بخش سوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر
فصل سوم: مرتبۀ اقدام و انکار عملی
نمونه های اقدام عملی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1407

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

نمونه های اقدام عملی

نمونه های اقدام عملی

‏ ‏

استقامت در برابر خلاف شرع

‏ ‏

‏شما آقایان محترم، در هر مقامی که هستید، با کمال متانت و‏‎ ‎‏استقامت در مقابل کارهای خلاف شرع و قانون این دستگاه‏‎[1]‎‎ ‎‏بایستید. از این سرنیزه های زنگ زده و پوسیده نترسید؛ این‏‎ ‎‏سرنیزه ها بزودی خواهد شکست.(396)‏

7/12/41

*  *  *

‏ ‏

جلوگیری از دانشگاه به نام اسلامی

‏ ‏

‏با قرآن، اسلام را شکست دادند.‏

‏     مگر می شود با دانشگاه اسلامی، اسلام را شکست داد. مگر‏‎ ‎‏ما می گذاریم شما «دانشگاه اسلامی» درست کنید. ما تفسیق‏‎ ‎‏می کنیم آنکه وارد بشود در آن دانشگاه؛ بین ملت از بین خواهد‏‎ ‎‏رفت. مگر اینها می توانند که اسلام و مسلمین و علمای اسلام را‏‎ ‎‏تحت وزارت فرهنگ قرار بدهند؟ غلط می کند آن وزارت فرهنگی‏‎ ‎‏که دخالت در امر دیانت و اسلام می کند. مگر ما می گذاریم این‏‎ ‎‏مطالب بشود.(397)‏

26/1/43

*  *  *

‏ ‏

کمک به آمران به معروف و ناهیان از منکر

‏ ‏

‏[‏‏محضر مبارک حضرت آیت اللّه العظمی خمینی ـ دام جهاده ـ بعد‏‎ ‎‏عرض التحیة والسلام؛ با توجه به فتاوی حضرت آیت اللّه در رسالۀ‏‎ ‎‏شریفۀ توضیح المسائل در ابواب جهاد و امر به معروف و نهی از‏‎ ‎‏منکر، و با توجه به بیانات آن حضرت در موارد عدیده راجع به‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 211

‏وظیفۀ شرعی و عرفی همگان، از محضر مبارک استفتاء می شود که‏‎ ‎‏آیا می توان از وجوه شرعیه برای کمک به مخارج خانوادۀ زندانیان‏‎ ‎‏سیاسی استفاده کرد یا خیر؟ و در صورت اجازه، وجوه شرعیۀ‏‎ ‎‏مذکور در کدام صنف از اصناف قرار خواهند داشت، و حدود این‏‎ ‎‏اجازه تا چه میزان است؟ والسلام علیکم و علی عباداللّه الصالحین.‏‏]‏

‏بسم اللّه الرحمن الرحیم‏

‏     اشخاصی که به حسب وظیفۀ شرعیۀ الهیه و برای حفظ اسلام‏‎ ‎‏و احکام مقدسۀ آن و صیانت کشورهای اسلامی از سلطۀ اجانب‏‎ ‎‏ـ خذلهم اللّه تعالی ـ قیام به امر به معروف و نهی از منکر با شرایط‏‎ ‎‏مقررۀ آن نموده اند و برای آنها در این انجام وظیفه گرفتاری از قبیل‏‎ ‎‏حبس یا قتل پیش آمده است و خانوادۀ آنها محتاج به کمک و‏‎ ‎‏سرپرستی هستند، مؤمنین از هر طبقه موظفند که با کمال حفظ‏‎ ‎‏احترام آنها به کمک و پشتیبانی آنها قیام کنند، و حاضر نشوند به‏‎ ‎‏خانوادۀ برادران غیرتمند خود سخت بگذرد. و مجازند تا ثلث از‏‎ ‎‏سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ را در این مورد صرف کنند.(398)‏

26/8/50

*  *  *

‏ ‏

وظیفۀ ملت و ارتش در بازداری شاه

‏ ‏

‏ ‏

‏من از این خدمتگزار بی چون و چرای امریکا برای جهان اسلام‏‎ ‎‏احساس خطر می کنم. اکنون بر ملت محترم ایران است که این‏‎ ‎‏جبار را از این جنایات باز دارند، و بر ارتش ایران و صاحب منصبان‏‎ ‎‏است که بیش از این تن به ذلت ندهند و برای استقلال وطن خود‏‎ ‎‏چاره جویی کنند.(399)‏

22/7/52

*  *  *


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 212

‏ ‏

کوشش در سرنگونی دولت پهلوی

‏ ‏

‏ ‏

‏از رژیم غیراسلام و غیر اسلامی که در رأس آن رژیم منحط پهلوی‏‎ ‎‏است تبرّا کنید؛ و با کمال صراحت مخالفت خود را اظهار و در‏‎ ‎‏سرنگون کردن آن کوشا باشید.(400)‏

24/11/56

*  *  *

‏ ‏

وظیفۀ ارتش در برکندن ریشۀ ستم 

‏ ‏

‏ ‏

‏ارتش وطنخواه ایران! شما دیدید که ملت با شما دوست و شما را‏‎ ‎‏گلباران می کند. و می دانید که این چپاولگران برای ادامۀ ستمگری،‏‎ ‎‏شما را آلت قتل برادران خود قرار داده اند، به دیگر برادران ارتشی‏‎ ‎‏خود که شاه را رها کرده اند و در پشتیبانی مردم، به دشمن حمله‏‎ ‎‏نموده اند بپیوندید، و به پاخیزید و نگذارید ملت شما نابود و‏‎ ‎‏برادران و خواهران شما به خاک و خون کشیده شوند. نام خود را‏‎ ‎‏در تاریخ که به سود ملت ایران به راه خود ادامه می دهد، هر چه‏‎ ‎‏زودتر ثبت کنید و ریشۀ خیانت و ظلم را بکنید.(401)‏

18/6/57

*  *  *

‏ ‏

لزوم مخالفت ارتش با شاه

‎ ‎

‏ ‏

‏سلام اینجانب را به رؤسای محترم ارتش برسانید، و به نیروهای‏‎ ‎‏زمینی، دریایی و هوایی پس از تحیت و سلام بگویید ایران کشور‏‎ ‎‏شماست و ملت ایران ملت شماست؛ به ملت بپیوندید. من‏‎ ‎‏می دانم بسیاری از شما به ملت و کشور اسلام وفادار هستید و‏‎ ‎‏از این کشتارها و غارتگریهای شاه خائن و بستگانش و جنایتکاران‏‎ ‎‏بین المللی ناراحت هستید. گاهی مطالب شما به من می رسد. ملت‏‎ ‎‏شما لحظات حساسی را می گذراند و شما بیشتر از دیگران پیش‏‎ ‎‏خدای بزرگ و ملت شجاع و نسلهای آتیه مسئول هستید؛ همتی‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 213

‏دلاورانه کنید و زنجیرهای اسارت را پاره کنید و مجال به این‏‎ ‎‏خائن به اسلام ندهید، و سرفرازی را برای خود و ملت خود بیمه‏‎ ‎‏کنید. خداوند تعالی مددکار خدمتگزاران به اسلام و کشور‏‎ ‎‏است.(402)‏

4/8/57

*  *  *

‏ ‏

سرپیچی از دستورات دولت

‏ ‏

‏ ‏

‏نهضت با شیوه های گوناگون؛ مخصوصاً اعتصابات در همۀ ادارات‏‎ ‎‏و دستگاههای دولتی باید ادامه داشته باشد. دولت نظامی ایران‏‎ ‎‏غاصب و مخالف قانون است و بر ملت است که از آن اطاعت‏‎ ‎‏نکنند، و به سرپیچی و کارشکنی تا حد فلج نمودن دستگاههای‏‎ ‎‏دولتی پیش رود.(403)‏

16/8/57

*  *  *

‏ ‏

قتل چماق به دستان

‏ ‏

‏ ‏

‏این چماق به دستان‏‎[2]‎‏ واجب القتلند؛ همه شان را باید کشت.‏‎ ‎‏هرکس پیدا کند این چماق به دست هایی که مفسد فی الارض‏‎ ‎‏هستند و در زمین دارند فساد می کنند، هر که یکی از اینها را پیدا‏‎ ‎‏کرد بکشد او را.(404)‏

25/9/57

*  *  *

‏ ‏

‏ملت شریف باید تا نتیجۀ نهایی، دست از مبارزات پرشور خود‏‎ ‎‏برندارند، که نمی دارند. باید به اعتصابات و تظاهرات ادامه دهند و‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 214

‏ ‏

دفاع در برابر چماق به دستان

‏ ‏

‏ ‏

‏در صورتی که چماق به دستان و یا مفسدین به آنان حمله کردند،‏‎ ‎‏می توانند دفاع از خود کنند اگر چه منتهی به قتل آنان شود. از‏‎ ‎‏خداوند تعالی نصرت اسلام و مسلمین و نابودی مخالفین ملت‏‎ ‎‏شریف را خواهانم.(405)‏

‏ ‏

‏ ‏

22/10/57

*  *  *

‏ ‏

قیام در برابر دولت بختیار

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ایران باید تظاهر کنند بر ضداین دولت،‏‎[3]‎‏ و بر آنها لازم است‏‎ ‎‏که برخلاف این دولت مثل دولتهای سابق قیام کنند و تظاهرات‏‎ ‎‏بکنند و این دولت را ساقط کنند؛ چنانچه ساقط است.(406)‏

24/10/57

*  *  *

‏ ‏

وظیفۀ ارتش و دولت افغانستان

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت افغانستان از ایران عبرت بگیرد، و این فاسدها را ـ که مردم را‏‎ ‎‏به خون و خاک می کِشند ـ به سر جای خودشان بنشانند. ارتش‏‎ ‎‏افغانستان به ملت بپیوندد. حکم اسلام است. ادارات دولتی‏‎ ‎‏افغانستان همان طوری که ادارات ما به ملت پیوستند به ملت‏‎ ‎‏بپیوندند؛ ژاندارمری آنجا به ملت بپیوندد و این فاسد‏‎[4]‎‏ را بیرون‏‎ ‎‏کند.(407)‏

26/5/58

*  *  *

‏ ‏

پشتیبانی از ملت افغانستان

‏ ‏

‏ ‏

‏ما بار دیگر پشتیبانی بیدریغ خود را از برادران مسلمان و مظلوم‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 215

‏افغانی اعلام می داریم و اشغال اشغالگران را شدیداً محکوم‏‎ ‎‏می نماییم. ما مسلمانیم و شرق و غرب برایمان مطرح نیست. ما از‏‎ ‎‏مظلوم دفاع می کنیم و بر ظالم می تازیم. این یک وظیفۀ اسلامی‏‎ ‎‏است.(408)‏

‏ ‏

‏ ‏

15/11/58

*  *  *

‏ ‏

پشتیبانی از مردم لبنان و فلسطین

‏ ‏

‏ ‏

‏دست امریکا و سایر ابرقدرتها تا مِرْفق به خون جوانان ما و سایر‏‎ ‎‏مردم مظلوم و رزمندۀ جهان فرو رفته است. ما تا آخرین قطرۀ خون‏‎ ‎‏خویش با آنان شدیداً می جنگیم؛ چرا که مرد جنگیم. ما انقلابمان‏‎ ‎‏را به تمام جهان صادر می کنیم؛ چرا که انقلاب ما اسلامی است. و‏‎ ‎‏تا بانگ لا اله الا اللّه و محمد رسول اللّه بر تمام جهان طنین نیفکند‏‎ ‎‏مبارزه هست. و تا مبارزه در هر جای جهان علیه مستکبرین هست‏‎ ‎‏ما هستیم. ما از مردم بی پناه لبنان و فلسطین در مقابل اسرائیل دفاع‏‎ ‎‏می کنیم.(409)‏

22/11/58

*  *  *

‏ ‏

وظیفۀ ملت عراق در قطع رژیم بعث

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت شریف عراق! شما اخلاف آنان هستید که انگلیس را از عراق‏‎ ‎‏راندند؛ بپا خیزید و قبل از آنکه این رژیم فاسد همه چیز شما را‏‎ ‎‏تباه کند، دست جنایتکار او را از کشور اسلامی خود قطع کنید. ای‏‎ ‎‏عشایر فُرات و دجله! همه با هم و با همۀ ملت اتحاد کنید و این‏‎ ‎‏ریشۀ فساد را قبل از آنکه فرصت از دست برود، قلع و قمع نمایید،‏‎ ‎‏و برای خدا دفاع از کشور اسلامی خود و از اسلام مقدس نمایید‏‎ ‎‏که خدا با شماست.‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 216

‏     ای ارتش عراق! اطاعت از این مخالف اسلام و قرآن نکنید و به‏‎ ‎‏ملت بگرایید و دست امریکا را که از آستین صدام بیرون آمده‏‎ ‎‏است قطع کنید و بدانید اطاعت از این سفاک، مخالفت با خدای‏‎ ‎‏متعال است و جزای آن عار و نار است.(410)‏

18/1/59

*  *  *

‏ ‏

وظیفۀ ملت عراق در اخراج صدام

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت عراق باید بدانند که این جرثومۀ فساد همان طوری دارد با‏‎ ‎‏شما عمل می کند که محمدرضا با ایران عمل می کرد. ما محمدرضا‏‎ ‎‏را بیرون کردیم و شما هم باید این شخص را بیرون بکنید از عراق.‏‎ ‎‏تا قیام نکنید و تا مقابله نکنید با این جرثومۀ فساد، این می خواهد‏‎ ‎‏اسلام را از بین ببرد و می خواهد عربیّت را به خیال خودش ـ آن‏‎ ‎‏هم نه اینکه واقعاً عقیده دارد به او ـ می خواهد او را جانشین کند و‏‎ ‎‏همچو خیالی هم ندارد. می خواهد امریکا را دستش را باز‏‎ ‎‏کند.(411)‏

31/6/59

*  *  *

‏ ‏

وظیفۀ ملت عراق در نابودی حزب بعث

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت عراق باید با تمام قوا، کوشش کنند که این شخص فاسد را از‏‎ ‎‏بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح‏‎ ‎‏اسلام و قرآن دارند عمل می کنند، آنها را از بین ببرند.(412)‏

31/6/59 

*  *  *

‏ ‏

لزوم قیام برای اسلام و کشور اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ای ملت عراق! که جنایات این مزدوران را چشیده و می چشید‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 217

‏همچون ملت رزمندۀ ایران بپا خیزید و انقلاب کنید و از این حزب‏‎ ‎‏کافر هراسی نکنید؛ و بدانید اگر به اینان مهلت دهید و فرصت پیدا‏‎ ‎‏کنند اسلام را محو و آثار آن را از بین می برند. اینان با اسلام دشمن‏‎ ‎‏هستند. امریکا و بستگان و نوکران آن از اسلام سیلی خورده و با‏‎ ‎‏اسلام به دشمنی برخاسته اند. شما از «عفلق»ها و «صدام»ها و‏‎ ‎‏«سادات»ها توقع نداشته باشید که دست از دشمنی با اسلام‏‎ ‎‏بردارند. و هان ای علمای اعلام و مشایخ اهل سنت و خطبا عظام و‏‎ ‎‏روشنفکران مسلمان عراق! مردم را بیدار کنید و برای اسلام و‏‎ ‎‏حفظ کشورهای اسلامی قیام کنید که خداوند معین شماست.(413)‏

‏ ‏

‏ ‏

12/7/59

*  *  *

‏ ‏

استفاده از فرصت برای غلبۀ حزب خدا بر حزب شیطان

‏ ‏

‏ ‏

‏این جنگ به شما ملت غیور فرصت می دهد که سکوت را شکسته‏‎ ‎‏وبا فریاد اللّه اکبر بپاخیزید و دشمنان اسلام و قرآن رابه سزای‏‎ ‎‏خودشان برسانید.‏

‏     ای جوانان دانشگاهی، ای دانشجویان عزیز، به فریاد کشور و‏‎ ‎‏اسلام و ملت خودتان برسید و قهرمانانه قیام کنید که فرج شما‏‎ ‎‏نزدیک و حزب خدا بر حزب شیطان غلبه می کند. و ای عشایر‏‎ ‎‏دلیر دجله و فرات، فرصت را از دست ندهید و دشمن اسلام و‏‎ ‎‏میهن عزیز خودتان را با قیام قهرمانانه از پای درآورید و دیْن‏‎ ‎‏خودتان را به اسلام و قرآن مجید ادا کنید که با از دست دادن‏‎ ‎‏فرصت بدبختیها به شما روی خواهد آورد.(414)‏

24/7/59

*  *  *

‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 218

‏ ‏

اخراج مستشاران بیگانگان 

‏ ‏

‏ ‏

‏تا کی باید مستشاران امریکا و شوروی به ما حکومت کنند؟ تا کی‏‎ ‎‏باید یک گروهبان شوروی، یک گروهبان انگلیسی، یک گروهبان‏‎ ‎‏امریکایی بیاید و به ارتش ما حکومت کند؟ ما آنها را بیرون کردیم،‏‎ ‎‏شما هم بیرون کنید، سایر ممالک اسلامی هم بیرون کنند. ما‏‎ ‎‏آنهایی که تشتت ایجاد می کنند در ایران به جای خودشان‏‎ ‎‏نشانده ایم و می نشانیم. سایر ممالک اسلامی هم مکلفند به اینکه‏‎ ‎‏آنهایی که برخلاف اسلام، برخلاف دستور قرآن، برخلاف‏‎ ‎‏دستورات نبی اسلام ایجاد تشتت می کنند، آنها را بگیرند و بیرون‏‎ ‎‏کنند و از بین ببرند.(415)‏

16/8/59

*  *  *

‏ ‏

وجوب قیام بر مردم مصر و عراق

‏ ‏

‏ ‏

‏واجب است بر زن و مرد مصری که قیام کنند و این حکومت فاسد‏‎ ‎‏را، که از اول اعلام جنگ با اسلام داده است، سرکوب کنند. و زن و‏‎ ‎‏مرد عراق ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‏ قیام کنند و این شخص فاسد را، که از اول با اسلام‏‎ ‎‏مخالف بود، لکن خودش را به اسلام می بندد برای اینکه مردم را‏‎ ‎‏اغفال کند ـ و ما حزب بعث عراق را می شناسیم و می دانیم که اینها‏‎ ‎‏به اسلام عقیده ندارند و دشمن اسلامند و اسلام را خار راه‏‎ ‎‏خودشان می دانند ـ بر همۀ ملت عراق است که قیام کنند و این‏‎ ‎‏جرثومۀ فساد را از بین ببرند.(416)‏

26/7/60

*  *  *

‏ ‏

لزوم رد توافق با اسرائیل

‏ ‏

‏ ‏

‏به دولتهای کشورهای اسلامی هشدار می دهم که از اشتباهات‏‎ ‎‏گذشته دست بردارند و با یکدیگر دست برادری دهند و با خضوع‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 219

‏در مقابل خداوند تعالی و اتکال به قدرت اسلام، دست ظالمانۀ‏‎ ‎‏جباران و غارتگران جهانخوار خصوصاً امریکا را از منطقه کوتاه‏‎ ‎‏کنند، و این توافق امریکایی، صهیونیستی، لبنانی را که سلطۀ‏‎ ‎‏امریکا را در منطقه استوارتر و اسرائیل را بر کشور اسلامی لبنان و‏‎ ‎‏سپس از آن بر سایر کشورهای اسلامی و عربی چیره خواهد کرد،‏‎ ‎‏محکوم و عملاً نقض نمایند.(417)‏

‏ ‏

‏ ‏

15/3/62

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 220

  • )) رژیم پهلوی.
  • )) گروهی از مزدوران رژیم پهلوی بودند که به مردم حمله می کردند.
  • )) دولت بختیار، آخرین نخست وزیر شاه.
  • )) نورمحمد تره کی، رئیس جمهور دست نشاندۀ روسها در افغانستان.