مقدمه ناشر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجایی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقدمه ناشر

مقدمه ناشر

‏زنده نگاه داشتن یاد و نام مردان بزرگ تاریخ که سرنوشت ملتها را با اندیشه الهی،‏‎ ‎‏اراده پولادین و پشتکار خود رقم زده اند، وظیفه همه انسانهای دردمند و دلسوزان‏‎ ‎‏هدایت نسلهاست. ‏

‏امام خمینی(ره) که با قیام الهی خود در عصر غربت انسانیت و ظلمت جهل و‏‎ ‎‏کفر، بتها را شکست و دریچه های نور را به روی انسانهای دردمند و منتظر گشود، در‏‎ ‎‏زمرۀ این بزرگمردان است که شناخت ابعاد وجودی او به سادگی میسور نیست. ‏

‏مجموعه حاضر، گلهای معطری هستند از باغ حیات پربار دنیوی آن عزیز راحل‏‎ ‎‏که تقدیم علاقه مندان به شناخت و پیروی از آن سرمشق بزرگ می گردد. ‏

‏گردآورنده محترم که خود از علاقه مندان راه امام خمینی(ره) است در جمع آوری‏‎ ‎‏ و تنظیم این مجموعه زحمات فراوانی را متحمل شده و با دقت و وسواس منابع و مآخذ‏‎ ‎‏لازم را مورد استفاده قرار داده و در  این راستا از برخی منابع موجود در آرشیو خاطرات‏‎ ‎‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) نیز بهره برده و در حد ممکن منابع مورد‏‎ ‎‏استفاده را در پانویسها مشخص نموده است. ‏

‏بر دست اندرکاران پژوهشهای تاریخی پوشیده نیست که خاطرات نقل شده توسّط‏‎ ‎‏افراد و راویان، بطور طبیعی و فی نفسه دارای کاستیهایی است. در این موارد‏‎ ‎‏گردآورنده حتی الامکان تمامی خاطرات عنوان شده پیرامون یک موضوع را گردآورده و‏‎ ‎‏از اظهارنظر در مورد قوت و ضعف خاطرات پرهیز نموده است. بدیهی است‏‎ ‎‏ ‏


برداشتهایی از سیره امام خمینی (س)ج. 2صفحه ا

‏مسؤولیت صحت و سقم خاطرات مندرج در این مجموعه بر عهده راویان می باشد و‏‎ ‎‏خوانندگان گرامی و بویژه محققان و پژوهشگران نیز می بایست در انتساب مطالب به‏‎ ‎‏حضرت امام به این نکته مهم و اساسی توجه نموده، مرزبندی روشنی بین خاطرات‏‎ ‎‏مطرح شده از سوی افراد با مطالب و محتوای آثار مستقیم آن حضرت داشته باشند، از‏‎ ‎‏ این رو انتشار این مجموعه به معنای تأیید تمامی محتوای مندرج در آن از سوی ناشر‏‎ ‎‏نیست امید آنکه خوانندگان و صاحبنظران ارجمند، ناشر را از نقطه نظرات و‏‎ ‎‏پیشنهادهای اصلاحی خویش مطلع نمایند تا ان شاءالله در چاپهای بعدی برای رفع‏‎ ‎‏نواقص این مجموعه اقدام گردد. ‏

 

برداشتهایی از سیره امام خمینی (س)ج. 2صفحه ب