سخنرانی دکتر یحیی یثربی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یثربی، یحیی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

سخنرانی دکتر یحیی یثربی

 سخنرانی دکتر یحیی یثربی

‏دکتر یثربی سخنان خود را دربارۀ «بازتاب مبانی و مسائل حکومت‏‎ ‎‏آرمانی در ادبیات پس از انقلاب اسلامی» با این دیدگاه که ادبیات سطح‏‎ ‎‏نگرش خاص هنرمند است، آغاز کرد.‏

‏او با تأکید بر اینکه ابتذال به معنی ضد ارزش نیست، با این حال هنرمند‏‎ ‎‏فراتر از آن است، افزود: هنرمند در سایه این برتری، نگرشی دارد که دیگران‏‎ ‎‏ندارند.‏

‏سپس با طرح این سؤال که «چه چیز یک حکومت آرمانی هنرمند را به‏‎ ‎‏طرف خود می کشد؟» می افزاید: دعوت به حکومت اسلامی دعوت به‏‎ ‎‏حکومتی آرمانی است. اگر حکومت دیکتاتوری باشد، هواهای نفسانی‏‎ ‎‏دیکتاتور را برآورده می کند. اما اگر مردمی باشد نیازهای مردم را برآورده‏‎ ‎‏می کند. حکومت آرمانی (حکومت اسلامی) گامی از حکومت مردمی نیز‏‎ ‎‏بالاتر است و آن به سمت خدا رفتن است؛ به طرف خدا رفتن، تباه کردن‏‎ ‎‏دنیا نیست و صلح و امنیت و برادری از تعالیم اولیه زندگی روزمره است.‏

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 24

‏وی مراحل نهضت انقلاب را به سه دسته زیر تقسیم کرد: ‏

1- مرحلۀ تأسیس: ‏مرحلۀ تأسیس که با مبارزۀ مبارزان و در رأس بودن‏‎ ‎‏امام(ره) انجام پذیرفت، در ادبیات معاصر بازتاب وسیعی داشت. هرچند‏‎ ‎‏مرحلۀ تأسیس، در برابر دشمنان داخلی و خارجی آسیب پذیر بود، اما‏‎ ‎‏جامعه ما ایستادگی کرد. این ایستادگی در ادبیات نیز به خوبی نمود‏‎ ‎‏داشت. شکوهی بود ماورای زندگی روزمره که هنرمند از آن متأثر می شد و‏‎ ‎‏باعث انقلاب درونی در بسیاری از افراد گردید.‏

2- مرحله دفاع: ‏که خود به دو قسمت تقسیم می شود: ‏

الف) دفاع در برابر هواهای نفسانی (جهاد اکبر): ‏که متأسفانه ادبیات ما‏‎ ‎‏از این قسمت نکات زیادی منعکس نکرده است. حال آنکه مبارزۀ با نفس‏‎ ‎‏چیز باشکوهی است. آیا به راستی ادبیات منعکس نکرده یا چیز زیادی‏‎ ‎‏وجود نداشته است؟‏

ب) دفاع در مقابل دشمنان خارجی: ‏که دفاع مقدس ادبیات ما را بسیار‏‎ ‎‏تحت تأثیر خود قرار داده است تا آنجا که گروهی، ادبیات خاصی را برای‏‎ ‎‏جنگ و دفاع مقدس قائلند.‏

3- مرحله ترویج‏: که هنوز هم در آن هستیم؛ اما هنوز چندان در ادبیات‏‎ ‎‏تأثیرگذار نبوده است. آیا می توان گفت در مرحله ترویج شکوهی وجود دارد‏‎ ‎‏و هنرمندان از آن غافلند یا اینکه حماسه ای خلق نشده است تا ادبیات آن را‏‎ ‎‏منعکس کند.‏

‏چه زیباست در این زمینه مسئولان نظام با تلاش فراوان حتی با انفاق‏‎ ‎‏بخشی از درآمد خود، به خلق تصاویر زیبا و سرمشقهای جاوید دست زنند‏‎ ‎‏و مطمئن باشند که هنرمندان این زیباییها را خواهند دید و در ادبیات و سایر‏‎ ‎‏هنرها جلوه گر خواهند ساخت.‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 25