بخش سوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر
فصل چهارم: رعایت مراتب در امر و نهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1410

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم: رعایت مراتب در امر و نهی

‏ ‏

فصل چهارم: رعایت مراتب در امر و نهی

‏ ‏

معرفی کارشکنان پس از ارشاد

‏ ‏

‏ ‏

‏س ـ ‏‏[‏‏افرادی در ادارات هستند که انسان احساس می کند با انقلاب‏‎ ‎‏میانه ای ندارند و فقط ظاهر خود را عوض کرده و احتمالاً گاهی‏‎ ‎‏اوقات هم کارشکنی می کنند، آیا معرفی اینطور افراد به مقامات‏‎ ‎‏ذی صلاح مملکت از نظر شرعی اشکال ندارد؟ رفت و آمد‏‎ ‎‏خانوادگی با آنان چه صورتی دارد؟‏‏]‏

‏ج ـ ‏‏در صورتی که کارشکنی بکند، بعد از ارشاد، معرفی او اشکال‏‎ ‎‏ندارد.(439)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

ترک معاشرت از درجات نهی از منکر

‏ ‏

‏س ـ ‏‏[‏‏معاشرت با افرادی که عمل حرامی چون مشروب خواری‏‎ ‎‏و... انجام داده اند، چگونه است؟‏‏]‏

‏ج ـ‏‏ با مراعات شرایط مقررّه نهی از منکر نمایند و ترک معاشرت‏‎ ‎‏یکی از درجات نهی از منکر است.(440)‏

‏ ‏

*  *  *


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 229

‏ ‏

معرفی روحانی نمایان به مسئولان 

‏ ‏

‏ ‏

‏س ـ ‏‏[‏‏روحانی نمایانی که امریکا و یا دولتهای دست نشانده امریکا‏‎ ‎‏و دیگر دولتهای کفر را با توجیهی که دارند، علناً تأیید می کنند، آیا‏‎ ‎‏جایز است که با چنین افرادی مبارزه شود و در مجالس و محافل از‏‎ ‎‏خط سیاسی آنان انتقاد شود تا به رسوایی کشیده شوند و عوام‏‎ ‎‏مردم، فریب آنان را نخورند؟‏‏]‏

‏ج ـ‏‏ موارد مختلف است و ممکن است اشخاص مزبور را به‏‎ ‎‏مقامات جمهوری اسلامی معرّفی کنند تا مسئولین اقدام مقتضی‏‎ ‎‏معمول دارند.(441)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

غیبت متجاهر از مراتب نهی از منکر 

‏ ‏

‏ ‏

‏غیبت متجاهر به فسق، گرچه جایز است؛ بلکه در بعضی موارد که‏‎ ‎‏موجب ردع او شود واجب است و از مراتب نهی از منکر به شمار‏‎ ‎‏می آید.(442)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

رعایت شرایط در قیام

‏ ‏

‏ ‏

‏حالا شاید اشخاص غافل این نکته در ذهنشان باشد که خوب‏‎ ‎‏بود حضرت وقتی جای پای خودش را محکم می کرد، معاویه‏‎ ‎‏را خلع کند؛ ولکن اشتباه است. لهذاوقتی ملاحظه فرمودند‏‎ ‎‏یک حکومت جائر می خواهد حکومت کند، قیامْ وظیفۀ الهی‏‎ ‎‏بود و عمل فرمودند. همین طور ائمه معصومین قیام کردند ولو‏‎ ‎‏با عدۀ کم، تا کشته شدند و اقامۀ فرائض نمودند؛ و هر‏‎ ‎‏کدام می دیدند قیام صلاح نیست، در خانه می نشستند و‏‎ ‎‏ترویج ‏‏[‏‏دین‏‏]‏‏ می کردند. این شیوه ای بود که از اول اسلام‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 230

‏بوده است.(443)‏

11/9/41

*  *  *

‏ ‏

نصیحت و مقابله با متجاوزان به اسلام و قوانین آن

‏ ‏

‏ ‏

‏کراراً تذکر داده شد که روحانیون نظری جز اصلاح حال ملت و‏‎ ‎‏بقای استقلال مملکت ندارند. و حفظ قوانین اسلام و قانون‏‎ ‎‏اساسی، به آن جهت که ضامن حفظ مذهب جعفری و قوانین‏‎ ‎‏اسلام است، سرلوحۀ مرام آنهاست. و هر کس قصد تجاوز به‏‎ ‎‏حریم اسلام و قوانین مقدسۀ آن داشته باشد، در هر لباس و مقام‏‎ ‎‏که باشد، روحانیت به پشتیبانی از شما برادران ایمانی و ملت بزرگ‏‎ ‎‏اسلام در نصیحت یا مقابلۀ با او کوشش خواهد کرد.(444)‏

16/1/42

*  *  *

‏ ‏

قیام با تمام وسایل و راهها

‏ ‏

‏ ‏

‏ما همه مکلفیم که بر ضد این‏‎[1]‎‏ قیام کنیم. قیام قلمی، قیام قولی،‏‎ ‎‏هر وقت هم شد قیام به سلاح. هر وقتْ وقت پیدا کردیم، اول کسی‏‎ ‎‏که سلاح را به دوشش بگیرد خود منم اگر توانستیم، هر وقت هم‏‎ ‎‏نتوانستیم، حرف می زنیم، صحبت می کنیم.(445)‏

10/3/57

*  *  *

‏ ‏

کمک به قیام کنندگان از تمام راهها

‏ ‏

‏ ‏

‏ما همه موظفیم که به دنبال این مطلب باشیم. تا آن اندازه ای که‏‎ ‎‏می توانیم به برادرهایی که دارند کشته می دهند کمک بکنیم.‏‎ ‎‏هر چه می توانیم آنهایی که الآن کَاَنَّهُ در میدان جنگ هستند، ما به‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 231

‏اینها کمک برسانیم. هر طوری که می توانیم کار کنیم: با قلم، با بیان،‏‎ ‎‏با صحبت، با هر چه که می شود، با تظاهرات. این حرف‏‎ ‎‏ماست.(446)‏

19/7/57

*  *  *

‏ ‏

ادامۀ مبارزات منفی و مثبت 

‏ ‏

‏ ‏

‏باید به مبارزات مثبت و منفی ادامه داد و این یاغی را هر چه زودتر‏‎ ‎‏از مملکت خارج نمود. پیش کشیدن شعار عمل به قانون اساسی‏‎ ‎‏که اخیراً ایادی شاه در مجلسین عنوان کرده اند، خیانت به اسلام و‏‎ ‎‏کشور است.(447)‏

4/8/57

*  *  *

‏ ‏

طرد پس از دعوت به حق

‏ ‏

‏ ‏

‏آنان که آیۀ یأس برای شما می خوانند، عمال اجانب و شاه هستند‏‎ ‎‏که با وسوسۀ شیطانی می خواهند شاه و منافع غارتگران را حفظ‏‎ ‎‏کنند؛ اینان را به صراط مستقیم الهی بخوانید و اگر تسلیم نیستند،‏‎ ‎‏از خود برانید و آنان را مأیوس کنید.(448)‏

4/8/57

*  *  *

‏ ‏

اعتصاب، تظاهرات و سخنرانی برای احقاق حق

‏ ‏

‏ ‏

‏سؤال: ‏‏[‏‏حضرت آیت اللّه ، شما در بیانیۀ خودتان به مردم ایران‏‎ ‎‏خطاب کرده اید که از اول محرّم، که از فردا آغاز می شود، با هر‏‎ ‎‏وسیلۀ ممکن برای سرنگونی رژیم اقدام کنند. منظور شما از «با‏‎ ‎‏هر وسیلۀ ممکن» چیست؟‏‏]‏

‏جواب: ‏‏اعتصابات و تظاهرات است. نطقها و بیانهاست که باید از‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 232

‏منبر منتشر شود ... ماه محرّم ماهی است که در آن ماه، مردم برای‏‎ ‎‏شنیدن مطالب حق آماده اند. و الآن مطلب حق ما، آزادی و‏‎ ‎‏استقلال است. من امر کردم که در ماه محرّم راجع به این مسائل‏‎ ‎‏صحبت کنند و مجالس داشته باشند. و اگر چنانچه منع کردند، آنها‏‎ ‎‏به خیابانها و کوچه ها بریزند و با هر وسیله ای که در اختیار دارند‏‎ ‎‏مطالب خودشان را بازگو کنند.(449)‏

10/9/57

*  *  *

‏ ‏

مخالفت عملی و قولی و کارشکنی با ستمگران

‏ ‏

‏ ‏

‏باید همۀ قشرهای ملت از قوای مسلح و دستگاههای دولتی تا‏‎ ‎‏دانشگاهیان و کارگران و کارمندان و بازاریان و کشاورزان بدانند که‏‎ ‎‏اعانت و کمک به این دولت غیرقانونیِ غاصبِ کافر از گناهان کبیره‏‎ ‎‏و مخالفت با خدای تعالی است، و کارشکنی و مخالفت عملی و‏‎ ‎‏قولی، در حد امکان، از واجبات الهیه است.(450)‏

24/7/59

*  *  *

‏ ‏

معرفی فریب خورده ها پس از نصیحت

‏ ‏

‏ ‏

‏پدر و مادرها توجه کنند بچه هایشان را که چه می کنند و چه‏‎ ‎‏می گذرد، این دختر بیچاره را نگذارند که در دام اینها‏‎[2]‎‏ بیفتد، این‏‎ ‎‏پسر بیچاره را نگذارند که در دام اینها بیفتد، خودشان آنها را‏‎ ‎‏نصیحت کنند و اگر نصیحت پذیر نیستند معرفی کنند. یک تکلیف‏‎ ‎‏شرعی است، کسی که می خواهد یک مسلمان را بکشد شما باید‏‎ ‎‏قبل از اینکه او بکشد معرفی اش کنید و اگر نکنید شما شریکید در‏‎ ‎‏این جرم.(451)‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 233

19/5/60

‏ ‏

معرفی فرزندان پس از نصیحت

‏ ‏

‏ ‏

‏من از همۀ ملت ایران خواستار هستم که با هوشیاری توجه کنند به‏‎ ‎‏این خرابکاری هایی که اینها‏‎[3]‎‏ می کنند و پند بگیرند از آن مادری‏‎ ‎‏که پسر خودش را آورد و محاکمه کرد که آن یکی از نمونه های‏‎ ‎‏اسلام است و دیگران هم این طور باشند. نصیحت کنند اول اولاد‏‎ ‎‏خودشان، برادرهای خودشان، فرزندان خودشان را و اگر‏‎ ‎‏نپذیرفتند، آنها را معرفی کنند تا به وظیفۀ اسلامی خودشان و به‏‎ ‎‏وظیفۀ ایمانی و ملّی خودشان، عمل کرده باشند.(452)‏

2/6/60

*  *  *

‏ ‏

معرفی طرفداران غرب و شرق پس از نهضت

‏ ‏

‏ ‏

‏قشر متدین انقلابی اعم از اساتید متعهد و معلمان وطنخواه‏‎ ‎‏اسلامی و دانشجویان انقلابی موظفند با هوشیاری بدون غفلت‏‎ ‎‏از این مسئلۀ مهم، به دانشگاهها و مدارس و آنان که هنوز‏‎ ‎‏خواب رژیم سابق را می بینند و رویه های فرهنگ شرق را در‏‎ ‎‏سر می پرورانند. اجازه ندهند که خارج از دروس موظف خود‏‎ ‎‏به صحبتهای انحرافی بپردازند. و در صورتی که نصیحت‏‎ ‎‏برآنان اثر نداشت به شورایعالی انقلاب فرهنگی، که شکل‏‎ ‎‏گرفته است و انجام وظیفه میکند، اطلاع دهند و باید بدانند با‏‎ ‎‏مسامحه در این امر بتدریج در دانشگاهها و دبیرستانها خط‏‎ ‎‏انحرافی، نفوذ خواهد کرد و در پیشگاه خداوند متعال مسئول‏‎ ‎‏هستند.(453)‏

19/9/63

*  *  *

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 234

  • )) رژیم پهلوی و شخص شاه.
  • )) منظور، منافقان است.
  • )) منظور، منافقان است.