18 ـ تکریم بزرگان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : غلامعلی، مهدی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

18 ـ تکریم بزرگان

‏18‏

‏ ‏

‏ ‏

تکریم بزرگان

‏ ‏

‏     ‏پیامبر خدا ‏صلی الله علیه و آله‏‏:‏

‏     «مَن استَقبَلَ العُلَماءَ فقَدِ استَقبَلَنی... و مَن‏‎ ‎‏جالَسَ العُلَماءَ فَقَد جٰالَسَنی و مَن جالَسَنی‏‎ ‎‏فَکأنَّمٰا جٰالَسَ رَبّی»‏‎[1]‎‏.‏

‏    ‏هرکه به استقبال دانشمندان رود، مرا‎ ‎استقبال کرده است و هر که با دانشمندان‎ ‎نشیند با من نشسته است و هرکه با من نشیند‎ ‎چنان است که با پروردگار من همنشینی‎ ‎کرده باشد.

‏***‏

‏     حضرت امام برای افراد مُسن به ویژه علما و بالاخص‏‎ ‎‏کسانی که با ایشان سابقۀ همنشینی علمی داشتند،‏‎ ‎‏احترامی‏‏ ‏‏خاص قائل بودند. امام معمولاً کارهای دفتر را‏‎ ‎‏مقدّم می کردند و همیشه بعد از انجام کارهای دفتر و مهر‏‎ ‎‏شدن قبض ها، افراد دیگر را به حضور می پذیرفتند. یک‏‎ ‎‏روز، هنگامی که اعضای دفتر در خدمتشان مشغول‏‎ ‎کارهای روزمره بودند، فرمودند: «ببینید آقایان آمده اند‎ ‎یا نه؟».

‏     منظورشان از آقایان، چهار نفر از علمای معمّر و‏‎ ‎‏قدیمی تهران بود که قرار بود آن روز به ملاقات بیایند.‏‎ ‎‏هنگامی که به عرض رسید که آقایان به در حسینیه‏‎ ‎

‏رسیده اند، خطاب به اعضای دفتر فرمودند: «کارها را‏‎ ‎‏بگذارید برای بعد، آقایان معطل نشوند».‏

‏     در فاصله ای که آقایان علما آهسته آهسته به‏‎ ‎‏اتاق‏‏ ‏‏ایشان می آمدند، معظم له نیز برخاستند و لباس‏‎ ‎‏کامل، شامل قبا، عبا و عمامه را پوشیدند. محاسنشان را‏‎ ‎‏مقابل آئینه شانه زدند و برای ورود آقایان آماده شدند...‏

‏     وقتی که آقایان وارد شدند، امام تمام قامت بلند شدند‏‎ ‎‏و با آنان روبوسی کردند و برای اولین بار دیده شد که‏‎ ‎‏روی صندلی خودشان ننشستند و با جمع آقایان روی‏‎ ‎‏زمین نشستند و با آنان گفتگو کردند‏‎[2]‎‏.‏

‎ ‎

  • )) میزان الحکمة، حدیث 13902.
  • )) در سایه آفتاب، ص 101.