فصل هفتم: احکام و استفتائات مربوط به شهدا
شهدای خارج از معرکه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

شهدای خارج از معرکه

‏ ‏

شهدای خارج از معرکه

‏ ‏

سؤال:‏ اگر رزمنده ای در معرکه تیر بخورد امّا همانجا کشته نشود،‏‎ ‎‏بلکه در آمبولانس یا بیمارستان به لقاءالله بپیوندد، آیا این هم غسل‏‎ ‎‏و کفن ندارد؟‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 379

جواب:‏ اگر در محدودۀ تیررس دشمن (جبهه) در داخل آمبولانس‏‎ ‎‏یا در بیرون ماشین جان سپرده، غسل و کفن ساقط است ولی اگر‏‎ ‎‏در خارج محدودۀ مزبور جان بسپارد، غسل و کفن دارد.(605)‏

*  *  *

‏ ‏

سؤال:‏ 1ـ چنانچه فردی در جبهه شهید گردد آیا غسل بر او واجب‏‎ ‎‏است یا خیر؟ اگر زخمی شود و در بیمارستان فوت شود مسأله چه‏‎ ‎‏صورتی پیدا می کند آیا با شهید شدن در صحنه عملیات تفاوت‏‎ ‎‏دارد؟ 2ـ چنانچه فردی به بدن شهیدی که در صحنه عملیاتی‏‎ ‎‏شهید گردیده دست بزند آیا غسل مس میت بر او واجب است یا‏‎ ‎‏خیر؟ اگر زخمی شود و بعداً خارج از صحنه شهید گردد چطور؟‏‎ ‎‏در موقع دفن شهید آیا کفن و نماز بر او واجب است یا مستحب؟‏

جواب:‏ 1ـ شهید در جبهه غسل ندارد ولی کسانی که زنده بیرون‏‎ ‎‏آورده می شوند و در خارج جبهه به شهادت می رسند باید غسل‏‎ ‎‏داده شوند هر چند شهید محسوب اند 2ـ هر جا شهید غسل ندارد‏‎ ‎‏مس او هم سبب غسل نمی شود و با لباس خودش بعد از نماز میت‏‎ ‎‏دفن می شود.(606)‏

*  *  *

‏ ‏

سؤال:‏ اشخاصی که در جبهه و صحنه نبرد یا به وسیلۀ ترورها‏‎ ‎‏به افتخار شهادت نایل می شوند، آیا احتیاج به غسل و دفن دارند‏‎ ‎‏یا خیر؟ و آیا مس بدن شهدا احتیاج به غسل مس میت دارد یا خیر؟‏

جواب:‏ شهید اگر در جبهه به شهادت رسیده غسل و کفن ندارد و‏‎ ‎‏مس او موجب غسل نمی شود و اگر در غیر جبهه به شهادت‏‎ ‎‏رسیده غسل و کفن دارد و به مسّ او غسل واجب است.(607)‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 380

سؤال:‏ در تحریرالوسیله دنبال ساقط بودن غسل از شهید‏‎ ‎‏فرموده اید: «و یلحق به المقتول فی حفظ بیضة الاسلام»، چه‏‎ ‎‏افرادی مشمول این الحاق هستند آیا مروجین دین یا پاسداران و یا‏‎ ‎‏افرادی که برای جهاد سازندگی در دهات و شهرها شهید می شوند‏‎ ‎‏محلق به شهیدند یا خیر؟‏

جواب:‏ مقصود شهدای معرکه در دفاع از اسلام و مسلمنین هستند‏‎ ‎‏مانند شهدای در معرکه جنگ تحمیلی، و اشخاص نامبرده در‏‎ ‎‏احکام اموات ملحق به شهید نیستند.(608)‏

*  *  *

‏ ‏

سؤال:‏ کسی که بر اثر بمباران شهرها توسط دشمن به شهادت‏‎ ‎‏می رسد غسل دادنش لازم است یا خیر؟‏

جواب:‏ گرچه اجر شهید دارد ولی غسل و کفن او ساقط‏‎ ‎‏نیست.(609)‏

*  *  *

‏ ‏

سؤال:‏ مقدار زمینی را رزمندگان اسلام از دست مزدوران عراقی‏‎ ‎‏آزاد کرده اند، در آن زمین، عراقیها مین کار گذاشته بودند و یک‏‎ ‎‏جوان رزمنده وقتی می خواست مینها را خنثی کند، بر اثر انفجار‏‎ ‎‏کشته می شود. با توجه به این که این میدان دور از تیررس دشمن‏‎ ‎‏بود و همچنین آن رزمنده، مینها را به خاطر این خنثی می کرد که به‏‎ ‎‏عنوان محیط آموزشی از آن استفاده شود و یا کشاورزان در آن‏‎ ‎‏کشاورزی کنند. آیا ایشان شهید محسوب است؟‏

جواب:‏ در فرض مزبور باید غسل و کفن شود، هر چند شهید‏‎ ‎‏محسوب است، ان شاءالله .(610)‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 381

سؤال:‏ افرادی که در حین رزم و یا موقع پیشروی بواسطۀ افتادن در‏‎ ‎‏آب یا حادثه ای دیگر، مثل تصادف ماشین و پرت شدن از کوه و یا‏‎ ‎‏موتور کشته می شوند، حکم غسل و کفن آنها چیست؟‏

جواب:‏ ثواب شهید دارند، ولی غسل و کفن ساقط نیست.(611)‏

*  *  *

‏ ‏

سؤال:‏ طی پیشامدی یکی از برادران تخریب جهت پاکسازی به‏‎ ‎‏منطقه ای دور از معرکه به عنوان خنثی کنندۀ مین عازم می شود و در‏‎ ‎‏این میان سهواً پایش به مین اصابت کرده و به شهادت رسیده است‏‎ ‎‏و گویا برادر شهیدمان بدون غسل و کفن دفن گردیده است نظر‏‎ ‎‏شما در این باره چیست؟‏

جواب:‏ صحیح است و در فرض مزبور غسل و کفن ساقط‏‎ ‎‏است.(612)‏

*  *  *

‏ ‏

سؤال:‏ اگر کسی در پشت جبهۀ مقدم مانند برادران جهادگر، توسط‏‎ ‎‏رژیم صدام کافر کشته شود، شهید است یا خیر؟ پاداش او چگونه‏‎ ‎‏است؟‏

جواب:‏ ثواب شهید دارد و مقدار اجر تابع معرفت است.(613)‏

*  *  *

‏ ‏

سؤال:‏ در زمان اوج گیری انقلاب اسلامی در ماه محرم مصادف با‏‎ ‎‏سال 1357 عده ای از جوانان این محلّ به دنبال فرمان شما، در‏‎ ‎‏یکی از محلاّت تظاهرات کردند و عده ای از فرقۀ ضالۀ بهائیت که‏‎ ‎‏ایادی رژیم شاه بودند، با تدارکات قبلی و حساب شده، آنها را به‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 382

‏رگبار بسته و شهید نمودند؛ اکنون افراد ناآگاه، شهدای این صحنه‏‎ ‎‏را شهید نمی دانند، آیا شهید هستند یا خیر؟‏

جواب:‏ در اجر و ثواب، فرقی بین شهدای پیش از انقلاب و‏‎ ‎‏شهدای بعد از انقلاب و شهدای در جبهۀ جنگ تحمیلی‏‎ ‎‏نیست.(614)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 383