مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجایی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

‎برداشتهایی از سیره امام خمینی(س) (جلد دوم)/گردآورنده غلامعلی رجائی.]ویرایش2[. ـ تهران:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1383. 418 ص. 5 ج.    (دوره) ISBN:  978 - 964 - 335 - 188 - 5  ISBN:  978 - 964 - 335 - 186 - 1   (ج.2)فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. (ج.2)کتابنامه: ص. 416 ـ 418؛ همچنین به صورت زیرنویس. مندرجات ج.2: ویژگیهای فردی. چاپ‌اول: 1377. 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 ـ 1368. ـ ـ دوستان و آشنایان ـ ـ خاطرات. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س). مؤسسه چاپ و نشر عروج. ب. رجائی، غلامعلی، 1336 ـ ، گردآورنده. ج. عنوان.   4  ب  26  ر /  1576  DSR                                                     0842092/ 955              کتابخانه ملی ایران                                                                  12264 ـ 78 م‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

            

     کد/ م 565

ARMORU~1    

‏ ‏

     

‏ ‏

 برداشتهایی از سیره امام خمینی(س) (جلد دوم) 

                (ویژگیهای فردی)

 به کوشش:  غلامعلی رجائی

 ناشر: چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س))

 چاپ نهم:   1392 / 2000 نسخه

 قیمت:   16000 تومان

‏ ‏

‏ ‏

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@‎‎imam-khomeini.ir‎

برداشتهایی از سیره امام خمینی (س)ج. 2صفحه IV