فهرست منابع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فهرست منابع

فهرست منابع: 

1- قرآن کریم. 

2- صحیفۀ امام. 

3- تعلیم و تربیت (دفتر نشر فرهنگی) دفتر بیست و دوّم. 

4- صحیفه انقلاب. 

5- مقاله (الوعی‏ ‏القومی) از قسطنطین‏ ‏زریق، از ‏ ‏انتشارات دانشگاه تهران. 


کتابمجموعه مقالات پنجمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 53

کتابمجموعه مقالات پنجمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 54