کیومرث صابری (گل آقا)
تزکیه روحی، زیر تجلی نام امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : صابری، کیومرث (گل آقا)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تزکیه روحی، زیر تجلی نام امام

‏هر کس از قلب خودش خبر دارد. این قدر نام این مرد [امام]  برای ما‏‎ ‎‏جاذبه دارد که گاهی اوقات می گویند پس بیا آنجا بنشین یک کاری بکن.‏‎ ‎‏می گویم: خب بگذارید ما اینجا بنشینیم همین کار خودمان را بکنیم.‏‎ ‎‏خداوند این شیفتگی نسبت به امام را از ما نگیرد. برای من باعث تسلی‏‎ ‎‏روحی است [وقتی]  فکر امام را می کنم، خدا را شکر، در خانواده خودم‏‎ ‎‏که گفتم (خانمم متشرع تر از من است) این قدر هست که وقتی می گوییم‏‎ ‎‏امام، آقای خامنه ای، احساس می کنیم یک مقدار از این کدورت های دل‏‎ ‎‏هر انسان زنگارش که هر آدمی دارد با همین نام ها خودش فرو می ریزد‏‎ ‎‏و پاک می شود. چه بسیار از روشنفکران که زیر تجلی نام امام تزکیه‏‎ ‎‏روحی شدند خدا می داند. ‏


کتابخاطرات کیومرث صابری (گل آقا)صفحه 63

‏ما گاهی اوقات می بینیم کسانی را که ظاهرشان جوری دیگر است که‏‎ ‎‏نمونه هایش را ما در مصلی در شام غریبان دیدیم که یک کسی گریه‏‎ ‎‏می کرد که به رفیقم گفتم کمیته او را نگیرد، این جور با سوز دل گریه‏‎ ‎‏می کرد. به قول خانم سیمین دانشور‏‎[1]‎‏ می گفت یعنی یک چیز خاصی امام‏‎ ‎‏دارد. ‏

‏هر چی هست اصلا هیچ کس نمی تواند بفهمد امام با این ملت چی‏‎ ‎‏کرد. هر کسی فقط در قلب خودش، یعنی یک عامل تزکیه است یعنی‏‎ ‎‏یک چیزی که زنگار را از قلب پاک می کند، ملتی بودیم که لیاقت این را‏‎ ‎‏داشتیم خدا به ما داد و امیدوارم لیاقتش را داشته باشیم راهش را ادامه‏‎ ‎‏بدهیم، خیلی است. ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابخاطرات کیومرث صابری (گل آقا)صفحه 64

  • . همسر جلال آل احمد.