36 ـ کودکی کردن با کودکان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : غلامعلی، مهدی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

36 ـ کودکی کردن با کودکان

‏36‏

‏ ‏

‏ ‏

کودکی کردن با کودکان

‏ ‏

‏     ‏پیامبر خدا ‏صلی الله علیه و آله‏‏:‏

‏     «مَنْ کٰانَ عِندَهُ صَبِیٌّ فَلْیَتَصابَ لَهُ»‏‎[1]‎‏.‏

‏    ‏هرکس کودکی دارد، باید با او کودکانه‎ ‎رفتار کند.

‏***‏

‏     امام به کودکان علاقۀ زیادی داشتند و بسیار دیده‏‎ ‎‏می شد که با آنها همبازی می شدند. در این میان ایشان‏‎ ‎‏علاقه خاصی به علی فرزندکوچک حاج سیداحمد داشتند.‏‎ ‎‏علی نیز تمام عشقش امام بود. هر روز به اتاق ایشان‏‎ ‎‏می رفت و با وسایل اتاق بازی می کرد. یک روز که ساعت‏‎ ‎‏و عینک آقا را برداشته بود، امام به علی گفتند: «علی جان‏‎ ‎‏عینک چشمهایت را اذیت می کند وزنجیر ساعت هم خدای‏‎ ‎‏ناکرده ممکن است به صورتت بخورد». علی عینک و‏‎ ‎‏ساعت را به امام داد و گفت: «خوب، بیایید یک بازی‏‎ ‎‏دیگر بکنیم. من می شوم آقا، شما بشوید علی کوچولو».‏‎ ‎‏فرمودند: «باشد». علی گفت: «بچه که جای آقا نمی نشیند»‏‎ ‎امام کمی خودشان را کنار کشیدند. علی کنار امام نشست‎ ‎و گفت: «بچه که نباید دست به عینک و ساعت بزند».

‏     آقا خندیدند و عینک و ساعت را به علی دادند و‏‎ ‎‏گفتند: «بگیر، تو بردی»‏‎[2]‎‏.‏

‎ ‎

  • )) میزان الحکمة، حدیث 22328.
  • )) پا به پای آفتاب، ج 1، ص 189، راوی: خانم فاطمۀ طباطبایی.