مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1369

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، 1279ـ 1368. امر به معروف ونهی از منکر از دیدگاه امام خمینی(س)/{ویرایش2}. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1377. 290 ص. (تبیان: آثارموضوعی؛ دفتربیست ویکم) ISBN : 978 – 964 – 335 – 046 – 8فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 265 ـ 290؛ همچنین به صورت زیرنویس. 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ پیامها وسخنرانیها ـ ـ نظریه درباره امر به معروف ونهی از منکر. 2. امر به معروف ونهی از منکر ـ ـ مقاله‌ها وخطابه‌ها. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ معاونت پژوهشی. ب. عنوان.     8 الف 785 الف/ 5/ 1574 DSR                                                 0842/ 955                 کتابخانه ملی ایران                                                           10394 ـ 78 م

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏  ‏کد/ م 526

‏ ‏

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

امر به معروف ونهی از منکر از دیدگاه امام خمینی(س) ـ تبیان آثارموضوعی(دفتربیست ویکم)

تحقیق ونشر: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ ونشر عروج

چاپ هشتم: 1394/ 1000 نسخه

قیمت: 12000  تومان

‏ ‏

‏ ‏

                      0 خیابان انقلاب، بین 12فروردین و فخر رازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873- دورنگار: 66400915

                      0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره 1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:  0 خیابان انقلاب، خیابان 12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره 2، تلفن: 66955737

                      0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره 3، تلفن: 55203801

                      0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                    نشانی الکترونیکی:  pub@imam-khomeini.ir

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 1