خاطرات
آقای احمد غمخوار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میرشکاری، اصغر- بصیرت منش، حمید (گردآورندگان)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آقای احمد غمخوار

‏ ‏

‏196ـ ‏‏از ساده زیستی حضرت امام در نجف زیاد شنیده بودیم و‏‎ ‎‏می دانستیم که به خاطر همراهی با مردم محروم حتی از کولر هم استفاده‏‎ ‎‏نمی کردند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از آقایان بالای منبر‏‎ ‎‏استدلال می کرد که در نجف آن شیوۀ زندگی ایجاب می کرد، اما بعد از‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب و به علت رفت وآمدهای سران و مسئولین با امام باید شیوۀ‏‎ ‎‏زندگی را عوض کرده و از آن ساده زیستی دست بردارند. این موضوع در‏‎ ‎‏مقایسه با زندگی حضرت علی(ع) برای من عجیب بود چه آن حضرت، در‏‎ ‎‏دوران حکومت حتی بیشتر بر خود سخت می گرفت. در هر حال در یک‏‎ ‎‏تناقض گیر کرده بودم. ولی بعدها که برخورد ساده و بی پیرایه امام با مسئولین‏‎ ‎‏را مشاهده کردم و زمانی که برای کشیدن ناخن پای امام، جوراب وصله دار‏‎ ‎‏ایشان را از پایشان درآوردم، به تصوّراشتباه آن آقای منبری درباره امام پی بردم.‏

197ـ ‏امام داشتند تلویزیون نگاه می کردند، بعد از مدتی که برای تجدید وضو‏‎ ‎‏برخاستند، بلافاصله تلویزیون را خاموش کردند و وقتی که برگشتند دوباره‏‎ ‎‏روشن کردند. آن بزرگوار مواظب بودند که حتی برای یک لحظه کوتاه هم‏

‏تلویزیون بدون دلیل و بی خود روشن نماند.‏

‏***‏

‎ ‎