آن روزهای آفتابی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : زورقی، مهین

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

آن روزهای آفتابی

آن روزهای آفتابی ! 

 مهین زورقی

آن روزهای آفتابی بی ادعا و ساده بودیم

در زیر این مینای آبی گاهی غم دل می سرودیم

بسیار گفتیم و شنفتیم از پرتگاه جاده عشق

اما نلغزیدیم هرگز در پای جان ایستاده بودیم

با دسته ای نیلوفر و یاس مهتاب را سر می کشیدیم

با تیغی از ابروی خورشید دروازه شب می گشودیم 

از آبشار پاک باران دشت دل ما تازه و سبز

با نغمه نورانی عشق پلک سحر را می گشودیم 

سرگشته کوی دل خویش با کوله بار خاطراتم

شاید کسی اینجا بگوید ما اهل کشفیم و شهودیم 

پروانه و گلها نه تنها ماندند بس مشتاق و مهجور 

عمری است ما زین سوز و فرقت در بستر غمها غنودیم 

چون روزهای آفتابی بار دگر هم ساده باشیم

تا با شقایها توان گفت از یادتان غافل نبودیم

‎ ‎

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 221