بخش دوم: شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر
فصل اول: علم
وجوب یادگیری شرایط امر و نهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1392

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

وجوب یادگیری شرایط امر و نهی

‏ ‏

وجوب یادگیری شرایط امر و نهی

‏ ‏

وجوب یادگیری احکام امر و نهی

‏ ‏

‏یادگیری شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد وجوب و‏‎ ‎‏جواز و عدم آن واجب است تا در امر و نهی خود، مرتکب منکر‏‎ ‎‏نشود.(192)‏

‏ ‏

*  *  *


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 116

‏ ‏

حکم تخلف از موارد وجوب

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر در مواردی که بر او واجب نیست، امر به معروف و نهی از منکر‏‎ ‎‏کند، بر دیگری واجب است او را نهی کند.(193)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم امر و نهی در صورت بیم به سستی دین

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر امر و نهی در موردی نسبت به بعضی باعث ضعف و سستی‏‎ ‎‏دین (هر چند نزد غیر او) شود، جایز نیست، بویژه اگر فقط احتمال‏‎ ‎‏تأثیر در بین باشد مگر اینکه مورد، با اهمیت و مهم باشد، و‏‎ ‎‏پیداست که موارد فرق می کند.(194)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 117

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 118