فصل سوّم پیام عاشورا حرّیت، شهادت، ولایت جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تعالیم عاشورایی امام خمینی(س) مبانی اعتقادی و زمینه های اجتماعی - سیاسی پیام عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

فصل سوّم پیام عاشورا حرّیت، شهادت، ولایت جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تعالیم عاشورایی امام خمینی(س) مبانی اعتقادی و زمینه های اجتماعی - سیاسی پیام عاشورا

فصل سوّم

پیام عاشورا حرّیت، شهادت، ولایت

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تعالیم

عاشورایی امام خمینی(س) 

مبانی اعتقادی و زمینه های اجتماعی -

سیاسی پیام عاشورا

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏* سخنرانی آیت الله موسوی بجنوردی * مقاله سرکار خانم دکتر مکنون‏

‏* سخنرانی آیت الله مصباح یزدی * مقاله سرکار خانم دکتر طوبی کرمانی‏

‏* مقاله آقای دکتر سالار منافی اناری * مقاله سرکار خانم پروانه مافی‏

‏* مقاله دکتر احمد علی افتخاری‏


کتابمجموعه مقالات ششمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375، تهرانصفحه 159

کتابمجموعه مقالات ششمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375، تهرانصفحه 160