نگاهی به سبک غزل امروز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ایرانزاده، نعمت الله

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

نگاهی به سبک غزل امروز

 دکتر نعمت الله ایرانزاده

‏مؤلف در این مقاله ضمن تأکید بر این نکته که بررسی موردی قالبهای‏‎ ‎‏شعری و تحلیل ویژگیهای آنها امری شایسته است؛ دربارۀ غزل به بحث‏‎ ‎‏نشسته است. وی دربارۀ غزل و غزل پردازی نکاتی ذکر می کند که بخشهایی‏‎ ‎‏از آن در ذیل می آید: ‏

‏غزل مهمترین قالب شعری امروز است؛ در این قالب هم شاعران متمایل‏‎ ‎‏به سنّت ادبی گذشته و سنت گرایان، شعر سروده اند و هم شاعران متمایل‏‎ ‎‏به شعر نو و نوگرایان. مروری کوتاه بر دفترهای شعر شاعران روزگار ما‏‎ ‎‏نشان دهندۀ آن است که «غزل» محبوب همۀ شاعران بوده است و در آثار‏‎ ‎‏شاعران دورۀ انقلاب اسلامی این دلبستگی و تعلق خاطر به غزل بیشتر دیده‏‎ ‎‏می شود..‏

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 38

‏قالب غزل به دلیل نقش و کارکرد مثبت در تاریخ ادب فارسی در بیان‏‎ ‎‏مسائل عاطفی، مورد پسند زمانه واقع گشته است؛ از سوی دیگر، مردمان‏‎ ‎‏روزگار ما کمتر به توصیفات ادبی از نوع قصیده و مثنویهای بلند دلخوش‏‎ ‎‏می شوند، همچنانکه از رمانهای بلند نیز کمتر متأثر می گردند... .‏

‏ظرفیت وجود ی غزل و توجه شاعران به آن، سبب گشته در غزل امروز،‏‎ ‎‏موضوعات و معانی شعری متنوع و در عین حال جدید طرح شود و غزل‏‎ ‎‏تنوع مضامین بیابد و از نظر صورت و ریخت و وزن و موسیقی دگرگون‏‎ ‎‏شود....‏

‏برخی از غزل پردازان از تجربۀ شاعرانه و احساسات شخصی در غزل،‏‎ ‎‏سخن به میان نیاورده اند، بلکه در ادامۀ سنت غزلسرایی، به این قالب روی‏‎ ‎‏آورده اند؛ و طرح مضمون و معنا در آن عادی و تکرار شده است و حتی‏‎ ‎‏ساختار زبانی و تغییر و تحول در شکل و موسیقی نیز در آن بی تأثیر است و‏‎ ‎‏وقتی غزل قالب و صورت مشخصی پیدا می کند و مضامین و معانی نیز در‏‎ ‎‏آن روی به تکرار می گذارد و تثبیت می شود؛ می توان غزلسرایی را هم‏‎ ‎‏صناعتی به حساب آورد که شاعر بدون عاشق شدن نیز می تواند نظایر آن را‏‎ ‎‏بسازد...‏

‎ ‎

‏ 

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 39