فصل چهارم: تأثیر پشتیبانی مردم در نظام اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم: تأثیر پشتیبانی مردم در نظام اسلامی

          فصل چهارمتأثیر پشتیبانی مردم در نظام اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  خنثی شدن توطئه ها و قطع امید دشمنان

‏  احیای اسلام و گسترش نهضتهای اسلامی‏

‏  حل مشکلات و پیشرفت امور‏

‏  حفظ نظام‏

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 133

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 134