بخش اول: کلیات
فصل چهارم: منکرها
حکومت پهلوی و منکرات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1385

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

حکومت پهلوی و منکرات

‏ ‏

حکومت پهلوی و منکرات

‏ ‏

کشتار مسلمین و کشف حجاب

‏ ‏

‏ما می گوییم دولتی‏‎[1]‎‏ که برای پیشرفت کلاه لگنی نیم خوردۀ‏‎ ‎‏اجانب، چندین هزار افراد مظلوم کشور را در معبد بزرگ مسلمین‏‎ ‎‏و جوار امام عادل‏‎[2]‎‏ مسلمانان با شصت تیر و سرنیزه، سوراخ‏‎ ‎‏سوراخ و پاره پاره کند، این دولت، دولت کفر و ظلم است و اعانت‏‎ ‎‏آن عدیل کفر و بدتر از کفر است.‏

‏     ما می گوییم دولتی که برخلاف قانون کشور و قانون عدل، یک‏‎ ‎‏گروه حیوان آدمخوار را به نام پاسبان شهربانی در هر شهر و دِه به‏‎ ‎‏جان زنهای عفیفِ بی جرم مسلمانان، بریزد و حجاب عفت را با‏‎ ‎‏زور سرنیزه از سر آنها برباید و به غارت و چپاول ببرد، و‏‎ ‎‏محترمات بی سرپرست را در زیر لگد و چکمه خورد کند و‏‎ ‎‏بچه های مظلوم آنان را سقط کند؛ این دولت، دولت ظالمانه، و‏‎ ‎‏اعانت بر آن عدیل کفر است. ما حکومت دیکتاتوری را ظالمانه و‏‎ ‎‏عمال آن را ظالم و ستمکار می دانیم، شماها در این سخن حرفی‏‎ ‎‏دارید، بزنید تا رسوایی بیش از این شود.(133)‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 83

‏ ‏

نفی حکم قرآن 

‏ ‏

‏ ‏

‏تساوی حقوق‏‎[3]‎‏ من جمیع الجهات، پایمال کردن چند تا حکم‏‎ ‎‏ضروری اسلام است، نفی کردن چند تا حکم صریح قرآن‏‎ ‎‏است.(134)‏

12 / 2 / 42

*  *  *

‏ ‏

تسلط یهود و بهاییت

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر همۀ علمای اسلام یک مطلبی را بگویند، حالا که خطر‏‎ ‎‏بر اسلام وارد شده و آن خطر یهود است و حزب یهود ـ که‏‎ ‎‏همین حزب بهاییت است ـ این خطر که حالا نزدیک شده، اگر‏‎ ‎‏آقایان، علمای اعلام، خطبا، طلاب، همه با هم هم صدا بگویند‏‎ ‎‏که آقا ما نمی خواهیم که یهود بر مقدرات مملکت ما حکومت‏‎ ‎‏کند، ما نمی خواهیم که مملکت ما با مملکت یهود هم پیمان‏‎ ‎‏بشود در مقابل پیمان اسلامی؛ آنها ـ مسلمین ـ باهم‏‎ ‎‏هم پیمان می شوند، آقایان با یهود هم پیمان می شوند! خوب،‏‎ ‎‏چه وضعی است این مملکت؟ اگر نوکر هم هستید چرا اینقدر‏‎ ‎‏نوکر؟!(135)‏

12 / 2 / 42

*  *  *

‏ ‏

حذف شرایط اسلامی در قضات

‏ ‏

‏ ‏

‏دستگاه جبار؛‏‎[4]‎‏ در گذشته به اسلام و قرآن اهانت کرد و خواستْ‏‎ ‎‏قرآن را در ردیف کتب ضاله قرار دهد. اکنون با اعلام تساوی‏‎ ‎‏حقوق، چندین حکم ضروری اسلام محو می شود. اخیراً وزیر‏‎ ‎‏دادگستری در طرح خود شرط اسلام و ذکوریت را از شرایط‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 84

‏قضات لغو کرده.(136)‏

اردیبهشت 1342

*  *  *

‏ ‏

مخالفت با احکام اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏کراراً تذکر داده ام که این دولت سوءنیت داشته و با احکام اسلام‏‎ ‎‏مخالف است. نمونه های آن یکی پس از دیگری ظاهر می شود.‏‎ ‎‏وزارت دادگستری دولت، با طرحهای خود و الغای اسلام و‏‎ ‎‏رجولیت از شرایط قضات، مخالفت خود را با احکام مسلّمۀ اسلام‏‎ ‎‏ظاهر کرد. از این به بعد باید در اَعراض و نفوس مسلمین، یهود و‏‎ ‎‏نصاری و دشمنان اسلام و مسلمین دخالت کنند.(137)‏

12 / 2 / 42

*  *  *

‏ ‏

پشتیبانی از اسرائیل

‏ ‏

‏ ‏

‏من از کلمۀ «الکُفرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ» که از سازمانها به دست و دهانها‏‎ ‎‏افتاده متأسفم. این کلام برخلاف نص کلام الله ، و برای پشتیبانی از‏‎ ‎‏اسرائیل و عمال اسرائیل است، مقدمۀ شناسایی اسرائیل است،‏‎ ‎‏برای پشتیبانی از عمال اسرائیل و فرقۀ ضالۀ منحرفه است. من‏‎ ‎‏متأسفم از اینکه در مملکت اسلامی برخلاف قانون اساسی اوراق‏‎ ‎‏ضالۀ مخالف با نص قرآن و ضروریات دین مقدس نشر می شود، و‏‎ ‎‏دولتها از آن پشتیبانی می کنند. کتاب انتقاد که بر رد قرآن مجید‏‎ ‎‏نوشته شده، و طرح قانون خانواده که برخلاف احکام ضروریۀ‏‎ ‎‏اسلام و خلاف نص کلام الله مجید ‏‏[‏‏است ‏‏]‏‏ طرح و منتشر می گردد،‏‎ ‎‏و کسی نیست از دولتها استیضاح کند.(138)‏

18 / 1 / 43

*  *  *


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 85

‏ ‏

کاپیتولاسیون

‏ ‏

‏ ‏

‏آقا، من اعلام خطر می کنم! ای ارتش ایران، من اعلام خطر می کنم!‏‎ ‎‏ای سیاسیون ایران، من اعلام خطر می کنم! ای بازرگانان ایران، من‏‎ ‎‏اعلام خطر می کنم! ای علمای ایران، ای مراجع اسلام، من اعلام‏‎ ‎‏خطر می کنم! ای فضلا، ای طلاب، ای مراجع، ای آقایان، ای‏‎ ‎‏نجف، ای قم، ای مشهد، ای تهران، ای شیراز، من اعلام خطر‏‎ ‎‏می کنم! خطردار است. معلوم می شود زیر پرده ها چیزهایی است‏‎ ‎‏و ما نمی دانیم. در مجلس گفتند نگذارید پرده ها بالا برود! معلوم‏‎ ‎‏می شود برای ما خوابها دیده اند! از این بدتر چه خواهند کرد؟‏‎ ‎‏نمی دانم، از اسارت بدتر چه؟ از ذلت بدتر چه؟ چه می خواهند با‏‎ ‎‏ما بکنند؟ چه خیالی دارند اینها؟ این قرضۀ دلار چه به سر این‏‎ ‎‏ملت می آورد؟ این ملت فقیر ‏‏[‏‏پس از‏‎ ‎‏]‏‏ده سال هشتصد میلیون‏‎ ‎‏تومان نفع پول به امریکا بدهد؟! در عین حال ما را بفروشید برای‏‎ ‎‏یک همچو کاری؟!‏

‏     نظامیهای امریکا و مستشارهای نظامی امریکایی به شما چه‏‎ ‎‏نفعی دارند؟ آقا! اگر این مملکت اشغال امریکاست، پس چرا‏‎ ‎‏اینقدر عربده می کشید؟! پس چرا اینقدر دم از «ترقی» می زنید؟!‏‎ ‎‏اگر این مستشارها نوکر شما هستند، پس چرا از اربابها بالاترشان‏‎ ‎‏می کنید؟! پس چرا از شاه بالاترشان می کنید؟! اگر نوکرند، مثل‏‎ ‎‏سایر نوکرها با آنها عمل کنید. اگر کارمند شما هستند، مثل سایر‏‎ ‎‏ملل که با کارمندانشان عمل می کنند، شما هم عمل کنید. اگر‏‎ ‎‏مملکت ما اشغال امریکایی است پس بگویید! پس ما را بردارید‏‎ ‎‏بریزید بیرون از این مملکت! چه می خواهند با ما بکنند؟ این‏‎ ‎‏دولت چه می گوید به ما؟ این مجلس چه کرد با ما؟ این مجلس غیر‏‎ ‎‏قانونی، این مجلس محرَّم این مجلسی که به فتوا و به حکم مراجع‏‎ ‎‏تقلید تحریم شده است، این مجلسی که یک وکیلش از ملت‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 86

‏نیست، این مجلسی که ـ به ادعا ـ هی می گویند ما! ما! هی ما از‏‎ ‎‏«انقلاب سفید» آمدیم! آقا کو این «انقلاب سفید»؟! پدر مردم را‏‎ ‎‏درآوردند! آقا من مطلعم؛ خدا می داند که من رنج می برم؛ من‏‎ ‎‏مطلعم از این دهات؛ من مطلعم از این شهرستانهای دورافتاده؛ از‏‎ ‎‏این قم بدبخت ‏‏[‏‏گریۀ حضار‏‏]‏‏. من مطلعم از گرسنگی خوردن‏‎ ‎‏مردم؛ از وضع زراعت مردم.(139)‏

4 / 8 / 43

*  *  *

‏ ‏

اسلام، مخالف سلطنت

‏ ‏

‏ ‏

‏این مواد قانون اساسی و متمم آن، که مربوط به سلطنت و‏‎ ‎‏ولایتعهدی و امثال آن است، کجا از اسلام است؟ اینها همه‏‎ ‎‏ضداسلامی است؛ ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است.‏‎ ‎‏سلطنت و ولایتعهدی همان است که اسلام بر آن خط بطلان‏‎ ‎‏کشیده، و بساط آن را در صدر اسلام، در ایران و روم شرقی و مصر‏‎ ‎‏و یمن برانداخته است. رسول اکرم(ص) در مکاتیب مبارکش که به‏‎ ‎‏امپراتور روم شرقی (هراکلیوس)‏‎[5]‎‏ و شاهنشاه ایران‏‎[6]‎‏ نوشته،‏‎ ‎‏آنها را دعوت کرده که از طرز حکومت شاهنشاهی و امپراتوری‏‎ ‎‏دست بردارند؛ از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت‏‎ ‎‏مطلقؤ خود کنند، دست بردارند؛ و بگذارند مردم خدای یگانه و‏‎ ‎‏بی شریک را، که سلطان حقیقی است، بپرستند.‏‎[7]‎‏ سلطنت و‏‎ ‎‏ولایتعهدی، همان طرز حکومت شوم و باطلی است که حضرت‏‎ ‎‏سیدالشهدا(ع) برای جلوگیری از برقراری آن، قیام فرمود و شهید‏‎ ‎‏شد. برای اینکه زیر بار ولایتعهدی یزید نرود و سلطنت او را به‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 87

‏رسمیت نشناسد، قیام فرمود، و همؤ مسلمانان را به قیام دعوت‏‎ ‎‏کرد. اینها از اسلام نیست. اسلام، سلطنت و ولایتعهدی‏‎ ‎‏ندارد.(140)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

اسارت در سایۀ سرمایه گذاری خارجی

‏ ‏

‏ ‏

‏اکنون راه را برای مصیبت بزرگتری باز کرده اند و ملت را به اسارت‏‎ ‎‏سرمایه داران می خواهند درآورند. بر رجال دینی و سیاسی و‏‎ ‎‏جوانان مدارس دینی و دانشگاه و بر همۀ طبقات لازم است که قبل‏‎ ‎‏از اجرا شدن این واقعه‏‎[8]‎‏ و نتایج مرگبار آن اعتراض کنند؛ به دنیا‏‎ ‎‏برسانند که این قراردادها مخالف رأی ملت است.(141)‏

20 / 4 / 49

*  *  *

‏ ‏

جشن شاهنشاهی

‏ ‏

‏ ‏

‏دستگاه جبار، با پول ملت مسلمان، برای شاهانی که در هر عصر‏‎ ‎‏ملتها را در زیر چکمه های نظامی خود خرد کرده اند، شاهانی که‏‎ ‎‏همیشه با مذاهب حقه دشمنی داشتند، شاهانی که دشمن‏‎ ‎‏سرسخت اسلام بوده و نامۀ مبارک حضرت رسول (ص) را پاره‏‎ ‎‏کردند، شاهانی که نمونۀ آنان در عصر حاضر پیش چشم همه‏‎ ‎‏است، جشن می گیرد و چراغانی می کند. دنیا بداند که این جشنها و‏‎ ‎‏عیاشیها مربوط به ملت شریف و مسلمان ایران نیست، و دایر‏‎ ‎‏کننده و شرکت کنندۀ این جشنها خائن به اسلام و ملت ایران‏‎ ‎‏می باشند.(142)‏

بهمن 1349


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 88

‏ ‏

هجوم به حوزه و دانشگاه

‏ ‏

‏ ‏

‏ریختن به دانشگاه جز هوای نفس هیچی نیست؛ ریختن به مدرسۀ‏‎ ‎‏فیضیه و آن فضاحتی که در مدرسۀ فیضیه درآورد که شما خوابش‏‎ ‎‏را ندیدید؛ آن بساطی که در مدرسۀ فیضیه درآوردند: سید جوان‏‎ ‎‏را از پشت بام انداختند پایین که آوردندش منزل ما با کمر افسرده یا‏‎ ‎‏شکسته؛ آنقدر عمامه سر تفنگها کردند، آتش زدند؛ به جعفربن‏‎ ‎‏محمد جسارت کردند، به قرآن جسارت کردند.‏‎[9]‎‏(143)‏

1 / 4 / 50

*  *  *

‏ ‏

زندان و تبعید و شکنجه مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏نغمۀ «سپاه دین» در شرایطی ساز می شود که دستگاه جبار هر روز‏‎ ‎‏ضربه های پیگیری به پیکرۀ اسلام وارد می کند، و دست جنایتکار‏‎ ‎‏اسرائیل را در تمام شئون اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران باز‏‎ ‎‏گذاشته است. بسیاری از علمای اعلام، خطبای عظام، محصلین‏‎ ‎‏علوم اسلامی و ملت شریف ایران در زندان، تبعید و تحت‏‎ ‎‏شکنجه به سر می برند، و جوانان غیور وطنخواه، اعدام و تیرباران‏‎ ‎‏می شوند و یا مقدمات محاکمه و اعدام آنها فراهم می شود.(144)‏

21 / 8 / 50

*  *  *

‏ ‏

مسلط کردن اجانب بر مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏در این دهۀ سیاهی که گذشت جز فقر و ذلت و اختناق، قتلهای‏‎ ‎‏دسته جمعی، تیربارانها و اعدامهای غیر قانونی و انباشتن زندانها از‏‎ ‎‏علما، روحانیون و جوانان ملت اسلام چیزی عاید مردم ستمدیدۀ‏‎ ‎‏ایران نگردیده. هتک مقدسات اسلام، کشتن علما و مردم مسلمان‏‎ ‎‏در زیر شکنجه، هجوم به مدرسۀ فیضیه و دانشگاهها و کشتار‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 89

‏فجیع 15 خرداد که (به طور معروف) پانزده هزار قربانی داشت، از‏‎ ‎‏ثمرات دیگر این انقلاب ننگین است. مصونیت بخشیدن به‏‎ ‎‏نظامیان امریکایی و بستگان آنها، خُرد کردن حیثیت کشور و‏‎ ‎‏بر باد دادن استقلال قضایی و مسلط ساختن غارتگران امریکا و‏‎ ‎‏صهیونیسم بر کلیۀ شئون نظامی، سیاسی، تجاری، صنعتی، زراعی‏‎ ‎‏و بازارها از دیگر نتایج شوم این انقلاب پرافتخار دستگاه جبار‏‎ ‎‏می باشد که آنهمه جشنها، پایکوبیها و تبلیغات پر سر و صدا‏‎ ‎‏به راه انداخته مبالغ هنگفتی از دسترنج مردم محروم و گرسنه را‏‎ ‎‏صرف این جشنهای ننگین کرده است.(145)‏

23 / 12 / 51

*  *  *

‏ ‏

منکرات حکومت رضاخان

‏ ‏

‏ ‏

‏یک رشته فشارهای زیاد دنبال همین اتحاد شکل‏‎[10]‎‏ بود و جنایات.‏‎ ‎‏چقدر علما را در این قضایا اذیت کردند، تبعید کردند، بعضی را‏‎ ‎‏کشتند. و بهانۀ دومی که باز به تقلید از آتاتورک‏‎[11]‎‏ بی صلاحیت‏‎ ‎‏ـ آتاتورک مسلحِ غیر صالح ـ باز انجام داد، قضیۀ کشف حجاب‏‎ ‎‏[‏‏بود‏‏]‏‏ با آن فضاحت. خدا می داند که به این ملت ایران چه گذشت‏‎ ‎‏در این کشف حجاب. حجابِ انسانیت را پاره کردند اینها. خدا‏‎ ‎‏می داند که چه مخَدراتی را اینها هتک کردند و چه اشخاصی را‏‎ ‎‏هتک کردند. علما را وادار کردند با سرنیزه که با زنهایشان در‏‎ ‎‏مجالس جشن، یک همچو جشنی که با خون دل مردم با گریه تمام‏‎ ‎‏می شد، ‏‏[‏‏شرکت کنند‏‏]‏‏. مردم دیگر هم به همین ترتیب. دسته دسته‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 90

‏اینها را دعوت می کردند و الزام می کردند که با زنهایتان باید جشن‏‎ ‎‏بگیرید. «آزادی زن» این بود که الزام می کردند، اجبار می کردند با‏‎ ‎‏سرنیزه و پلیسْ مردم محترم را، بازرگانهای محترم را، علما را،‏‎ ‎‏اصناف را، به اسم اینکه خودشان جشن گرفتند. در بعضی از‏‎ ‎‏جشنها، به اصطلاح خودشان، اینقدر گریه کردند مردم که اینها از‏‎ ‎‏آن جشن شاید اگر حیایی داشتند پشیمان می شدند. یک رشته هم‏‎ ‎‏این بود، که خدا می داند که چی کردند.‏

‏     یک رشته هم جلوگیری از منابر و جلوگیری از روضه خوانی و‏‎ ‎‏خطابه به هر عنوان. در تمام ایران شاید گاهی اتفاق افتاد که‏‎ ‎‏عاشورا یک مجلس نداشت. بعضِ از اشخاصی که یک قدری مثلاً‏‎ ‎‏جرأت داشتند، نصف شب، آخر شب، سحر مجلس داشتند که‏‎ ‎‏اول اذان مثلاً تمام بشود.‏

‏     همۀ ایران را از این فیض و از اینکه حتی ذکر مصیبتی بشود،‏‎ ‎‏ذکر حدیثی بشود محروم کردند.(146)‏

دی 1356

*  *  *

‏ ‏

تغییر تاریخ اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏مردم هر جا دست گذاشتند می بینند که «اعلیحضرت» مخالف‏‎ ‎‏است. با تاریخ اسلام مخالف است، یعنی با اسلام. بدترین‏‎ ‎‏کارهایی که در زمان حکومت این آدم شده است، این تغییر تاریخ‏‎ ‎‏است. موفق نمی شوند لکن این می خواست بشود. بدترین کار. از‏‎ ‎‏این کشتارها این بدتر است. این با حیثیت رسول الله بازی کردن‏‎ ‎‏است.(147)‏

29 / 11 / 56

*  *  *


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 91

‏ ‏

تغییر تاریخ اسلام، به تاریخ آتش پرستها

‏ ‏

‏ ‏

‏ابتدای کار این بود که بعضِ آتشکده ها را تقویت کرد و تاریخ اسلام‏‎ ‎‏را عوض کرد به تاریخ گبرها؛ و خدا می داند که این خیانت که این‏‎ ‎‏به اسلام کرد و این اهانت که به پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ‏‎ ‎‏کرد، این خیلی جنایتش بالاتر از این کشتارهایی است که کرده‏‎ ‎‏است. کشتارها ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ موازنه اگر بکنیم با این یک کاری که تغییر‏‎ ‎‏تاریخ رسمی اسلام را، نشانۀ توحید را، نشانۀ انسانیت را، این‏‎ ‎‏تبدیل کرد به این چیزهای آتش پرست، به تاریخ آتش پرست،‏‎ ‎‏گبرها؛ از همۀ خیانتهایی که به ما کرده است، این بالاتر است. این‏‎ ‎‏حیثیت اسلام را می خواست از بین ببرد؛ این علامت اسلام را‏‎ ‎‏می خواست از بین ببرد. نفتهای ما را فرستاده و برده و داده است‏‎ ‎‏به آنها؛ اینها امور مادی است، البته خیانت است، خیانت به یک‏‎ ‎‏ملتی است که ذخایر را به اجانب بدهد، لکن قضیۀ تغییر تاریخ یک‏‎ ‎‏اهانت به حیثیت اسلام است.(148)‏

4 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

مسلط کردن امریکایی ها بر ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏حضور مستشاران نظامی امریکایی در ایران به دنبال سیاستهای‏‎ ‎‏ضد اسلامی و ضد ملی رژیم ایران است، که علاوه بر هزینۀ‏‎ ‎‏هنگفت آن که بر ملت سنگینی می کند، آنان را چنان تسلطی بر‏‎ ‎‏ارتش و مقدرات کشور داده است که شرف و حیثیت‏‎ ‎‏صاحب منصبان و درجه داران ارتش را به دست آنان لکه دار و نابود‏‎ ‎‏کرده است.(149)‏

24 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 92

 

حمله به بارگاه امام رضا علیه السلام علیه السلام

‏ ‏

‏ ‏

‏جنایات رژیم منحط شاه روز به روز پر اوجتر می گردد. افزایش‏‎ ‎‏حجم جنایات به قدری است که قدرت بیان را سلب می نماید.‏‎ ‎‏ضایعات این چند هفتۀ اخیر، سرتاسر ایران را به سوگ نشانده‏‎ ‎‏است و قدرت تفکر را از شاه سلب کرده است. دولت یاغی‏‎ ‎‏نظامی، به امر شاه، تر و خشک را به آتش کشیده و یکی از‏‎ ‎‏بزرگترین ضربه های این جنایتکار به اسلام، به مسلسل بستن بارگاه‏‎ ‎‏قدس حضرت علی بن موسی الرضا ـ صلوات الله علیه ـ است. این‏‎ ‎‏بارگاه مقدس در زمان رضاخان به مسلسل بسته شد و قتل عام‏‎ ‎‏مسجد گوهرشاد به وجود آمد، و در زمان محمدرضاخان آن‏‎ ‎‏جنایت تجدید و دژخیمان شاه در صحن و حریم آن حضرت‏‎ ‎‏ریخته و کشتار کردند.(150)‏

3 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

تاراج اموال ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏لکن مسئله این است که الآن یک سلطان جائری است؛ یعنی یک‏‎ ‎‏سلطه ای دارد بر مردم: قشون دارد، لشکر دارد، و قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏هم دنبال سرش هستند، و سلطانِ جائر است، و همۀ این اوصافی‏‎ ‎‏که فرموده اند در ایشان هم هست. نفوس مسلمین را خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی محرّم کرده است که کسی تصرف در آن بکند این مردم را‏‎ ‎‏بکشد؛ این یکی از حرمات الله است و ایشان اجازه می دهد، امر‏‎ ‎‏می کند به آن. اموال مسلمین باید محفوظ باشد، اموال ملت ایران‏‎ ‎‏باید محفوظ باشد برای خود ملت ایران، نفت ایران مال خود ایران‏‎ ‎‏است، مراتع ایران مال خود ایران است، باید به درد خود ایران‏‎ ‎‏بخورد، شیلات ایران باید به درد خود ایران بخورد، مال خود‏‎ ‎‏ایران است، جنگلها مال خود ایران است، مخازن زیرزمینی هرچه‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 93

‏هست مال خود ایران است، باید خود ایرانی ها بیرون بیاورند،‏‎ ‎‏استخراج بکنند و استفاده کنند برای همین مصالح خودشان، برای‏‎ ‎‏ملت، ایشان همۀ اینهایی را که ذکر کردم به باد دادند. بر همه حرام‏‎ ‎‏است که اموال مسلمین را، آن اموالی که مال یک ملت است، به باد‏‎ ‎‏بدهد و به دشمنهای اسلام مثل اسرائیل بفروشد. اسرائیلی که الآن‏‎ ‎‏در حال جنگ است با مسلمین، نفت او را ـ بیشترش را ـ می گویند‏‎ ‎‏که از ایران اداره می شود. در ازایش ـ آن هم از قراری که می گویند ـ‏‎ ‎‏بسیاری از این کشته هایی که ما داریم با سربازهای اسرائیل شده‏‎ ‎‏است. پس ایشان مُسْتَحِل حُرمات الله است. هم نفوس مسلمین را‏‎ ‎‏به باد دارد می دهد، و هم اموال مسلمین را. مراتع ما را به غیر داده‏‎ ‎‏است.(151)‏

18 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

برداشتن حجاب و اختلاط زن و مرد

‏ ‏

‏ ‏

‏بانوان را الزام کردند به اینکه در مجالس کذایی که داشتند حاضر‏‎ ‎‏بشوند.‏‎[12]‎‏ مردها با زنهایشان، با دخترهایشان، در آن مجلسهای‏‎ ‎‏فاسد، الزام داشتند که حاضر بشوند. حتی در قم، در قم که مرکز‏‎ ‎‏روحانیت بود، در قم هم این مسائل بود؛ و در همۀ‏‎ ‎‏شهرستانها.(152)‏

10 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

رواج احکام غیر اسلامی در کشور

‏ ‏

‏ ‏

‏تاکنون رژیم طاغوت، تمام احکام اسلام را، در همۀ کشور و در‏‎ ‎‏کادرهای آموزشی و غیر آموزشی، در وزارتخانه ها و ادارات، در‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 94

‏ارتش و در سایر جاها، بر خلاف اسلام سیْر داده بود. دستور اصلاً‏‎ ‎‏این بود که نگذارند اسلام در ایران به معنایی که دارد تحقق پیدا‏‎ ‎‏بکند.(153)‏

‏ ‏

‏ ‏

26 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

دست نشاندۀ اجانب

‏ ‏

‏ ‏

‏رضا خان را انگلیسها آوردند و مأمورش کردند برای ما، و‏‎ ‎‏محمدرضا را متفقین که آمدند ایران ـ به حسب گفتۀ خودش ـ‏‎ ‎‏صلاح دیدند که محمدرضا باشد. البته آنها صلاح ملت را که‏‎ ‎‏نمی دیدند، صلاح خودشان را می دیدند. در طول این مدت هم‏‎ ‎‏گرفتاریهای همه جانبۀ ملت ما را ـ چه زنها و چه مردها ـ همه‏‎ ‎‏می دانید. شاید بسیاریش را یادتان نباشد که من یادم است که اینها‏‎ ‎‏در زمان رضا خان به اسم اتحاد شکل، به اسم کشف حجاب، چه‏‎ ‎‏کارها کردند، چه پرده ها دریدند از این مملکت. چه زورگوییها‏‎ ‎‏کردند و چه بچه ها سقط شد در اثر حمله هایی که اینها می کردند به‏‎ ‎‏زنها که چادر را از سرشان بکشند.(154)‏

14 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

کاپیتولاسیون، بزرگترین خیانت

‏ ‏

‏ ‏

‏مستشاران امریکا در مقدرات کشور مظلوم ما دخالتهای مستقیم‏‎ ‎‏داشتند. تحمیل کاپیتولاسیون بر ملت مظلوم ما به وسیلۀ شاه‏‎ ‎‏مخلوع سابق از بزرگترین جنایات امریکا بود که با مخالفت‏‎ ‎‏روحانیون و ملت متدین مواجه گشت، و از آن پس چه ستمها و چه‏‎ ‎‏جنایات که بر ملت ما وارد نشد.(155)‏

11 / 3 / 59


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 95

‏ ‏

اهانت و سبّ به پیغمبر

‏ ‏

‏ ‏

‏در زمان این شخص نالایق، که مملکت ما را به تباهی کشاند، به‏‎ ‎‏پیغمبر اکرم در روزنامه سبّ کردند، در روزنامه به پیغمبر سبّ‏‎ ‎‏کردند و به مرئیٰ و منظر این دولت بود و آن دولتمردان. مجلس‏‎ ‎‏درست کردند و در آنجا از پیروزی اسلام بر کفر انتقاد کردند. این‏‎ ‎‏روشنفکرها دستمالها را درآوردند و گریه کردند که اسلام بر شاه‏‎ ‎‏ایران، شاه آن وقت ایران غلبه کرده است. شعراشان شعر گفتند،‏‎ ‎‏نویسندگانشان نوشتند، گویندگانشان گفتند.(156)‏

11 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

تبعید و کشتار علما

‏ ‏

‏ ‏

‏ما در ایران گرفتار یک حکومت دیکتاتور خبیث ‏‏[‏‏بودیم‏‏]‏‏ که با ملت‏‎ ‎‏ما آن کرد که مغول آن طور نکرد. علمای ما را تبعید و آواره از‏‎ ‎‏اوطان خودشان کرد و بعضی را شهید، نساء ما را بی احترامی‏‎ ‎‏[‏‏کرد‏‏]‏‏ و احترام آنها را از بین برد، جوانهای ما را در حبسها و در‏‎ ‎‏زجرها، حتی بعضی از آنها را چنانچه گفته اند در تاوه سرخ کردند‏‎ ‎‏و بعضی از آنها را پای آنها را اره کردند. روحانیون بسیاری از بلاد‏‎ ‎‏ما را از بلاد خودشان تبعید و در حبس نگه داشتند و با وضع فجیع‏‎ ‎‏به آنها اهانت و ظلم کردند.(157)‏

20 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

فسادهای دوران رضاخان

‏ ‏

‏ ‏

‏آن روز روزنامه ها را می دیدی، روزنامه هایی بود که همه برخلاف‏‎ ‎‏مصالح خود کشور ما ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏ و چون اسلام را می دیدند که اگر باشد،‏‎ ‎‏نمی شود که این اسلام را جلویش را گرفت، برخلاف اسلام بودند.‏‎ ‎‏در زمان رضاخان، خوب شد که شما آنوقت نبودید، خون دلی‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 96

‏خوردند اشخاصی که در آنجا بودند، در آنوقت بودند. آقا! در‏‎ ‎‏روزنامه یا در مجله ای که آنوقت منتشر شد، به صراحت به‏‎ ‎‏رسول اکرم جسارت کرد، یک نفر جواب نداد. به صراحت،‏‎ ‎‏شعرای آنوقت، نویسنده های آنوقت، روشنفکران آنوقت همۀ‏‎ ‎‏اینها دست به هم داده بودند که اسلام را بکوبند. البته استثنا‏‎ ‎‏داشت، اما آنها در اقلیت بودند، نمی توانستند چیزی بگویند.‏‎ ‎‏مجلات آن روز، خدا می داند که آن مجلات با این جوانها چه کرده‏‎ ‎‏است! سینماهای آن روز، تئاترهای آن روز، هنرهای آن روز، اینها‏‎ ‎‏هم دست به هم داده بودند که اسلام را از اینجا بیرون کنند و‏‎ ‎‏امریکا را وارد کنند.(158)‏

28 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

مبارزه با اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏خدا می داند که اگر آن قدرت محفوظ مانده بود تا حالا چه به سر‏‎ ‎‏اسلام در اینجا آورده بود. اگر مهلت پیدا می کرد این رژیم‏‎ ‎‏غیر انسانی، اسلام را از محتوای خودش بکلی خالی می کرد و یک‏‎ ‎‏صورت بی محتوا، حتی صورت را هم نمی گذاشت حفظ بشود.‏‎ ‎‏فجایعی که در زمان او واقع شد، تاریخ امید است که ثبت کند و‏‎ ‎‏متفکران و متوجهان به مسائل بنویسند و باشد در مخزنها تا ببینند‏‎ ‎‏اشخاصی که بعدها می آیند. بنا، بر این بود که اصل اسلام در اینجا‏‎ ‎‏محو بشود، شروع کردند تاریخ اسلام را تغییر دادند و شروع‏‎ ‎‏کردند، و جوانهای ما را از اسلام می خواستند جدا کنند. مواد‏‎ ‎‏مخدره و موادی که انسان کش است، در اینجا به دست همین‏‎ ‎‏خاندان پهلوی خریده می شد و پخش می شد. این نه برای این بود‏‎ ‎‏که فقط منافع مادی می خواستند، برای این بود که اطاعت امر آنها‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 97

‏را بکنند که باید ایران عقب مانده بماند و یک عده افیونی و‏‎ ‎‏هروئینی و عیاش نمی توانند کشور خودشان را حفظ کنند، آنها‏‎ ‎‏بنشینند و چرت بزنند و آنها مخازن آنها را خالی کنند.(159)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 98

 • )) اشاره به دولت رضاشاه پهلوی است.
 • )) مقصود، حرم مطهر امام رضا ـ علیه السلام ـ است.
 • )) اشاره به لایحه و گفتگوهای تساوی حقوق زن و مرد است.
 • )) مراد، رژیم پهلوی است.
 • )) هراکلیوس (هرقل اول)، (حدود 575 ـ 641 م.) امپراتور روم شرقی.
 • )) خسرو دوم، معروف به خسروپرویز (628 م.) شاه ساسانی.
 • )) مکاتیب الرسول؛ ج 1، ص 90، 105.
 • )) اشاره به قرارداد با سرمایه داران امریکایی و اسرائیلی است.
 • )) اشاره به هجوم مزدوران رژیم پهلوی، به مدرسۀ فیضیه در فروردین 1342 می باشد.
 • )) اشاره به دستور رضاخان برای لباس متحد بین مردان بود.
 • )) مصطفی کمال ـ آتاتورک (1938ـ1881 م.) ـ رهبر ترکیه جدید است. مهمترین اقدامهای او عبارت است از: سیاست جدایی دین از دولت ـ لباس پوشیدن به سبک غربی ـ آزادی زنان. اقدامهای اجتماعی و سیاسی آتاتورک مورد تقلید بسیاری از رهبران کشورهای خاورمیانه قرار گرفت.
 • )) اشاره به زمان رضاشاه است.