بخش اول: کلیات
فصل چهارم: منکرها
منکرهای مهم جهان معاصر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1387

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

منکرهای مهم جهان معاصر

‏ ‏

منکرهای مهم جهان معاصر

‏ ‏

غلبه اجانب، برترین منکر

‏ ‏

‏از این جهت که شما می خواهید اطاعت امر خدا را بکنید، نهی از‏‎ ‎‏منکر کنید، بزرگترین منکر، غلبۀ اجانب بر ماست. این منکر را‏‎ ‎‏باید نهی کنید. حکومتها را نهی کنید از مخالفتی که با هم دارند‏‎ ‎‏و با ملت دارند، و با دشمنان اسلام ـ که خدا فرموده مراوده‏‎ ‎‏نکنیم ـ محبت می کنند. الآن منکری بالاتر از این نیست که مصالح‏‎ ‎‏مسلمین را به خطر انداخته است. این وظیفۀ همۀ شماست که‏‎ ‎‏می خواهید برای خدا کار کنید. همۀ ما باید این دشمنی را نهی‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 103

‏کنیم، و وحدت اسلامی را شعارمان کنیم. با وحدت، و بودن زیر‏‎ ‎‏پرچم «لا اله الاالله » پیروز می شویم.(174)‏

16 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

جنایات حاکمان وابسته به امریکا

‏ ‏

‏ ‏

‏بر روحانیون محترم و نویسندگان و گویندگان متعهد لازم است که‏‎ ‎‏در فرصتهای مناسب و در محضر مسلمانان، به جبران تبلیغات‏‎ ‎‏مسمومی که از وسائل ارتباط جمعی وابسته به امریکا و اسرائیل،‏‎ ‎‏به شایعه افکنی و دروغ پردازی بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران اشتغال دارند، از اسلام و انقلاب اسلامی ایران دفاع نمایند،‏‎ ‎‏و چهرۀ واقعی آن را به جهانیان معرفی نمایند. و دستاوردهای‏‎ ‎‏اسلامی را که با جهاد بی امان ملت متعهد ایران، با همۀ گرفتاریها و‏‎ ‎‏کارشکنیهای دشمنان اسلام در داخل و خارج، نصیب کشورشان‏‎ ‎‏شده است، یادآور شده و ملتها را آماده کنند. و از تهمتهایی که از‏‎ ‎‏ناحیۀ بوقهای تبلیغاتی به این ملت زده شده است پرده بردارند و‏‎ ‎‏نقشه ها و توطئه های امریکا و وابستگان به آن را افشا کنند. از‏‎ ‎‏هجوم ارتش صدام عفلقی به امر امریکا و پشتیبانی کشورهای‏‎ ‎‏وابسته به آن، جهانیان را با خبر کنند. مسلمانان را از آنچه به دست‏‎ ‎‏بعضی حکام امریکایی بر اسلام و مسلمین می گذرد که بدترین آنها‏‎ ‎‏شناسایی رسمی اسرائیل و بعد از آن، تاخت و تاز وحشیانه به‏‎ ‎‏کشور اسلامی لبنان و شهید و معلول کردن دهها هزار مردم بیگناه‏‎ ‎‏و بی پناه است، آگاهی دهند. شاید ملتها با اعتقاد به خدای متعال از‏‎ ‎‏این فاجعۀ بزرگ تاریخ که روی مسلمانان را در جهان و در پیش‏‎ ‎‏نسلهای آینده، خدای نخواسته سیاه می نماید، جلوگیری کنند و‏‎ ‎‏اسلام عزیز و مسلمین را از این ننگ بزرگ رهایی بخشند و خود را‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 104

‏از این تحقیر و ذلت ناهنجار که یاد آن هر مسلمان غیرتمند را‏‎ ‎‏می لرزاند آزاد کنند.(175)‏

29 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

بت و بت پرستی معاصر

‏ ‏

‏ ‏

‏آیا باید در خانه ها نشست و با تحلیلهای غلط و اهانت به مقام‏‎ ‎‏ومنزلت انسانها و القای روحیۀ ناتوانی و عجز در مسلمانان، عملاً‏‎ ‎‏شیطان و شیطان زادگان را تحمل کرد و جامعه را از وصول به‏‎ ‎‏خلوص که غایت کمال و نهایت آمال است، منع کرد و تصور نمود‏‎ ‎‏که مبارزۀ انبیا با بت و بت پرستها منحصر به سنگ و چوبهای بیجان‏‎ ‎‏بوده است و نعوذبالله پیامبرانی همچون ابراهیم در شکستن بتها‏‎ ‎‏پیشقدم و اما در مصاف با ستمگران، صحنۀ مبارزه را ترک‏‎ ‎‏کرده اند؟ و حال آنکه تمام بت شکنیها و مبارزات و جنگهای‏‎ ‎‏حضرت ابراهیم با نمرودیان و ماه و خورشید و ستاره پرستان‏‎ ‎‏مقدمۀ یک هجرت بزرگ و همۀ آن هجرتها و تحمل سختیها و‏‎ ‎‏سکونت در وادی غیر ذی زرع و ساختن بیت وفدیۀ اسماعیل،‏‎ ‎‏مقدمۀ بعثت و رسالتی است که در آن، ختم پیام آوران، سخن اولین‏‎ ‎‏و آخرین بانیان و مؤسسان کعبه را تکرار می کند و رسالت ابدی‏‎ ‎‏خود را با کلام ابدی ‏اِنَّنیِ بَری ءٌ مِمّٰا تُشْرِکُون‎[1]‎‏ ابلاغ می نماید که اگر‏‎ ‎‏غیر از این تحلیل و تفسیری ارائه دهیم، اصلاً در زمان معاصر، بت‏‎ ‎‏و بت پرستی وجود ندارد و راستی کدام انسان عاقلی است که‏‎ ‎‏بت پرستی جدید ومدرن را در شکلها و افسونها و ترفندهای ویژۀ‏‎ ‎‏خود نشناخته باشد و از سلطه ای که بتخانه هایی چون کاخ سیاه بر‏‎ ‎‏ممالک اسلامی و خون وناموس مسلمین و جهان سوم پیدا‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 105

‏کرده اند، خبر نداشته باشد.(176)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 106

  • )) همانا من از آنچه شرک می ورزید، بیزارم؛ (انعام  /  19).