بخش اول: کلیات
فصل اول: اهمیت و آثار امر به معروف و نهی از منکر
نتایج ترک امر به معروف و نهی از منکر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1376

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

نتایج ترک امر به معروف و نهی از منکر

نتایج ترک امر به معروف و نهی از منکر

‏ ‏

ترک نهی از منکر، موجب تسلط فاسدان

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام‏‎ ‎‏اصلاحی بهترین روز است، اگر مجال را از دست بدهید و قیام‏‎ ‎‏برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، فرداست که‏‎ ‎‏مشتی هرزه گرد شهوتران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف‏‎ ‎‏شما را دستخوش اغراض باطلۀ خود کنند. امروز شماها در‏‎ ‎‏پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید کتابهای یک نفر‏‎ ‎‏تبریزی‏‎[1]‎‏ بی سروپا را که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد‏‎ ‎‏و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب ـ روحی له الفداء ـ‏‎ ‎‏آنهمه جسارتها کرد و هیچ کلمه از شماها‏‎[2]‎‏ صادر نشد. امروز چه‏‎ ‎‏عذری در محکمۀ خدا دارید؟(17)‏

15 / 2 / 23

*  *  *

‏ ‏

سکوت، موجب تسلط بیگانگان

‏ ‏

‏وای بر این مملکت! وای بر این هیأت حاکمه! وای بر این دنیا! وای بر‏‎ ‎‏ما! وای بر این علمای ساکت! وای بر این نجف ساکت، این قم ساکت،‏‎ ‎‏این تهران ساکت، این مشهد ساکت! این سکوت مرگبار، اسباب این‏‎ ‎‏می شود که زیر چکمۀ اسرائیل، به دست همین بهاییها؛ این مملکت‏‎ ‎‏ما، این نوامیس ما، پایمال بشود. وای بر ما! وای بر این اسلام! وای بر‏‎ ‎‏این مسلمین! ای علما، ساکت ننشینید؛ نگویید عَلیٰ مَسْلَک الشَّیْخ‏‎ ‎‏ـ رضوان الله علیه‏‎[3]‎‏ ـ والله ، شیخ اگر حالا بود، تکلیفش این بود.(18)‏

12 / 2 / 42


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 18

‏ ‏

نابودی ملت بر اثر ترک وظیفه

‏ ‏

‏ ‏

‏اینجانب، حسب وظیفۀ شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان‏‎ ‎‏اعلام خطر می کنم قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است.‏‎ ‎‏استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضۀ صهیونیستهاست،‏‎ ‎‏که در ایران به حزب بهایی ظاهر شدند. و مدتی نخواهد گذشت‏‎ ‎‏که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با‏‎ ‎‏تأیید عمال خود قبضه می کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام‏‎ ‎‏شئون ساقط می کنند. تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است‏‎ ‎‏و دولتها ناظر آن هستند و از آن تأیید می کنند. ملت مسلمان تا رفع‏‎ ‎‏این خطرها نشود، سکوت نمی کند. و اگر کسی سکوت کند، در‏‎ ‎‏پیشگاه خداوند قاهر مسئول و در این عالم محکوم به زوال‏‎ ‎‏است.(19)‏

آذر 1341

*  *  *

‏ ‏

عدم دفاع از دین، موجب جری شدن فاسدین 

‏ ‏

‏ ‏

‏بدیهی است با این شیوه که دستگاه جبار در پیش گرفته، اگر‏‎ ‎‏مسلمین غفلت کنند و مراقبت شدید نکنند و کوشش در دفاع از‏‎ ‎‏حریم قرآن کریم و اسلام نکنند، زمانی نگذرد که خدای نخواسته‏‎ ‎‏دستگاه ناپاک و عمال اجنبی از احکام ضروری اسلام تجاوز کرده‏‎ ‎‏به اساس اسلام مقدس ضربه وارد خواهند کرد.(20)‏

16 / 2 / 42

*  *  *

‏ ‏

ترک نهی از منکر، موجب سقوط ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏اکنون سکوت در مقابل این نقشه ها و فجایع‏‎[4]‎‏ در حکم انتحار‏‎ ‎‏است و استقبال از مرگ سیاه، و سقوط یک ملت بزرگ می باشد. تا‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 19

‏فرصت از دست نرفته لازم است که سکوت شکسته شود و‏‎ ‎‏استنکار و اعتراض آغاز گردد. بر علما و خطبای اسلام است که در‏‎ ‎‏مساجد و محافل، نقشه های پشت پردۀ دستگاه را به ملت برسانند‏‎ ‎‏و در این مصیبت بزرگ که برای اسلام و مسلمین و خصوص‏‎ ‎‏علمای اعلام و خطبای محترم پیش آمده است از هیچ گونه اقدامی‏‎ ‎‏فروگذار نکنند. مراجع عظام نظر مبارک خود را با طبع و نشر اعلام‏‎ ‎‏نمایند.(21)‏

‏ ‏

‏ ‏

23 / 12 / 51

*  *  *

‏ ‏

زوال و نابودی، به جهت سستی

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر این‏‎[5]‎‏ را مهلت بدهید، فردا نه اسلام برای شما می ماند نه‏‎ ‎‏مملکت برای شما می ماند نه خاندان برای شما می ماند. مهلت‏‎ ‎‏ندهید این را. فشار بدهید این گلو را تا خفه بشود.(22)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

جایگاه تارکین نهی از منکر در قیامت

‏ ‏

‏ ‏

‏یک مطلبی است عمومی: ‏مَنْ رَأیٰ‏ هر که ببیند، هرکسی ببیند یک‏‎ ‎‏سلطان جائری اینطور اتصاف به این امور را دارد، و در مقابلش‏‎ ‎‏ساکت بنشیند، نه حرف بزند و نه عملی انجام بدهد، این آدم‏‎ ‎‏جایش جای همان سلطان جائر است... .‏

‏     اگر کسی ببیند محمدرضاخان را که این اوصاف را دارد و‏‎ ‎‏سکوت کند، جایش جای محمدرضاخان است در جهنم ولو نماز‏‎ ‎‏شب بخواند، ولو یک عالِم باشد، ولو تمام عمرش را در اطاعتِ‏‎ ‎‏اَلله صرف کرده باشد؛ اگر در مقابل این آدم ساکت بنشیند، جایش‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 20

‏[‏‏همان است‏‏]‏‏  به حَسَب این نقلی که از رسول الله کرده اند و نقلی که‏‎ ‎‏از سیدالشهدا‏‏ء ‏‏کرده اند که می فرماید رسول خدا همچو فرموده‏‎ ‎‏است. چطور می شود یک ملت ساکت بنشیند؟ عذر همه منقطع‏‎ ‎‏است؛ همۀ عذرها منقطع است. اگر ما چهار نفر هم بودیم‏‎ ‎‏قاعده اش بود که قیام کرده باشیم. هیچ کس نمی تواند بگوید ما‏‎ ‎‏تنهاییم. حالا ملت است؛ تمام ملت است الآن. الآن جمیع ملت‏‎ ‎‏ایران ایستاده اند در مقابل این سلطان جائر.(23)‏

18 / 9 / 57

*  *  *


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 21

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 22

  • )) اشاره به احمد کسروی است.
  • )) اشاره به علمای اسلامی است.
  • )) مراد، حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزۀ علمیۀ قم است.
  • )) اشاره به خریدهای اسلحه و وامهای خارجی و فقر و مشکلات مردم است.
  • )) مراد، محمدرضا شاه است.