مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم


الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی رسول الله(ص) و آله الطاهرین سیّما ابی عبدالله علیه السلام. 

‏نهضت عظیم الشأن عاشورا و قیام مبارک اسلامی ایران دو نعمت الهی است که خداوند متعال برکت حیات ما را در خدمت به آن دو نهاده است. شهادت حسین و زعامت خمینی شهامت دریدن پرده های ظلمت را به ملت غفلت زده بخشید آنچنانکه هر چه بیشتر به عظمت و اصالت آن انفجار می اندیشیم. قلل مرتفع فتح شده بیشتری را می یابیم که کرامت انسانی به آنها دست انداخته و شهدای الهی در بلندای آن به اقامه نماز خون ایستاده اند. ‏

‏کمال حیرت از آمیختگی قیام ثارالله و روح الله و تبلور شهامت حسینی در خمینی، مگر خون حسین و یاران در شریان خمینی و رهروان جاری است که اندیشه و کردارشان یکی و شعار ‏هیهات منا الذلّه‏ میانشان مشترک است؟‏

‏سخن از تأثیر قیام کربلا بر نهضت ما نیست، کلام از اصل و فرع نیست، اندیشه فراتر از دوگانگی پای می نهد و تفکر عمیقتر از این می نگرد و دل گواهی می دهد که معجزه الهی به وقوع پیوست، یک قیام بدست خدا دو بار بر پا شد، با دست توانای ‏

کتابمجموعه مقالات ششمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375، تهرانصفحه 7

‏خمینی بتهای شرق و غرب ‏‏ ‏‏عالم شکستند و به زباله‏‏ ‏‏دان تاریخ افتادند. پس چرا راه بر عقل خویش ببندم و نبینم که انقلاب اسلامی ایران دست انتقام خدا در مقابل کفر و ریا و ظلم بوده است و همه امیدها آن است که این انقلاب حسینی به قیام و قهر خدا بدست ولی الله اعظم متصل گردد تا برکت آن دو چندان شده، مبدأ و مقصد آن خیر شود. ‏

‏سنّت حسنه جمعیت زنان جمهوری اسلامی در برپایی سمینارهای بررسی سیرۀ نظری و عملی امام خمینی(س) در ششمین سالگرد عروج روح خدا به «تأثیر فرهنگ عاشورا بر انقلاب اسلامی» قرار گرفت و همزمانی ماههای خونین محرم و خرداد اندیشه را به هدف مشترک دو قیام رهنمون شد. ‏

‏امام نه تنها هدف خویش را از سیّدالشهدا الهام گرفت، بلکه با تکیه بر تأثیر عمیق این واقعه بر ملت مسلمان ایران بر علیه ظلم یزیدیان زمان برآشفت. تمام اندیشه نهضت خمینی را در جمله «تکلیف ما را سیّدالشهدا معین کرده است» می توان یافت. دفاع از اسلام در برابر انحرافات، ظلمها، سلطنت‏‏ ‏‏طلبی موروثی، فرهنگ شهادت‏‏ ‏‏طلبی، حضور زنان در صحنه های مختلف مبارزه، افشاگری تا آخرین لحظات حیات، تحمل نکردن ذلّت و خواری و ... درسهای قیام عاشورا است. ‏

‏مقایسه دو نهضت عظیم اسلامی گامی در جهت شناخت هر چه دقیق تر آنهاست و یک متفکر مسلمان چه خدمتی والاتر از شناساندن صحیح این دو حرکت به جامعه اسلامی می تواند داشته باشد. ‏

جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران

‎ ‎

کتابمجموعه مقالات ششمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375، تهرانصفحه 8