فصل سوم. راههای ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه در افکار حضرت امام(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فصل سوم. راههای ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه در افکار حضرت امام(ره)

فصل سوم

نام سخنرانان: 

1) حضرت آیت الله جناب آقای بجنوردی

2) سرکار خانم مهربان

3) سرکار خانم رهنورد

4) جناب آقای اکرمی

5) حضرت آیت الله جناب آقای طاهری خرم آبادی

6) آقای دکتر بروجردی

7) جناب آقای قراملکی

 

موضوع روز سوم:

3) راههای ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه در افکار حضرت امام(ره) 

الف) اهمیت نهاد خانواده

ب) نقش مراکز آموزشی (حوزه های علمیه، دانشگاهها، مدارس و ... ) 

ج) رسالت اهل قلم و هنرمندان

د) اهمیت تبلیغ و نقش وسایل ارتباط جمعی


کتابمجموعه مقالات پنجمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 193

کتابمجموعه مقالات پنجمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 194