سیره امام از زبان نزدیکان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

سیره امام از زبان نزدیکان

مهندس میرحسین موسوی

مسیح بروجردی


 

درس اخلاق

‏ ‏

‏حضرت امام وقتی پس از دوران طولانی دوری از وطن، به ایران بازگشتند‏‎ ‎‏و به قم آمدند، به قبرستان شیخان رفتند و بر سر قبر محروم حاج میرزا جواد‏‎ ‎‏آقا ملکی تبریزی- که درس اخلاق را پیش ایشان خوانده بودند- حاضر‏‎ ‎‏شدند و در کنار آن نشستند. آنگاه به نشانۀ تواضع یک طرف عمامۀ خویش‏‎ ‎‏را باز کردند و با آنکه همیشه دستمال همراه داشتند با گوشۀ عمامۀ خود غبار‏‎ ‎‏سنگ استاد را زدودند و سپس به قرائت فاتحه و تلاوت قرآن پرداختند. ‏

‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏


 

مردم

 مهندس میرحسین موسوی

‏حضرت امام(س) همیشه به ما-اعضای هیات دولت (سابق) - سفارش‏‎ ‎‏و تاکید می فرمودند که کاری نکنید، که نتوانید برای مردم توضیح دهید‏‎ ‎‏بنابراین ما همیشه مواظب بودیم کارهایمان به گونه ای باشد که قابل طرح و‏‎ ‎‏توضیح برای مردم باشد. روزی خدمت امام بودیم و دربارۀ فداکاری مردم‏‎ ‎‏صحبت می کردیم. امام فرمودند: «این مردم خیلی از ما جلوترند. »‏

‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

پا به پای آفتاب - ج5، ص226 و 227


 

روح منی خمینی

 مسیح بروجردی

‏یک بار که خدمت امام بودم، سخنرانی ایشان از سیمای جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، پخش می شد. وقتی در انتهای برنامه، مردم شعار، «روح منی ‏‎ ‎‏خمینی، بت شکنی... » را سر دادند، آقا صدای تلویزیون را کم کردند - با‏‎ ‎‏اینکه من از نزدیکترین خویشاوندان ایشان بودم - بعد از چند لحظه مجدداً‏‎ ‎‏صدا را زیاد کردند و چون شعار دادن هنوز تمام نشده بود باز هم صدا را ‏‎ ‎‏بستند و همانطور، گذاشتند تا تصویر جمعیت از صفحۀ تلویزیون قطع شد. ‏

‏ ‏ ‏ ‏

«آرشیو واحد خاطرات موسسه»