کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اولیاء الله‌ تعالی در قرآن شریف و تفسیر و تحلیل آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : موسوی تنکابنی، سید محمدصالح

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اولیاء الله‌ تعالی در قرآن شریف و تفسیر و تحلیل آن

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  اولیاء الله تعالی در قرآن شریف و تفسیر و تحلیل آن

حجة الاسلام سید محمد صالح موسوی تنکابنی

 

‏ ‏

‏تفسیر موضوعی درباره اولیاء الله در قرآن، و معرفی اوصاف و‏‎ ‎‏ویژگی های رفتاری و ذهنی و علمی آنان است. نویسنده در دو بخش ابتدا‏‎ ‎‏دیدگاه های مفسران گوناگون، اعم از شیعه و اهل سنّت را تحلیل و بررسی‏‎ ‎‏کرده، و سپس به تفصیل به شرح نظریات مولوی در این خصوص‏‎ ‎‏پرداخته است.‏

‏وی با ذکر آیات مربوطه و پاره ای از روایات تفسیری خوف و رجاء،‏‎ ‎‏برخورداری از آرامش روان و طمأنینه خاطر، توکل و بهره مندی از‏‎ ‎‏امدادهای غیبی را، بخشی از این ویژگی ها دانسته است. نویسنده در ادامه‏‎ ‎‏به بحث درباره تفاوت نفوس انسان ها، و علل اختلاف مراتب انبیاء با‏‎ ‎‏یکدیگر پرداخته و نتیجه گرفته است: اولیاء خدا و مردان کامل از جنس‏‎ ‎‏دیگر افراد بشر نیستند بلکه خود نوعی جداگانه یا برگزیده و ممتازند که‏‎ ‎‏تنها در شکل و هیئت ظاهری با سایر افراد بشر مشابهت دارند. ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 356