کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
نگرشی عرفانی امام خمینی به سیاست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : چگینی، سجاد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

نگرشی عرفانی امام خمینی به سیاست

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  نگرشی عرفانی امام خمینی به سیاست 

سجاد چگینی

 

‏ ‏

‏تبیین بنیادهای عرفانی دیدگاه های امام خمینی نسبت به سیاست است.‏‎ ‎‏نویسنده با اذعان به این که از لحاظ نظری برقراری نسبت میان عرفان و‏‎ ‎‏سیاست، کار دشواری است و اصولاً در عالم نظر هیچ نسبتی بین عرفان و‏‎ ‎‏سیاست وجود ندارد، پرسیده است پس امام خمینی به عنوان یک عارف‏‎ ‎‏چگونه توانسته است عرفان و سیاست را با هم جمع کرده و به عنوان یکی‏‎ ‎‏از پرکارترین فعالاّن عرصه سیاست بروز و ظهور نماید؟ نویسنده در پاسخ‏‎ ‎‏به این پرسش نخست به اهداف مورد نظر سیاست مداران پرداخته و نتیجه‏‎ ‎‏گرفته است امام خمینی با هدف تأسیس یک دولت اخلاقی، گام به عرصه‏‎ ‎‏سیاست گذاشت و معتقد بود که اخلاقی کردن سیاست و رشد فضایل‏‎ ‎‏اخلاقی در سطح جامعه، جز از این طریق میسر نمی باشد. نویسنده در ادامه‏‎ ‎‏با ارائه ی بحثی درباره مبانی انسان شناختی در اندیشه عرفانی سیاسی امام‏‎ ‎‏خمینی، و تأکیدات ایشان بر تقدم اصلاح فردی بر اصلاح اجتماعی، این‏‎ ‎‏بحث را به پایان برده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 357