مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏نام اثر: مجموعه مقالات ششمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی امام خمینی(س)‏

‏ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏چاپ اول: بهار 1375‏

‏تیراژ: 5000 نسخه‏

‏لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏بها: 450 تومان‏

کتابمجموعه مقالات ششمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375، تهرانصفحه 4