بخش سوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر
فصل دوم: امر و نهی زبانی
نصیحت و بیان مطالب افشاگری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1405

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

نصیحت و بیان مطالب افشاگری

‏ ‏

نصیحت و بیان مطالب و افشاگری

‏ ‏

نصیحت دولت شاه

‏ ‏

‏عطف به تلگراف سابق اشعار می دارد، معلوم می شود شما بنا‏‎ ‎‏ندارید به نصیحت علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند،‏‎ ‎‏توجه کنید؛ و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون‏‎ ‎‏اساسی و احساسات عمومی قیام کرد. علمای اعلام قم و‏‎ ‎‏نجف اشرف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویبنامۀ غیرقانونی شما‏‎ ‎‏برخلاف شریعت اسلام، و برخلاف قانون اساسی و قوانین‏‎ ‎‏مجلس است.‏

‏     اگر گمان کردید می شود با زور چند روزه قرآن کریم را در‏‎ ‎‏عرض «اوستا»ی زرتشت، «انجیل» و بعض کتب ضاله قرار داد، و‏‎ ‎‏به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب بزرگ آسمانی‏‎ ‎‏چند صد میلیون مسْلم جهان، افتاده اید و کهنه پرستی را‏‎ ‎‏می خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با‏‎ ‎‏تصویبنامۀ غلط و مخالف قانون اساسی می شود پایه های قانون‏‎ ‎‏اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و‏‎ ‎‏راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا‏‎ ‎‏هستید.‏

‏اینجانب مجدداً به شما نصیحت می کنم که به اطاعت خداوند‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 181

‏متعال و قانون اساسی گردن نهید، و از عواقب وخیمۀ تخلف از‏‎ ‎‏قرآن واحکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون‏‎ ‎‏بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ والّا علمای‏‎ ‎‏اسلام دربارۀ شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.(343)‏

15/8/41

*  *  *

‏ ‏

گوشزد خلافکاریهای رژیم شاه

‏ ‏

‏ ‏

‏شما اهالی محترم‏‎[1]‎‏ تحت نظر علمای اعلام و حجج اسلام و‏‎ ‎‏خطبای عظام، اجتماعات خود را خصوصاً در روز جمعه، هر چه‏‎ ‎‏بیشتر فشرده تر کنید. و به مراسم و شعائر مذهبی اهمیت دهید. و‏‎ ‎‏در مقابل زورگوییها و قانون شکنیها ساکت ننشینید و با کمال‏‎ ‎‏آرامش خلافکاریهای دستگاه جبار را به ملت ایران و ملل مسلمین‏‎ ‎‏گوشزد کنید.(344)‏

21/7/43

*  *  *

‏ ‏

لزوم اعتراض علما و امت

‏ ‏

‏ ‏

‏شما‏‎[2]‎‏ موظفید به رفقایتان بگویید. آقایان موظفند ملت را آگاه‏‎ ‎‏کنند؛ علما موظفند ملت را آگاه کنند. ملت موظف است که در این‏‎ ‎‏امر صدا دربیاورد. با آرامش ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ عرض برساند؛ به مجلس‏‎ ‎‏اعتراض کند؛ به دولت اعتراض کند که چرا یک همچو کاری‏‎ ‎‏کردید؟ چرا ما را فروختید؟ مگر ما بندۀ شما هستیم؟(345)‏

4/8/43

*  *  *


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 182

‏ ‏

لزوم بیان عدل اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏شما که فعلاً قدرت ندارید جلو بدعتهای حکام را بگیرید و این‏‎ ‎‏مفاسد را دفع کنید، اقلاً ساکت ننشینید. تو سر شما می زنند، داد و‏‎ ‎‏فریاد کنید؛ اعتراض کنید. انظلام نکنید. انظلام(تن به ظلم دادن)‏‎ ‎‏بدتر از ظلم است. اعتراض کنید؛ انکار کنید؛ تکذیب کنید؛ فریاد‏‎ ‎‏بزنید. باید در برابر دستگاه تبلیغات و انتشارات آنها دستگاهی هم‏‎ ‎‏این طرف به وجـود بیاید تا هرچه به دروغ می گویند، تکذیب کند.‏‎ ‎‏بگوید دروغ است؛ بگوید عدالت اسلامی این نیست که آنها ادعا‏‎ ‎‏می کنند. عدل اسلامی که برای خانواده ها و جامعه مسلمین قرار‏‎ ‎‏داده شده، همؤ برنامه اش مضبوط و مدون است که آنها دارند. این‏‎ ‎‏مطالب باید گفته شود تا مردم متوجه باشند؛ و نسل آینده سکوت‏‎ ‎‏این جماعت را حجت قـرار ندهـد، و نگوید لابد اعمال و رویؤ‏‎ ‎‏ستمکاران مطابق شرع بوده است و دین مبین اسلام اقتضا می کرده‏‎ ‎‏که ستمگران «اکل سحت»، یعنی حرامخواری کنند و مال مردم را‏‎ ‎‏غارت کنند.(346)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

نصیحت حکومت توسط علما

‏ ‏

‏ ‏

‏شماها راه دارید و آن این است که یکی یک کاغذ بنویسید. کاغذ‏‎ ‎‏که اینقدر تمبرش، پولش زیاد نیست؛ ولو مئونۀ شما کم است لکن‏‎ ‎‏یک کاغذ برای خاطر خدا بنویسید به حکومت ایران به اینکه آقا!‏‎ ‎‏این جشن را دست از آن بردار. مردم گرسنه اند؛ گرسنه ها را سیر‏‎ ‎‏کنید. از آقایان خواهش کنید که آنها هم خواهش کنند. من‏‎ ‎‏نمی گویم آنها صحبت بکنند؛ آنها هم خواهش کنند؛ به طور تمنا و‏‎ ‎‏خواهش. بخواهید از آقایان، از افاضل اینجا، از علمای اینجا و از‏‎ ‎‏مراجع اینجا که آقا نصیحت کنید این حکومت را. این دارد پدر‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 183

‏مردم را درمی آورد؛ و اگر به این افسارگسیختگی باشد مصیبتهای‏‎ ‎‏بعد بالاتر است.(347)‏

1/4/50

*  *  *

‏ ‏

استفاده از فرصت برای بیان مطالب

‏ ‏

‏ ‏

‏مسائلتان را طرح بکنید. امروز یک فُرْجه پیدا شده. من عرض‏‎ ‎‏می کنم به شما یک فرجه پیدا شده. اگر این فرجه پیدا نشده بود،‏‎ ‎‏این اوضاع امروز نمی شد در ایران. یک فرجه ای است این. اگر الآن‏‎ ‎‏غنیمت بشمارند این را، این فرصت است. این فرصت را غنیمت‏‎ ‎‏بشمارند آقایان. بنویسند، اعتراض کنند. الآن نویسنده های احزاب‏‎ ‎‏دارند می نویسند، امضا می کنند. می نویسد، اشکال می کند، امضا‏‎ ‎‏می کند. شما هم بنویسید، صد نفر از علما امضا بکنند؛ مطالب را‏‎ ‎‏گوشزد بکنند، اشکالات را بگویند. امروز روزی است که باید‏‎ ‎‏گفت.(348)‏

10/8/56

*  *  *

‏ ‏

وظیفۀ گویندگان در بیان مطالب

‏ ‏

‏ ‏

‏گویندگان محترم در مجامع و مساجد وظیفه دارند که مصایب‏‎ ‎‏واردۀ بر ملت را در این پنجاه سال سلطنت سیاه پهلوی، خصوصاً‏‎ ‎‏در این چند ماه اخیر و کشتار اخیر شهر مقدس مشهد در جوار‏‎ ‎‏حضرت ثامن الائمه ـ علیهم السلام ـ و رفسنجان، به سمع مردم‏‎ ‎‏برسانند و آنان را از مسائلی که مفید برای اسلام و مصالح مسلمین‏‎ ‎‏است آگاه گردانند، و از مطالبی که موجب سردی و سستی است‏‎ ‎‏احتراز کنند که عذر در درگاه خدای متعال و پیش ملت مسْلم‏‎ ‎‏پذیرفته نیست.‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 184

‏     بر مستمعین است که آقایان گویندگان را در ذکر مطالب‏‎ ‎‏اسلامی و انسانی تشویق کنند؛ و از آنان با احترام تقاضا کنند که‏‎ ‎‏جنایات و ستمگریها را بیان و تفسیر کنند، و از مطالب غیر مفید و‏‎ ‎‏احیاناً مخالف با مسیر حرکت ملت احتراز کنند، و با پشتیبانی خود‏‎ ‎‏از گویندگان محترم به آنان اطمینان خاطر دهند.(349)‏

5/5/57

*  *  *

‏ ‏

روشنگری علما پیرامون قیام

‏ ‏

‏ ‏

‏گویندگان محترم و متعهد هر چه بیشتر به روشنگری قیام، و‏‎ ‎‏علمای اعلام با اعلامیه ها و بیانات خود، مردم مهیا را که راه خود‏‎ ‎‏را خوب یافته اند بسیج عمومی نموده و یکدل و یک جهت برای‏‎ ‎‏برچیده شدن بساط غارت و جنایت هم صدا، و با اتکا به قدرت‏‎ ‎‏لایزال الهی، این ریشۀ پوسیدۀ فساد را از بُن برکنند، و ملت‏‎ ‎‏مستضعف را از چنگال استعمارگران داخلی و خارجی نجات‏‎ ‎‏بخشند. ‏وَ نُریدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الاَْرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمّةً وَ نَجْعَلَهُمُ‎ ‎الْوٰارِثین‎[3]‎‏ ارادۀ خداوند تعالی بر آن است که با رهبری حکیمانۀ‏‎ ‎‏انبیای عظام و وارثان آنان، مستضعفین را از قید حکومت طاغوتی‏‎ ‎‏آزاد و سرنوشت آنان را به دست خودشان بسپارد؛ باید در این امر‏‎ ‎‏الهی ملت عزیز به دنبال روحانیون مسئول این راه حیاتی را طی‏‎ ‎‏کنند.(350)‏

15/5/57

*  *  *

‏ ‏

افشای جنایات رژیم با قلم و بیان

‏ ‏

‏ ‏

‏باید طبقات دانشمند از نویسندگان و گویندگان در هر لباس و‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 185

‏شغلی که هستند دست در دست یکدیگر گذاشته و با قلم و بیان،‏‎ ‎‏جنایات بیشمار دستگاه را برای ملت بیدار ایران روشن تر کنند.‏‎ ‎‏باید طلاب و دانشجویان عزیز و شجاع سراسر ایران از هر فرصت‏‎ ‎‏استفاده کرده و شعار ضد شاهی را که شعار اسلام است زنده نگه‏‎ ‎‏دارند.‏

‏     ‏‏باید دانشمندان و دانشجویان متعهد و مسئول خارج کشور،‏‎ ‎‏جنایات این عنصر خطرناک را هر چه بیشتر در خارج و داخل‏‎ ‎‏نوشته منتشر کنند، و شخصیتهای آزادۀ جهانی را در سراسر دنیا از‏‎ ‎‏ظلم و ستمی که به مردم ایران وارد می شود آگاه کنند، و آنان را در‏‎ ‎‏کمک به ملت دلیربرای نجات ایران از چنگال استعمار‏‎ ‎‏واستثمارجهانی بسیج نمایند.(351)‏

22/5/57

*  *  *

‏ ‏

رساندن مطالب صحیح نهضت

‏ ‏

‏ ‏

‏الآن مردم مملکت ما قیام کرده است. ما مکلفیم که به آنها کمک‏‎ ‎‏کنیم. هر مقداری که می توانید، هر قدر می توانید، با رفقایتان‏‎ ‎‏می نشینید بگویید، صحبت کنید، برسانید به این رفقای‏‎ ‎‏اروپایی تان، با آنها صحبت کنید، مطلبتان را برسانید. هر کدام به ده‏‎ ‎‏نفر از آنها بگویید؛ شما چند هزار نفر هستید،‏‎[4]‎‏ به چندین هزار‏‎ ‎‏نفر می توانید مطالبتان را بگویید. اینها بد منعکس کردند اوضاع‏‎ ‎‏ایران را.(352)‏

23/7/57

*  *  *

‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 186

‏ ‏

آگاهی دادن به جهانیان از نهضت

‏ ‏

‏ ‏

‏ما مکلفیم که به اینها کمک بکنیم؛ بی تفاوت نباشیم. می توانیم‏‎ ‎‏بگوییم، در جوامع بگوییم، بنویسیم، منتشر کنیم؛ عالم  را آگاه‏‎ ‎‏کنیم از این مصیبتی که بر سر ملت ما آمده است.(353)‏

23/7/57

*  *  *

‏ ‏

تبلیغات جهت مصالح اسلام و ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏شما هم مکلفید آقا. یک ملت است، مصالح یک ملت است،‏‎ ‎‏مصالح اسلام است. شما هم مکلفید که هر چه می توانید تبلیغات‏‎ ‎‏کنید به ضد اینها؛ یعنی مسائل حقیقی و واقعی ایران را بگویید.‏‎ ‎‏[‏‏آنچه‏‏]‏‏ که می گذرد الآن بر این ملت، شما بگویید.‏

‏آنکه در دانشگاهها می گذرد، آنکه در دانشکده ها می گذرد، آنکه‏‎ ‎‏در دبستانها حتی می گذرد. دختر کوچولوها را کشتند امسال. نوبت‏‎ ‎‏رسید به این دختر بچه های هفت ـ هشت ساله؛ آنچه در زندانهای‏‎ ‎‏ایران می گذرد، آنچه در ایران ـ که خودش زندان است ـ می گذرد،‏‎ ‎‏اینها را به این اشخاصی که آشنا هستید شما در اینجا، مدارس‏‎ ‎‏اینجا می روید، در ...، جوامع اینها هستید، به اینها هر کدامتان‏‎ ‎‏موظفید بگویید. اگر هر یک از شما به ده نفر، بیست نفر از اینها‏‎ ‎‏مطالب ایران را بگوید یک موجی پیدا می شود؛ باز جای خدمتی‏‎ ‎‏است. آنها دارند جانشان را می دهند و خدمت می کنند به شما؛‏‎ ‎‏شما هم باید تبلیغات بکنید، شما باید حرف بزنید اینجا؛ می توانید‏‎ ‎‏در مطبوعات اینها طبع بکنید حرفهایتان را. مصاحبه می توانید‏‎ ‎‏بکنید، مصاحبه بکنید، بگویید حرفهایتان را؛ مثل من نیستید که‏‎ ‎‏ممنوع المصاحبه بشوم، بگویید حرفهایتان را.(354)‏

28/7/57

*  *  *


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 187

‏ ‏

سخنرانی در جهت کمک به نهضت

‏ ‏

‏ ‏

‏الآن وقت کار است که همه دست به هم بدهیم؛ شماها که در‏‎ ‎‏خارج مملکت هستید، با تمام قوایی که دارید کمک کنید به این‏‎ ‎‏مملکت، به اهل مملکت خودتان. آنها دارند خون می دهند، شما‏‎ ‎‏[‏‏با‏‏]‏‏ قلم، قدم ـ عرض می کنم که ـ تظاهر، هر چه بلدید، هر طوری‏‎ ‎‏که می دانید، خطابه بخوانید برای مردم این مملکتها، صحبت کنید‏‎ ‎‏برایشان، مطالب ایران را به آنها بگویید، حالی شان کنید که در‏‎ ‎‏ایران چه می گذرد و ما چه مصیبتهایی داریم و ایرانی ها گرفتار چه‏‎ ‎‏مصیبتهایی هستند.(355)‏

2/8/57

*  *  *

‏ ‏

روشنگری مسائل ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏شما آمدید یک تظاهری هم می کنید، یک روشنگری می کنید،‏‎ ‎‏خداوند توفیقتان بدهد، حالا باران هم می خورید! خوب بالاخره‏‎ ‎‏برای خداست، برای نجات ملت ایران است.‏

‏     و همه تان مکلفید به اینکه ـ همه تان مکلفید به اینکه این‏‎ ‎‏تبلیغاتی که در خارج شده و دارد می شود و بعضِ از این‏‎ ‎‏روزنامه های خارجی از اینها ارتزاق می کنند و بر ضد ملت ایران و‏‎ ‎‏بر وِفْق آقای محمدرضاخان چیز می نویسند، روشنگری کنید‏‎ ‎‏شماها در مقابل آنها. شما هم روشنگری کنید. شما هم به هر کس‏‎ ‎‏می رسید بگویید مسائل را که ایران وضعش اینطوری است.‏‎ ‎‏صدای ایران، نه از باب اینکه خیلی آزادی دادند صدایشان بلند‏‎ ‎‏است که ما آزادی می خواهیم! از باب این ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که آزادی‏‎ ‎‏ندارند. کی آزادی دارد؟ مطبوعات ما الآن تعطیل است، چندین‏‎ ‎‏وقت است که تعطیل است؛ چرا تعطیل است؟ برای اینکه سانسور‏‎ ‎‏است. می گویند سانسور نباید باشد. هر جا را می روی الآن تعطیل‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 188

‏است، هر جا را می روی اعتصاب است برای اینکه مردم می بینند‏‎ ‎‏که دارد از بین می رود یک مملکتی در دست اینها.(356)‏

4/9/57

*  *  *

‏ ‏

تبلیغات در برابر تبلیغات

‏ ‏

‏ ‏

‏من از خدای تبارک و تعالی سلامت همۀ شما را می خواهم. و این‏‎ ‎‏مطلب را من هر شب تقریباً تکرار می کنم که همۀ ما مکلف‏‎ ‎‏هستیم. این قضیۀ تکلیف مال یک نفر، یکی دیگر باشد یکی دیگر‏‎ ‎‏نباشد، نیست. من مکلفم، آقا مکلف است، آقا همه، همه که به این‏‎ ‎‏نهضتی که در ایران شده است و الآن همهْ جوانهایشان را توی‏‎ ‎‏دست گرفتند و دارند می دهند، پیرزن چند تا جوانش از بین رفته و‏‎ ‎‏ایستاده و گفته است که من حاضرم همه چیز از بین برود، ما به این‏‎ ‎‏نهضت باید کمک بکنیم. اینجا می توانید کمک بکنید، باید کمک‏‎ ‎‏بکنید. یعنی کمک شما در اینجا تبلیغات است مقابل تبلیغاتی که‏‎ ‎‏شاه و دستگاه شاه و روزنامه نویسهایی که از شاه ‏‏[‏‏مزد‏‏]‏‏ می گیرند و‏‎ ‎‏اجیر او هستند تبلیغات کردند به اینکه این مردم هرج و مرج طلب‏‎ ‎‏هستند، اینها ـ عرض می کنم که ـ یک مردم وحشی هستند، اینها‏‎ ‎‏[‏‏واپسگرا‏‏]‏‏ هستند، از این حرفها زیاد زدند، شماها وقتی تماس‏‎ ‎‏می گیرید با رفقایتان، با اشخاصی که هستند تماس می گیرید ...‏‎ ‎‏تظاهرات می توانید بکنید، تظاهر باید بکنید. تماس با اشخاص که‏‎ ‎‏غفلت کرده اند از این امور دارید می گیرید، هر جا یک عده ای را از‏‎ ‎‏همین اروپاییها دیدید یا از امریکایی‏‏[‏‏ها‏‏]‏‏ دیدید، چند نفر بلند‏‎ ‎‏شوید فوراً بگویید بابا مسئلۀ ایران اینطوری است، مردم ایران این‏‎ ‎‏را می گویند، مردم ایران وحشی نیستند، مردم ایران مردم مترقی ای‏‎ ‎‏هستند که می گویند ما آزادی می خواهیم؛ ما نمی خواهیم که‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 189

‏امریکا مالمان را ببرد.(357)‏

27/8/57

*  *  *

‏ ‏

بهره برداری از مجالس امام حسین علیه السلام

‏ ‏

‏ ‏

‏اکنون که ماه محرّم چون شمشیر الهی در دست سربازان اسلام و‏‎ ‎‏روحانیون معظم و خطبای محترم و شیعیان عالیمقام سیدالشهداء‏‎ ‎‏ـ علیه الصلوة والسلام ـ است، باید حد اعلای استفاده از آن را‏‎ ‎‏بنمایند، و با اتکا به قدرت الهی، ریشه های باقیماندۀ این درخت‏‎ ‎‏ستمکاری و خیانت را قطع نمایند؛ که ماه محرّم، ماه شکست‏‎ ‎‏قدرتهای یزیدی و حیله های شیطانی است. مجالس بزرگداشت‏‎ ‎‏سید مظلومان و سرور آزادگان که مجالس غلبۀ سپاه عقل بر جهل‏‎ ‎‏و عدل بر ظلم و امانت بر خیانت و حکومت اسلامی بر حکومت‏‎ ‎‏طاغوت است، هر چه باشکوهتر و فشرده تر بر پا شود، و بیرقهای‏‎ ‎‏خونین عاشورا به علامت حلول روز انتقام مظلوم از ظالم، هر چه‏‎ ‎‏بیشتر افراشته شود.‏

‏     خطبای محترم و گویندگان عزیز، بیش از پیش به تکلیف الهی‏‎ ‎‏خود که افشاگری جرایم رژیم است عمل فرمایند، و خود را در‏‎ ‎‏پیشگاه خداوند تعالی و ولی عصر ـ عجل اللّه تعالی فرجه الشریف ـ‏‎ ‎‏سرافراز و رو سفید نمایند. طلاب و فضلای حوزه های علمیه که‏‎ ‎‏در این ایام برای روشنگری به قرا و قصبات می روند، لازم است‏‎ ‎‏دهقانان محروم و محترم را از فجایع شاه و کشتار مردم بی دفاع،‏‎ ‎‏آگاه گردانند و به آنان تذکر دهند که بر خلاف تبلیغات مسموم شاه‏‎ ‎‏و بستگانش، دولت اسلامی، طرفدار سرمایه دارها و مالکین بزرگ‏‎ ‎‏نمی باشد؛ این حرفهای بی معنی برای انحراف از راه حق است.‏‎ ‎‏مطمئن باشند که اسلام طرفدار ضعفا و دهقانان و مستمندان‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 190

‏است؛ این شاه است که به طرفداری از امریکا کشاورزی را به‏‎ ‎‏تباهی کشانده است، این شاه است که به طرفداری از سرمایه دارها‏‎ ‎‏ذخایر ملت ضعیف را به نفع آنان از بین برده است. شما آنان را‏‎ ‎‏مطمئن کنید که در دولت حق، از شما به بهترین وجه حمایت‏‎ ‎‏خواهد شد.(358)‏

1/9/57

*  *  *

‏ ‏

رساندن ندای مردم به جهانیان

‏ ‏

‏ ‏

‏شمایی که اینجا هستید، و از هر جایی که آمدید، همه تان مکلفید‏‎ ‎‏که به ایران خدمت بکنید و به این نهضت کمک بکنید. کمک‏‎ ‎‏تبلیغاتی اینجا که هستید می توانید بکنید. تبلیغات می توانید بکنید‏‎ ‎‏تا اینکه این قشر تبلیغاتی که مُرْتَزِق از شاه هستند درِ دهنشان را‏‎ ‎‏ببندند. در خارج البته دارند.‏

‏     اینها یک اشخاصی که تبلیغات می کنند برای حفظ شاه، شما‏‎ ‎‏هم تبلیغ بکنید؛ مردم را آشنا کنید به اینکه مردم ایران چه‏‎ ‎‏می خواهند. این ملتی که الآن پانزده سال است ـ بیشتر ـ قیام کرده و‏‎ ‎‏یک سال است که دائماً دارد خون می دهد، دائماً دارد جوانهایش‏‎ ‎‏را فدا می کند، اینها چه می خواهند؟ اینها چه ارزشی قائلند برای‏‎ ‎‏این آزادی و استقلال که جوانشان را می دهند و مع ذلک باک‏‎ ‎‏ندارند؟ باید کمک کنید به اینها. باید به مردم بگویید، به مردم این‏‎ ‎‏حدود بگویید که ایران یک همچو چیزی می خواهد. گوش نکنید‏‎ ‎‏به این حرفهایی که، تبلیغاتی که از اطراف می شود که خیر، اینها‏‎ ‎‏یک مردم اراذلی هستند و یک مردم پستی هستند، اینها وحشی‏‎ ‎‏هستند!(359)‏

4/9/57


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 191

‏ ‏

افشای صریح رژیم شاه

‏ ‏

‏ ‏

‏کسی می تواند در همۀ ایران بگوید من نمی دانستم که این سلطان‏‎ ‎‏جائر است؟ کسی می تواند بگوید من نمی دانستم مخالف سنت‏‎ ‎‏رسول اللّه  ‏‏[‏‏است،‏‏]‏‏ مخالفت با سنت رسول اللّه می کند؟ کسی‏‎ ‎‏نمی داند که این آدم عهد خدا را شکسته، معصیت کار است به‏‎ ‎‏مردم جور دارد می کند، مال مردم را، همه را هدر داده؟! هیچ کس‏‎ ‎‏نمی تواند بگوید من نمی دانستم. حالا کسی می تواند بگوید که ما‏‎ ‎‏دیگر نمی توانستیم؟ تمام قدرت همراه ماست، چطور‏‎ ‎‏نمی توانستیم؟! همه باید استنکار کنند؛ یعنی با لفظ بگویند شاه‏‎ ‎‏اینطور است. چطور بعضی از علمای بعض بلاد صریحاً‏‎ ‎‏می نویسند که شاه اینطور است، هیچ کاری شان نکردند. همه باید‏‎ ‎‏بگویند شاه اینطور است، دولت ـ نمی دانم ـ چطور و رژیم چطور‏‎ ‎‏است. اینها غلط است؛ باید اسم ببرند بگویند که شاه اینطور‏‎ ‎‏است. استنکار کنند. عذر نمی شود بگوید من نمی توانستم؛ نخیر‏‎ ‎‏می توانستی.(360)‏

18/9/57

*  *  *

‏ ‏

محکوم کردن دولت غیرقانونی

‏ ‏

‏ ‏

‏بر جمیع جناحهای ملی و دولتی است که چون گذشته دولت غیر‏‎ ‎‏قانونی را محکوم کنند.(361)‏

9/11/57

*  *  *

‏ ‏

تکلیف اهل قلم در برابر نهضت

‏ ‏

‏ ‏

‏برای همۀ ما الآن تکلیف است که اولاً راجع به این نهضتی که شده‏‎ ‎‏است و تا حالا این نتایج را داشته، و ما امیدواریم تا آخر برسد، بر‏‎ ‎‏همۀ ماست که کمک کنیم به این نهضت. شما اهل قلم هستید‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 192

‏بنویسید، بحث کنید ـ عرض می کنم ـ صحبت بکنید، تبلیغات‏‎ ‎‏بکنید، این نهضت را بزرگ کنید، پشتیبانی کنید، از این دولت‏‎ ‎‏پشتیبانی کنید، اظهار کنید، در روزنامه ها اعلام کنید. و بعد هم که‏‎ ‎‏ان شاءاللّه یک دولت حقی برقرار شد، آن وقت باید همه بنشینیم و‏‎ ‎‏مع الأسف یک خرابه را بسازیم! این مملکت را اینها خراب کردند‏‎ ‎‏و رفتند و خوردند و بردند، و حالا باید شما و ما همه دست به‏‎ ‎‏دست هم بدهیم و این مملکت را از سر بسازیم. باید ما مثل‏‎ ‎‏زلزله ای که آمده است، باید بسازیم از سر.(362)‏

18/11/57

*  *  *

‏ ‏

ایجاد پایگاههای اسلامی برای نشر حقایق

‏ ‏

‏ ‏

‏لازم است پایگاههای اسلامی برای معرفی اسلام و نشر حقایق‏‎ ‎‏نجات بخشش در هر نقطه ای از جهان که امکان است برقرار باشد،‏‎ ‎‏و در تحت یک سازمان هماهنگ برای نشر عدالت و قطع ایادی‏‎ ‎‏ستمکاران و چپاولچیان مشغول فعالیت شوند. لازم است جوانان‏‎ ‎‏کم تجربۀ گول خوردۀ ما را با آشکار کردن انحراف سایر مکاتیب و‏‎ ‎‏آشنا نمودن با نظام اسلامی نجات دهید. ‏و مَن اَحیاها فَکَأَنَّما اَحیا النّاسَ‎ ‎جَمیعاً.‎[5]‎‏(363)‏

24/11/56

*  *  *

‏ ‏

آگاه کردن فریب خورده ها

‏ ‏

‏ ‏

‏هان، ای عزیزان من! در محیط مدارس و دانشگاهها و دانشسراها‏‎ ‎‏آگاهانه و متعهد بپاخیزید و به هم پیوندید و برای نجات اسلام و‏‎ ‎‏کشور کوشش کنید، و قبل از هر چیز عملاً از احکام پر ارج اسلام‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 193

‏که سعادت ملتها را بیمه نموده است پیروی کنید، و جناحهایی را‏‎ ‎‏که در اثر تبلیغات اجانب، فریب خورده و بعضی مکتبها را‏‎ ‎‏پذیرفته اند و یا به آنها تمایل پیدا کرده اند، از حیلۀ دشمن آگاه کنید،‏‎ ‎‏و جنایتهای سران حیله باز مکتبهای منحرف را افشا کنید.(364)‏

‏ ‏

‏ ‏

16/7/57

*  *  *

‏ ‏

انحراف استادان و سران قوم

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر از استادان و دبیران و سران قوم، انحرافی از مقاصد ملی و‏‎ ‎‏دینی که سرنگونی رژیم پوسیده در رأس آن است دیدید، شدیداً‏‎ ‎‏اعتراض کنید و راه ملت را که راه خداست به آنان پیشنهاد کنید، و‏‎ ‎‏در صورتی که نپذیرفتند، از آنان احتراز کرده و صریحاً مقاصد‏‎ ‎‏منحرف آنان را برای مردم مظلوم شرح دهید؛ که اینها خائن به دین‏‎ ‎‏و ملت و کشورند و می خواهند شاه و اربابان او و چپاولگران‏‎ ‎‏بین المللی به غارتگری خود ادامه دهند و ملت را به حال فقر و‏‎ ‎‏عقب ماندگی نگه دارند.(365)‏

16/7/57

*  *  *

‏ ‏

افشای اهداف کمونیستها برای مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏اینها‏‎[6]‎‏ یک مردمی هستند که اینطور نیست که منطق سرشان‏‎ ‎‏بشود. شما بگویید بیایید بنشینیم با هم مباحثه بکنیم؛ منطق‏‎ ‎‏ندارند. اینها حمله می کنند به این طرف و آن طرف. منزلهای مردم‏‎ ‎‏را دارند غارت می کنند. این برای این است که می خواهند شلوغی‏‎ ‎‏بپا کنند. اینها می خواهند الآن وضع را شلوغ کنند، و از این شلوغی‏‎ ‎‏استفاده کنند برای اربابها. و من احتمال می دهم که امریکا باشد نه‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 194

‏شوروی. چون اینها در دربار هم بودند. همین کسانی که ـ عرض‏‎ ‎‏می کنم ـ طبل کمونیست را می زدند، سران بزرگشان توی دربارْ‏‎ ‎‏خدمتگزار بود!‏

‏     بنابراین باید شما، بر فرض حالا آنها دارند شلوغی می کنند،‏‎ ‎‏باید شما جوانها را آگاه کنید. جوانهایی که الآن پیش شما هستند‏‎ ‎‏برایشان صحبت کنید؛ آگاه کنید بفهمانید به ایشان که احتراز کنند‏‎ ‎‏از این دسته ای که الآن افتاده اند توی ایران و دارند خرابکاری‏‎ ‎‏می کنند. و این خرابکاری حتماً بدانید که به نفع دیگران است و‏‎ ‎‏اینها از عمال غیر هستند؛ منتها به این صورت درآمدند.(366)‏

27/11/57

*  *  *

‏ ‏

افشای مخالفانِ اجرای احکام اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏بیدار کنید مردم را، هوشیار کنید مردم را؛ توی این کارخانه ها‏‎ ‎‏اشخاص مطلع، اشخاص بافهم از علما و غیره بروند آنجاها با‏‎ ‎‏مردم صحبت کنند؛ بفهمانند که اینها چه اشخاصی هستند. اینها‏‎ ‎‏اشخاصی بودند که بزرگانشان در خود دربار خدمت می کردند،‏‎ ‎‏حالا آمدند این حرفها را می زنند! حالایی که این ملت پابرهنه این‏‎ ‎‏پیروزی را برد، از اطراف دارند هجوم می آورند و می آیند به ایران‏‎ ‎‏برای اینکه در این سفره شریک باشند! ... باید به مردم اینها را‏‎ ‎‏فهماند. و ما می بینیم بعضی از اشخاص خیلی مبتذل از خارج‏‎ ‎‏آمدند و اینجا صحبت می کنند و در رادیو صحبت آنها را می کنند‏‎ ‎‏که اسلام نمی شود پیاده بشود. خوب غلط می کند این آدم که این‏‎ ‎‏حرف را می زند! باید در مساجد بگویید که حق این مطالب از برای‏‎ ‎‏آنها نیست؛ چه می دانید اسلام چه است؟! اینها رفتند در خارج‏‎ ‎‏خوابیدند، ملت ما پیش برده، حالا آمدند به این خیالات افتادند که‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 195

‏یک چیزی دست آنها بیاید! باید اینها را علمای اعلام در مساجد‏‎ ‎‏بگویند.‏

‏     اسلام قابل پیاده شدن است. اگر اسلام قابل پیاده شدن نباشد‏‎ ‎‏پس ما بگوییم خدای تبارک و تعالی نقص داشته در احکامش!‏‎ ‎‏هان؟! البته اسلام جلوگیری از مفاسد می کند، جلوگیری از ... اگر‏‎ ‎‏مقصود از اینکه حالا نمی شود اسلام را در حالا پیاده کرد، مقصود‏‎ ‎‏این است که باید سینماهای ما با همان زنهای لخت و با همان‏‎ ‎‏کارهای زشت باید بشود، البته اسلام با اینها مخالف است؛ اما‏‎ ‎‏اسلام با همۀ ترقیات موافق است، با همۀ پیشرفتها موافق است.‏‎ ‎‏اسلام برای پیشرفت آمده، برای ترقی آمده. این حرفهایی که‏‎ ‎‏بعضیها حالا آمدند می زنند، اینها را باید آقایان از آن جلوگیری‏‎ ‎‏کنند تا تکرار نشود؛ و از فعالیتهایی که بر ضد اسلام الآن دارد‏‎ ‎‏می شود، باز باید خود آقایان اشخاص را انتخاب کنند بفرستند در‏‎ ‎‏این جاهایی که اینها می روند و با مردم صحبت کنند؛ مردم را بیدار‏‎ ‎‏کنند.(367)‏

7/12/57

*  *  *

‏ ‏

مقابله با مخالفین به وسیلۀ صحبت

‏ ‏

‏ ‏

‏آقا شما نشسته اید که چهار تا کمونیست بیایند در دانشگاه و قبضه‏‎ ‎‏کنند دانشگاه را؟! شما مگر کمتر از آنها هستید؟ عدد شما بیشتر از‏‎ ‎‏آنهاست؛ حجت شما بالاتر از آنهاست. شما این مسائل را که‏‎ ‎‏بگویید، خیانت اینها را می توانید واضح بکنید در آن مکان، در‏‎ ‎‏دانشگاه. خیانتشان را می توانید واضح بکنید که خودشان بگذارند‏‎ ‎‏بروند. بایستید، صحبت کنید. بگویید آقا، خوب بیایید یکی یکی‏‎ ‎‏بگویید ببینم شما چکاره هستید آمده اید توی دانشگاه دارید‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 196

‏اخلال می کنید؟ می خواهید چه بکنید؟ می خواهید درس بگویید‏‎ ‎‏برایمان؟ شما کار خودتان را اول حساب بکنید که چکاره هستید‏‎ ‎‏توی این مملکت. شما از اهل این مملکت هستید، یا عمال غیر‏‎ ‎‏هستید خودتان را به ما می چسبانید؟ بایستید آقا بگویید. البته باید‏‎ ‎‏اشخاصی هم که گوینده هستند بیایند در دانشگاه و من پیشنهاد‏‎ ‎‏می کنم که آقای آقا سید علی آقا بیایند، خامنه ای. شما ممکن است‏‎ ‎‏که بروید پیش ایشان از قول من بگویید ایشان بیایند به جای آقای‏‎ ‎‏مطهری. بسیار خوب است ایشان، فهیم است؛ می تواند صحبت‏‎ ‎‏کند؛ می تواند حرف بزند.‏

‏     در هر صورت عمده، فعالیت خود شماهاست. مرحوم‏‎ ‎‏مدرس، خدا رحمتش کند ـ مردی بود که ملک الشعرا گفته بود از‏‎ ‎‏زمان مغول تا حالا مثل مدرس کسی نیامده ـ می گفت که بزنید که‏‎ ‎‏بروند از شما شکایت کنند؛ نه بخورید و بروید شکایت کنید! من‏‎ ‎‏رفتم پیشش ـ خدا رحمتش کند ـ اخوی ما نوشته بود به من که یک‏‎ ‎‏نفری است اینجا رئیس غله است. آن وقت یک رئیس غلۀ زمان‏‎ ‎‏رضاشاه بود. به من نوشت که بروید به آقای مدرس بگویید که این‏‎ ‎‏مرد آدم فاسدی است. دو تا سگ دارد یکی اش را اسمش را‏‎ ‎‏«سید» گذاشته، یکی اش را «شیخ»! شما بروید ‏‏[‏‏بگویید‏‏]‏‏ که این را‏‎ ‎‏از اینجا بیرونش کنند. من رفتم به ایشان گفتم. گفت بکُشیدش!‏‎ ‎‏گفتم آخر چطور بکشیم؟ گفت من می نویسم بکشیدش. گفتم آخر‏‎ ‎‏شما اینجا مأمور هستید، شما اینجا هستید، آنها آنجا نمی توانند.‏‎ ‎‏گفت چطور شد که وقتی قافله ها از گلپایگان می آیند عبور کنند و‏‎ ‎‏بروند به کمره می خواهند عبور کنند می فرستید لختشان می کنند،‏‎ ‎‏حالا نمی توانید بکشید یک کسی را؟!‏

‏     اینها تودهنی می خواهند آقا! عدد شما زیادتر است؛ حجت‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 197

‏شما بالاتر است؛ خیانت آنها واضح است. گفتن می خواهد.‏‎ ‎‏اجتماع بکنید، بگویید مطالب را. یک رئیس، یک معلم را که‏‎ ‎‏می بینید کمونیستی است بیرونش کنید از دانشگاه. من نمی گویم‏‎ ‎‏حالا جنگ بکنید با آنها، جنگ نمی خواهیم حالا بشود، اگر‏‎ ‎‏یکوقتی منتهی به این شد، به یک روز اینها را بیرونشان می کنیم! اما‏‎ ‎‏حالا نمی خواهیم یک جنگی بشود؛ می خواهیم حالا با ملایمت‏‎ ‎‏بشود؛ اما خوب، با صحبت. آنها صحبت می کنند؛ شما هم‏‎ ‎‏صحبت بکنید. شما ننشینید یکی دیگر برایتان صحبت بکند؛ یک‏‎ ‎‏روحانی بیاید صحبت کند؛ خودتان بروید، هر کدامتان می توانید،‏‎ ‎‏در مقابل آنها بایستید صحبت کنید. آن می گوید؛ شما هم بگویید.‏‎ ‎‏آن وقت یکی یکی انگشت بگذارید روی کارهایشان که تو این‏‎ ‎‏کاری که می کنی برای چیست؟ تو، تو تابع کی هستی که این کارها‏‎ ‎‏را می کنی؟ تو ایرانی هستی و این کار را می کنی، یا امریکایی‏‎ ‎‏هستی یا شوروی؟ یا برای آنها کار می کنی، یا برای ایران.(368)‏

23/3/58

*  *  *

‏ ‏

ایستادگی و بحث با مخالفان

‏ ‏

‏ ‏

‏اینها می خواهند دانشگاه را نگذارند آدم تویش پیدا بشود و شما‏‎ ‎‏جدیت کنید که آدم پیدا بشود. شما جدیت کنید که این اشخاصی‏‎ ‎‏که حالا افتاده اند توی دانشگاهها و دارند فساد می کنند، خودتان‏‎ ‎‏بیرونشان کنید. نیایید شکایت کنید که در دانشگاه یک کسی آمده‏‎ ‎‏و دارد حرف می زند. خوب، برو مقابلش بایست. بگو آقا تو چه‏‎ ‎‏می گویی؟(369)‏

25/3/58

*  *  *


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 198

‏ ‏

وظیفۀ مردم در نصیحت جوانان

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ما امروز تکلیفش این است که تمام افراد، تمام افراد ملت،‏‎ ‎‏چشم و گوششان را باز کنند و رفت و آمدهای آنها را کنترل کنند.‏‎ ‎‏اگر نشسته ملت که برای او پاسدارها فقط، کمیته ها فقط، دولت‏‎ ‎‏فقط، انجام وظیفه بدهد، این اشتباه است. همۀ افراد الآن‏‎ ‎‏موظف اند به اینکه این مسائل را تعقیب کنند. این خرابکارهایی که‏‎ ‎‏در گوشه ها خزیده اند و مشغول خرابکاری هستند و مع الأسف،‏‎ ‎‏جوانهای بی توجه ما را، دخترهای خردسال ما را، پسرهای‏‎ ‎‏خردسال ما را اغفال می کنند، باید پدر و مادر اینها توجه داشته‏‎ ‎‏باشند که آنها را، آنها به تباهی می کشند، برای اینکه آب گل آلود‏‎ ‎‏بشود، اگر بتوانند بهره بردارند و اگر نتوانند هم لا اقل این دیوار را‏‎ ‎‏خرابش کنند. تمام پدر و مادرها و اقوام و عشیره ها موظف اند که‏‎ ‎‏این بچه های گولخورده را، این پسرهای گولخورده را، این‏‎ ‎‏دخترهای گولخورده را، اینها را نصیحت کنند. اینها را از این کار که‏‎ ‎‏بر خلاف مسیر ملت است، بر خلاف مسیر اسلام است اینها را‏‎ ‎‏بازدارند از این کارها، ننشینند که بچه هایشان بروند در بین مردم و‏‎ ‎‏خرابکاری کنند و گرفتار بشوند و به جزای خودشان برسند و در‏‎ ‎‏آن دنیا هم به جزای خودشان برسند. نگذارند.(370)‏

11/4/60

*  *  *

‏ ‏

ارشاد فریب خوردگان گروهکها

‏ ‏

‏ ‏

‏مخالفان جمهوری اسلامی و ما و شما در داخل و خارج، دو قطب‏‎ ‎‏ابرقدرت جهانخوار و جوانان به صید کشیده شدۀ آنان، است.‏‎ ‎‏دشمنهای بزرگ اسلام و مسلمانان با صیدهای خودشان و‏‎ ‎‏بازیخوردگان مکتبشان شما را در خارج، و کشور شما را در داخل‏‎ ‎‏مورد هجوم تبلیغاتی وسیع و تسلیحاتی قرار داده و می دهند. ما در‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 199

‏اینجا و شما در خارج باید کوشش کنیم و جوانان گول خوردۀ خود‏‎ ‎‏را از دام این صیادان شیاد رهایی بخشیم. این نوجوانان بی خبر از‏‎ ‎‏دامهای گستردۀ بازیگران و سیاستبازان، آنچنان چشم و گوش بسته‏‎ ‎‏تسلیم آنان شده اند که تمام دروغها و تهمتهای آنان را به مقامات‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و به پاسداران انقلاب و به مسلمانان جانباز در‏‎ ‎‏راه اسلام و کشور، بی چون و چرا پذیرفته و خود را در راه سران‏‎ ‎‏دغلکار خود که با تباهی آنان برای خود و مطامع غیرانسانی خود‏‎ ‎‏بهره می گیرند، فدا می کنند و چشم و گوش بسته، خون ملت دلاور‏‎ ‎‏و شجاع را در راه سران از خدا بی خبر و در نتیجه برای امریکای‏‎ ‎‏جنایتکار نثار می کنند.‏

‏     شما جوانان عزیز هوشیار با دوستان داخل کشور خود دست‏‎ ‎‏به دست هم دهید و این نوباوگان بی خبر را ارشاد و از دام صیادان‏‎ ‎‏شیاد برهانید. و از وظایف دینی و ملی ما و شماست که تبلیغات‏‎ ‎‏بوقهای امریکایی و صهیونیستی را که با پخش دروغ و افترا‏‎ ‎‏می خواهند جمهوری اسلامی را لکه دار کرده و به انزوا بکشند‏‎ ‎‏خنثی کنیم و از جنایات شایعه سازان تا حد ممکن پرده برداریم و‏‎ ‎‏به ملت محروم خود که جرمی جز گرایش به اسلام و ارادۀ استقلال‏‎ ‎‏و آزادی ندارند، با تمام توان کمک کنیم.(371)‏

12/8/60

*  *  *

‏ ‏

افشای جرایم گروهکها

‏ ‏

‏ ‏

‏شما دوستان،‏‎[7]‎‏ به حسب وجدان و شرع مطهر موظفید هر قدر‏‎ ‎‏می توانید جرایم ایشان‏‎[8]‎‏ را فاش کنید و نگذارید جوانان که ذخایر‏‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 200

‏ملتند در دام آنان افتند. و شما بدانید که اگر ما در تحت لوای اسلام‏‎ ‎‏و پرچم توحید باشیم، از آسیب دشمنان مصون خواهیم بود.(372)‏

29/12/60

*  *  *

‏ ‏

رفع مهجوریت از اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏لازم است متعهدان و بیداران و دلسوزان برای غربت اسلام و‏‎ ‎‏مهجوریت این بعد در احکام اسلام، بویژه حج که این بعد در آن‏‎ ‎‏ظاهرتر و مؤثرتر است، با قلم و بیان و گفتار و نوشتار به کوشش‏‎ ‎‏برخیزند؛ خصوصاً در ایام مراسم حج، که پس از این مراسم عظیم‏‎ ‎‏انسانها می توانند در شهر و دیار خود با توجه به این بُعد عظیم‏‎ ‎‏مسلمانان و مظلومان جهان را بیدار، و برای خروج مظلومان جهان‏‎ ‎‏از تحت فشارهای روز افزون ستمگران مدعی حمایت از صلح به‏‎ ‎‏حرکت وادارند.(373)‏

4/6/63

*  *  *

‏ ‏

نهی از منکر مرتکبان کارهای انحرافی

‏ ‏

‏ ‏

‏بر تمام حجاج محترم، خصوصاً رؤسای کاروانها و روحانیون محترم‏‎ ‎‏و اشخاص هوشیار، لازم است تا با دقت بسیار مواظب حرکات و‏‎ ‎‏سکنات و رفتار حجاج باشند؛ و به مجرد رؤیت یک امر انحرافی‏‎ ‎‏طرف را نهی کنند. و اگر دیدند اصرار دارد و در صدد فساد است، به‏‎ ‎‏نحوی که به ملایمت و موعظۀ حسنه نزدیکتر است از آن جلوگیری‏‎ ‎‏نمایند؛ و به دیگران هشدار دهند که او را از صفوف خود خارج کنند.‏‎ ‎‏و متوجه باشند که گاهی مفسدان می خواهند جار و جنجال و تشنج‏‎ ‎‏ایجاد کنند. باید از این گونه امور ‏‏احتراز نمایند.(374)‏

4/6/63


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 201

‏ ‏

افشای حرکتهای تفرقه افکنانه

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز که نسیم بیداری در سراسر جهان وزیدن گرفته و توطئه های‏‎ ‎‏فریباگر ستمکاران تا حدودی فاش شده است، وقت آن است که‏‎ ‎‏دلسوختگان واقعی مظلومان از هر قوم و قبیله و در هر مرز و بوم با‏‎ ‎‏قلم و بیان و اندیشه و فکر از جنایات ستمگران در طول تاریخ سیاه‏‎ ‎‏آنان پرده بردارند و پرونده های تجاوز آنان را به ساکنین این‏‎ ‎‏سیاره ارائه دهند. و علما و دانشمندان سراسر جهان بویژه علما و‏‎ ‎‏متفکران اسلام بزرگ یکدل و یک جهت در راه نجات بشریت از‏‎ ‎‏تحت سلطۀ ظالمانۀ این اقلیت حیله باز و توطئه گر که با دسیسه ها و‏‎ ‎‏جنجالها سلطۀ ظالمانۀ خود را بر جهانیان گسترده اند، بپا خیزند و‏‎ ‎‏با بیان و قلم و عمل خود خوف و هراس کاذبی را که بر‏‎ ‎‏مظلومان سایه افکنده است بزدایند؛ و این کتابهایی را که اخیراً با‏‎ ‎‏دست استعمار که از آستین کثیف این بردگان شیطان منتشر شده و‏‎ ‎‏دامن به اختلاف بین طوایف مسلمین می زنند نابود کند و ریشۀ‏‎ ‎‏خلاف که سرچشمۀ همۀ گرفتاری مظلومان و مسلمانان است را‏‎ ‎‏برکند؛ و یکدل و یک سو بر این رسانه های گروهی که در‏‎ ‎‏بیشتر ساعات شب و روز به فتنه انگیزی و نفاق افکنی و‏‎ ‎‏دروغ پردازی و شایعه سازی عمر خود را می گذرانند پرخاش‏‎ ‎‏کنند و بر سرچشمۀ تروریزم که از کاخ سفید می جوشد‏‎ ‎‏بشورند.(375)‏

22/11/63

*  *  *

‏ ‏

امر به معروف عملی

‏ ‏

‏ ‏

‏شما اگر چنانچه فرض کنید در یک سفارتخانه ای هستید،‏‎ ‎‏می خواهید عمل بکنید، باید خودتان آن کاری ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که به شما‏‎ ‎‏محول شده خوب عمل کنید، به دیگران کار نداشته باشید. بله، اگر‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 202

‏که آنها خلاف کردند، شما نهی شان کنید.(376)‏

8/5/64

*  *  *

‏ ‏

امر به معروف تارک نماز

‏ ‏

‏ ‏

‏س ـ ‏‏[‏‏چندین سال است که ازدواج کرده ام، خودم خیلی دنبال‏‎ ‎‏مسائل دینی و شرعی هستم و مقلّد امام می باشم، ولی متأسفانه‏‎ ‎‏همسرم زیاد به مسائل دینی اهمیت نمی دهد و بعضی اوقات پس‏‎ ‎‏از خیلی سروصدا یک دفعه نماز می خواند و چند دفعه نمی خواند‏‎ ‎‏و این امر مرا زیاد رنج می دهد، در اینجا وظیفۀ من چیست؟‏

‏1. آیا خوردن غذایی که او درست می کند، از نظر شرعی جایز‏‎ ‎‏است؟‏

‏2. آیا در این مورد، در روز قیامت، من مسئول نیستم؟‏

‏3. آیا در اثر بی توجهی او به دین، باید او را طلاق داد؟‏‏]‏

‏ج ـ ‏‏اگر منکر خدا یا رسول یا یکی از ضروریات دین نیست، پاک‏‎ ‎‏است و باید او را امر به معروف کنید و اگر مؤثر نباشد، شما معذور‏‎ ‎‏هستید و لازم نیست طلاق دهید و اختیار طلاق در دست خود‏‎ ‎‏شماست.(377)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

ارشاد خویشاوندان

‏ ‏

‏ ‏

‏س ـ ‏‏[‏‏اگر ارحام انسان مرتکب فسق علنی شوند، به طوری که‏‎ ‎‏معاشرت با آنها انسان را نیز در معرض گناه قرار دهد، آیا باز هم‏‎ ‎‏معاشرت با آنان واجب است؟‏‏]‏

‏ج ـ ‏‏باید سعی کند در گناه واقع نشود؛ بلکه آنان را ارشاد نماید.‏‏(378)‏

‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 203

‏ ‏

ارشاد مخالفان جمهوری اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏س ـ ‏‏[‏‏دوستی با کسی که مسلمان است و فرایض دینی خود را نظیر‏‎ ‎‏نماز و روزه انجام می دهد، ولی اعتقادی به ولایت فقیه و رهبری‏‎ ‎‏امام خمینی و به دولت جمهوری اسلامی ایران ندارد و طرز فکر‏‎ ‎‏التقاطی دارد، آیا لازم است با مباحثات، امر به معروف و نهی از‏‎ ‎‏منکر را انجام داد؟ یا قطع رابطه کنیم؟‏‏]‏

‏ج ـ ‏‏او را ارشاد نمایید.(379)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

نهی از منکر در برابر گناهان

‏ ‏

‏ ‏

‏س ـ ‏‏[‏‏مدتی است در مغازۀ دوخته فروشی مشغول به کار هستم،‏‎ ‎‏]‏‏صاحب‏‏]‏‏ مغازه قسمهای ناروا و دروغهای بیجا برای فروختن‏‎ ‎‏جنس خود می خورد، آیا از نظر شرعی اشکال دارد من آنجا کار‏‎ ‎‏کنم یا نه؟ در ضمن جای دیگری برای کار کردن ندارم، آیا شریک‏‎ ‎‏جرم او هستم یا نه؟‏‏]‏

‏ج ـ ‏‏کار کردن در آنجا اشکال ندارد؛ ولی دروغ گفتن و قسم دروغ‏‎ ‎‏حرام است او را نهی از منکر نمایید.(380)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

وظیفۀ امر و نهی شوهر نسبت به زن

‏ ‏

‏ ‏

‏س ـ ‏‏[‏‏اگر زنی در زندگی اولاً اطاعت از شوهر نکرد؛ ثانیاً برای‏‎ ‎‏شوهرش ارزش قائل نبود؛ ثالثاً اسرار زندگی را در همه جا فاش‏‎ ‎‏نمود؛ رابعاً در زندگی مرتب دروغ گفت، تکلیف مرد از نظر‏‎ ‎‏شرعی با چنین زنی چیست؟‏‏]‏

‏ج ـ ‏‏باید او را امر به معروف و نهی از منکر نمایید؟(381)‏

‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 204

‏ ‏

وظیفۀ شوهر در برابر نماز زن

‏ ‏

‏ ‏

‏س ـ ‏‏[‏‏زنی که به مسائل شرعی مثل نماز و دیگر مسائل بی اهمیت‏‎ ‎‏باشد ـ بخصوص نماز صبح را هیچ گاه به پا نمی دارد ـ وظیفۀ‏‎ ‎‏شرعی شوهر او چیست؟‏‏]‏

‏ج ـ ‏‏باید او را امر به معروف نمایید و به خواندن نماز وادارش‏‎ ‎‏کنید.(382)‏

‏ ‏

*  *  *


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 205

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 206

  • )) مراد، اهالی کرمان است.
  • )) خطاب به روحانیون.
  • )) قصص / 5.
  • )) خطاب به دانشجویان ایرانی و ایرانیان خارج از کشور.
  • )) هر کس نفسی را زنده کند، همانند آن است که همۀ انسانها را زنده کرده است (مائده / 32).
  • )) گروههای ضد انقلاب.
  • )) دانشجویان انجمن اسلامی خارج از کشور.
  • )) منافقان.