مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. شرح دعای سحر (ترجمه فارسی)/ امام خمینی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1386. 190 ص. ISBN:  978 - 964 - 335 - 937 - 9فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 183 ـ 190؛ همچنین به صورت زیرنویس. 1. دعای سحر ـ ـ نقد و تفسیر. 2. دعاها.  الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار  امام خمینـی(س)، گروه معارف اسلامی.  ب. عنوان.       8 خ 30422 س/ 270 BP                                               774 / 297            کتابخانه ملی ایران                                                        1099493

 

 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏    ‏     

   کد/ م 2330

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

‏ ‏

شرح دعای سحر (ترجمه فارسی)

نویسنده:  حضرت امام خمینی(س)‏ ‏

ترجمه ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ پنجم:  1395 / 3000 نسخه

قیمت:  6700  تومان

‏ ‏

‏ ‏

                    0 فروشگاه شماره یک: خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، پاساژ ظروفچی، تلفن: 66493081 ـ دورنگار: 66400915

                    0 فروشگاه شماره دو: خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 امور نمایندگیها و نمایشگاهها، تلفن: 66404873

                    0 امور سفارشات و بازرگانی، تلفن: 66489160

0 فروشگاه مجازی مؤسسه عروج www.oroujpub.com

‎      ‎                                   

کتابشرح دعای سحر (ترجمه فارسی)صفحه IV