهارم دبستان 154 صفحه با 28 عنوان درسی دارد؛‏‎ ‎‏در مجموع آنها چهار عنوان درسی به این امر مهمّ؛ یعنی طرح مسائل‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) اختصاص داده شده است.‏

‏فارسی پایۀ پنجم دبستان که 209 صفحه با 34 عنوان درسی دارد، با‏‎ ‎‏اندکی تساهل، در ذیل پنج عنوان درس تا حدودی مسائل مربوط به انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی را بیان کرده است. ...‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 63